طرح تشکیل جبهه ائتلاف ملی جهت گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به نظام دموکراتیک ملی (قدم اول)
اکبر کریمیان

 

با درود به هم میهنان گرامی و اندیشمندان ارجمند

جهت گذار از جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک ملی، سه رساله تهیه کرده ام که تحت نامهای؛

- طرح تشکیل جبهه ائتلاف ملی جهت گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به نظام دموکراتیک ملی (قدم اول)

- طرح پیشنهادی تشکیل هسته های مستقل و مخفی مردمی جهت مبارزه با نظام استبدادی جمهوری اسلامی و تاسیس نظام دموکراتیک ملی (قدم دوم)

- تاثیرات سیاست فرهنگی، فرهنگ سیاسی، ارزشهای اجتماعی در فرهنگ ملی و نقش آنها در استمرار یا نابودی جمهوری اسلامی و تشکیل نظام دموکراتیک ملی چیست؟ (قدم سوم)، تهیه و تنظیم کرده ام.

 

در قدم اول، به تشکیل  جبهه ائتلاف ملی و دلایل شکست جبهه ها، شوراها و کنگره ها اشاره کرده و همچنین به اصول اساسی یک ائتلاف پایدار و محتوای یک نظام دموکراتیک ملی نیز پرداخته ام. این نوشتار در 18 صفحه به اضافه سه پیوست تهیه شده است.

در قدم دوم بر ضرورت تشکیل هسته های مخفی و مستقل که بازوان نیروهای مردمی در جهت مبارزه با نظام استبدادی و نیروهای سرکوبگر تاکید کردم و روش تشکیل و سازمان و ساماندهی آنها را توضیح داده ام. این رساله وارد بستر سازی نیروهای مبارز و تشکیل هسته های توانمند مردمی در برابر نظام استبدادی میشود. همین هسته ها، سازندگان و مجریان طرحهای ملی و دموکراتیک جبهه "ائتلاف ملی" نیز خواهند بود. این نوشتار در 11 صفحه به اضافه یک پیوست تهیه و تنظیم شده است.

در قدم سوم به سیستم تبیین ارزشهای نظام جمهوری اسلامی پرداخته ام. سیستم و پروسه ی که از تبیین سیاستهای فرهنگی جهت حاکم کردن فضای سیاسی خاص، فرهنگ سیاسی، شروع میشود تا به شکل دهی و ساختن ارزشهای اجتماعی منتهی میگردد. در واقع محصول نهائی این سیستم، تبیین ارزشهای اجتماعی است که ابزاری است بسیار قوت جهت کنترل افکار و رفتار مردم. این نوشتار در 26 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

امیدوارم که این تلاش کوچک بتواند شما را در جهت تبیین استراتژی و تاکتیکهای مناسب در مبارزه با استبداد حاکم کمک کند. در پایان خواهشمندم که از ارسال نقد و دیدگاه تان نسبت به پیشنهادهایم دریغ نکنید، چرا که طرح ها و پیشنهادها میباید با نقد و ریزبینی شما گرامیان آزامیش اولیه خودش را پس دهند تا ارزش به اجرا درآمدند راداشته باشند.

برای خواندن مطلب روی لینک زیر کلیک کنید.

طرح تشکیل جبهه ائتلاف ملی جهت گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به نظام دموکراتیک ملی (قدم اول)

با مهر

اکبر کریمیان

12/01/2019 -لندن

 

منبع:پژواک ایران


اکبر کریمیان

فهرست مطالب اکبر کریمیان در سایت پژواک ایران 

*چرا هر بار که فشار بر جمهوری اسلامی زیاد می‌شود، جمعی خواسته یا ناخواسته سپر بلای استبداد می‌شوند؟ [2019 Jun] 
* نمد مالی مدرن جمهوری اسلامی، توسط آمریکا!  [2019 May] 
*خطر جنگ جدی است، زیرا که جمهوری اسلامی هنوز پابرجاست ! [2019 Apr] 
* تاثیرات سیاست فرهنگی، فرهنگ سیاسی، ارزشهای اجتماعی در فرهنگ ملی  [2019 Mar] 
* طرح پیشنهادی تشکیل هسته های مستقل و مخفی مردمی جهت مبارزه با نظام استبدادی جمهوری اسلامی و تاسیس نظام دموکراتیک ملی (قدم دوم) [2019 Jan] 
*طرح تشکیل جبهه ائتلاف ملی جهت گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به نظام دموکراتیک ملی (قدم اول) [2019 Jan] 
*پس چرا حالا، نباید برگ «سوخت رفراندوم»، را مطرح کرد‎!‎  [2018 Jan] 
*ارزشهای فرهنگی - اجتماعی شكل یافته از سیاستهای فرهنگی [2017 Nov] 
*مطلبی در پاسخ به یاداشت بابک داد؛ چرا نباید در انتخابات مهندسی شده شرکت کرد [2017 May] 
*نظام سیاسی ایران با استفاده ابزاری از خداباوری و ضرورت اجرای احکام دینی امکان تمکین و استمرارحاکمیتش بر ملت ایران را ممکن ساخته [2016 Aug] 
*نقدی بر پروژه «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران » [2016 Jan] 
*یادداشتی بر طرح واپسگرایانبرای یکدست کردن تفکرمذهب مداران [2014 Oct] 
*چرا عقب مانده ایم؟ [2014 Sep] 
*ياداشتي بر روند دستگيری فعالين سياسي در ايران [2014 Jan] 
*از پراگ تا بروکسل ، از "انتخابات آزاد" تا انتخاب آزاد "گذر از جمهوری اسلامی" [2012 Nov] 
*اصلاح طلبی یعنی مرده کشی یا یک چیز شبیه به این!  [2012 Mar]