خطر جنگ جدی است، زیرا که جمهوری اسلامی هنوز پابرجاست !
اکبر کریمیان

- هر وقت به جنگ و خطرات آن می اندیشم، "شکرگذاری" آیت الله خمینی را به یاد می آوریم که گفتA)- هر وقت به جنگ و خطرات آن می اندیشم، "شکرگذاری" آیت الله خمینی را به یاد می آوریم که گفت، "جنگ نعمت است"!

B)- خطر جنگ بسیار جدی است، نه به خاطر آنکه غرب نفت می خواهد یا ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده است، یا چون خاتمی رئیس جمهور نیست، یا مجلس در دستِ "ناکسان" است!... [به دلیل آنست که] همه رهبران نظام، از اصولگرایان تا استمرارطلبان، شاگردان مکتب "جنگیِ" خمینی هستند.

C)- هنر رهبران نظام، نه در شروع یا پایان یک "بحران" است، بلکه هنرشان در عبور از بحرانی به بحران ایجاد شده دیگر است. هنرشان در این است که چطور مردم را به پای انتخاب های مهندسی شده بکشانند، تا بینِ بد و بدتر، یکی را انتخاب کنند.

D)- آنان [اصولگرایان] در روندِ تکراریِ ترس و امید، که خیلی خوب هم به اجرا در می آورند، توانسته اند با کمک "چپ های ضد امپریالیستی"! خودشان را در سطح جهانی مطرح کنند.

E)- آنان [اصولگرایان] یاد گرفته اند که می شود با پولِ نفت "دوست"! خرید، حال این دوست در حوزه باشد یا در دانشگاهِ ایران یا در روسیه؛ در داخل باشد یا در خارج، "دوست" را می توان با پولِ نفت ساخت!

F)- استمرارطلبان نیز بیکار نیستند و برای آنان همیشه حفظ نظام از "اوجبِ واجبات" است. در پروژه "فشار از هر جهت، انقلاب از بالا"! آنان نیز در تلاشند تا حیات نظام را در یک دگردیسی، برای ده سال دیگر تضمین کنند.

G)- استمرارطلبان، رنج و مصیبت های مردم و حتا تصمیمِ ترامپ مبنی بر تروریست خواندن سپاه را به اهرم های فشار تبدیل کرده اند تا در بازیِ قدرت در مقابل رقیبِ خود، ورقی برای بُرد! داشته باشند.

H)- احتمال خطر جنگ زیاد است ولی به دو دلیل آمریکایی ها قصد حمله نظامی به ایران را ندارند؛

الف) تجربه ای که آنان در افغانستان، عراق و لیبی به دست آورده اند.

ب) درگیر شدن در جنگی طولانی و زمینگیر شدن در یک جنگ نیابتی با چین و روسیه.

I)- جمهوری اسلامی نیز بنا به دلایلی از درگیری نظامی با آمریکا و غرب اجتناب می پذیرد.

J)- خطر جنگ همیشه جدی است زیرا لیست بلند بالای دشمنان ساخته شده توسط نظام، که احتمال جنگ با آنان می رود، از عربستان و اسرائیل گرفته تا دیگر کشورهایی که در "عذاب" از جمهوری اسلامی هستند، بیشتر می شود، که کمتر نمی شود.

K)- برای صلح و آبادانی در منطقه و ایران، باید از جمهوری اسلامی به سمت نظام "دموکراتیک ملی" گذر کرد که راهِ دیگری نیست، نظام جمهوری اسلامی چنان فاسد و فاشیست است که جائی برای امید باقی نگذاشته است.

با مهر

اکبر کریمیان
27/04/2019 
جهت

منبع:پژواک ایران


اکبر کریمیان

فهرست مطالب اکبر کریمیان در سایت پژواک ایران 

*چرا هر بار که فشار بر جمهوری اسلامی زیاد می‌شود، جمعی خواسته یا ناخواسته سپر بلای استبداد می‌شوند؟ [2019 Jun] 
* نمد مالی مدرن جمهوری اسلامی، توسط آمریکا!  [2019 May] 
*خطر جنگ جدی است، زیرا که جمهوری اسلامی هنوز پابرجاست ! [2019 Apr] 
* تاثیرات سیاست فرهنگی، فرهنگ سیاسی، ارزشهای اجتماعی در فرهنگ ملی  [2019 Mar] 
* طرح پیشنهادی تشکیل هسته های مستقل و مخفی مردمی جهت مبارزه با نظام استبدادی جمهوری اسلامی و تاسیس نظام دموکراتیک ملی (قدم دوم) [2019 Jan] 
*طرح تشکیل جبهه ائتلاف ملی جهت گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به نظام دموکراتیک ملی (قدم اول) [2019 Jan] 
*پس چرا حالا، نباید برگ «سوخت رفراندوم»، را مطرح کرد‎!‎  [2018 Jan] 
*ارزشهای فرهنگی - اجتماعی شكل یافته از سیاستهای فرهنگی [2017 Nov] 
*مطلبی در پاسخ به یاداشت بابک داد؛ چرا نباید در انتخابات مهندسی شده شرکت کرد [2017 May] 
*نظام سیاسی ایران با استفاده ابزاری از خداباوری و ضرورت اجرای احکام دینی امکان تمکین و استمرارحاکمیتش بر ملت ایران را ممکن ساخته [2016 Aug] 
*نقدی بر پروژه «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران » [2016 Jan] 
*یادداشتی بر طرح واپسگرایانبرای یکدست کردن تفکرمذهب مداران [2014 Oct] 
*چرا عقب مانده ایم؟ [2014 Sep] 
*ياداشتي بر روند دستگيری فعالين سياسي در ايران [2014 Jan] 
*از پراگ تا بروکسل ، از "انتخابات آزاد" تا انتخاب آزاد "گذر از جمهوری اسلامی" [2012 Nov] 
*اصلاح طلبی یعنی مرده کشی یا یک چیز شبیه به این!  [2012 Mar]