PEZHVAKEIRAN.COM اگر جزو سایبری‌ها و گروه‌های ضدملی و ضدایرانی نیستید…
 

اگر جزو سایبری‌ها و گروه‌های ضدملی و ضدایرانی نیستید…
الهه بقراط

موضوع «مبالغه» که عمدتا به حوزه ادبیات و هنر و طنز تعلق دارد، در جهان واقعی به افراط تبدیل می‌شود که یک روی آن چاپلوسی در ارتباط با افراد و جریانات خودی و روی دیگرش تخریب علیه افراد و جریانات غیرخودیست. در این میان یک نکته می‌بایست روشن باشد: جمهوری اسلامی و وابستگان پیدا و پنهانش برای ایراندوستان و مدافعان دمکراسی، نه خودی هستند و نه غیرخودی! آنها دشمن ایران و ایرانیانند.

متاسفانه هم در فضای مجازی و هم در فضای واقعی تشخیص نفوذی‌ها از جمله به این دلیل که فعالیت سیاسی و حقوق بشری و «ژورنالیسم» برای برخی به منبع درآمدهای مقایسه‌ناپذیر تبدیل شده بسیار مشکل است. ضمن اینکه فعالیت برای انحراف و تخریب همیشه بطور مستقیم از سوی دشمنان هدایت نمی‌شود. چه بسا افرادی که ندانند در نهایت سر ارتباطات و یا جایی که در آن اشتغال دارند به کجا وصل می‌شود؛ هرچند که این موضوع چندان هم غیرقابل تشخیص نیست مگر اینکه منافع بر حقیقت بچربد.

با اینهمه معیارهایی برای تشخیص سره از ناسره وجود دارد. گذشته از دفاع پیدا و پنهان از جمهوری اسلامی و شعباتش و مواضع  ضدملی و ضدایرانی، یک عامل دیگر، برخوردهای افراطی است که در همه جریانات سیاسی که ادعای مخالفت با جمهوری اسلامی دارند نیز وجود دارد.

افراط می‌تواند یکی از شاخصه‌های عوامل جمهوری اسلامی در گروه‌های مختلف باشد چرا که بطور طبیعی برای جلب اعتماد مخاطبان مجبورند پیازداغ سخن و رفتارشان را زیاد کنند! نکته مهم اما این است که در نهایت، افراطیون چه مامور و سایبری رژیم و یا گروه‌های مختلف باشند و چه نباشند به جریانی که خود را متعلق به آن معرفی می‌کنند، ضربه می‌زنند و این به سود جمهوری اسلامی است! افراطیون واقعی و غیروابسته به رژیم حتا بیشتر به سود آن و علیه جریان خود هستند چرا که ساندیس و دستمزد هم دریافت نمی‌کنند و بی جیره و مواجب همان کار افراطیون مزدور را انجام می‌دهند!

در این میان، استمرارطلبان و جریانات فرقه‌ای ضدملی و ضدایرانی که سایبری‌های رژیم نیز ساز خود را در همگامی با آنها کوک کرده‌اند، تلاش می‌کنند ملی‌گرایان و طرفداران پادشاهی و پهلوی را به زور «افراطی» قلمداد کنند و اتفاقا خودشان در این دروغ  چنان مبالغه و افراط می‌کنند که بیش از پیش می‌توان به این نتیجه رسید که جبهه‌ی «همه با همِ» ۵۷، پس از چهار دهه اینبار نه برای روی کار آوردن آنچه مدعی‌اند نمی‌شناختند، بلکه برای تداوم آنچه همه می‌شناسند، باز هم در مقابله با پادشاهی و پهلوی به یک صف شده‌اند!

گذشته از اینکه اکنون نه توازن نیروهای اجتماعی به سود آنهاست و نه جامعه‌ و جهان شباهتی به چهار دهه پیش دارد، اما آنها در حالی خود را «میانه‌رو» قلمداد می‌کنند که از یکسو در تقابل با تاریخ پیوسته‌ی  ایران به سود استمرار رژیمی جنایتکار و تداوم گسست در تاریخ معاصر کشور عمل می‌کنند و از سوی دیگر ترجیح می‌دهند بجای خطاب قرار دادن دموکراسی‌خواهانی که به انقلاب۵۷ و فرزند اهریمنی‌اش «نه» می‌گویند، مرتب مشغول کلنجار رفتن با افراطیونی باشند که نه قدرت تشخیص واقعی و نفوذی بودن‌شان را، از جمله در صفوف خودشان دارند، و نه با این افراط بیمارگونه در افراطی خواندن طرفداران پادشاهی و پهلوی سبب کاهش مقبولیت آنها می‌شوند! سال‌هاست که دو جبهه بیشتر وجود ندارد: جمهوری اسلامی؟ یا ایران؟! هر دو با هم نمی‌شود!
الاهه بقراط| توئیتر | اینستاگرام|

[کیهان لندن شماره ۴۱۸]

منبع:کیهان لندن


الهه بقراط

فهرست مطالب الهه بقراط در سایت پژواک ایران 

*نمایندگی سیاسی «ایده لیبرال» و «زندگی معمولی» چه پیش از ۵۷ و چه در «میدان براندازی» مشخص است: پهلوی!  [2024 Feb] 
* کسی که همچنان مدافع انقلاب ۵۷ است، باز هم از خمینی و جمهوری اسلامی علیه پهلوی دفاع می‌کند   [2024 Jan] 
*تغییر هدفمند ترکیب جمعیت کشور؛ «مهاجران» در خدمت «انصار»!  [2023 Oct] 
*اگر جزو سایبری‌ها و گروه‌های ضدملی و ضدایرانی نیستید…  [2023 Aug] 
*نبرد همیشه دشوار برای همزیستی در آزادی  [2023 Aug] 
*علیه فراموشی، همیشه و درباره همه چیز  [2023 Jul] 
*بازنشر یک کتابگزاری از دی ۱۳۸۱ به مناسبت درگذشت میلان کوندِرا؛ «بازگشت بزرگ»  [2023 Jul] 
*کمپین صلح برای کشوری که در آن جنگ نیست!  [2015 Aug] 
*ما زندانی سیاسی ویژه نداریم!  [2012 Feb] 
*اگر آن حمله را جمهوری اسلامی شروع کرد چی؟!  [2011 Dec] 
*عليه خودفريبی و مردم‌فريبی، الاهه بقراط  [2011 Jul] 
* منظور خاتمی خودشان است  [2011 Jan] 
* موضوع بر سر فلسفه و فيلسوف نيست، بر سر جنايت است  [2010 Dec] 
*منشور متناقض و جنبش متنوع  [2010 Jun] 
*درباره «مرگ بر جمهوری اسلامی»  [2010 May] 
*صد سال زمان حال، به ياد همه جان‌باختگان آزادی  [2010 May] 
*ای مدعیان سیاست، شما راهی بگشایید!  [2010 Mar] 
*هيچ بازگشتی وجود ندارد  [2009 Aug] 
*هشدار که همه به يک سو روانيم!  [2009 Jul] 
*ميهنم را پس بده!  [2009 Jul] 
*وحدت عمل به جای وحدت کلمه  [2009 Jun] 
*آقای عبدالکريم سروش شرم کنيد!  [2009 May] 
*نه تحریم، نه مشارکت!؟ آنان نیز می‌دانند کار از «اصلاح» گذشته و به «تغییر» رسیده است [2009 May] 
*شما ای نسل‌های آينده!  [2009 Mar] 
*یکی از این دو جنگ حتمی است  [2008 Aug] 
*برای تغيير عنوان "جمهوری اسلامی ايران" در پاس پناهندگی  [2008 Apr] 
*حالا نوبت تحريف وطن است! الاهه بقراط، کيهان لندن  [2008 Apr] 
*باز هم به نام زنان  [2008 Mar] 
*چه کسی انقلاب را دزدید؟  [2008 Feb]