PEZHVAKEIRAN.COM مشک آنست که ببوید نه آنکه عطار گوید
 

مشک آنست که ببوید نه آنکه عطار گوید
م-ت اخلاقی

 بیانیه انجمن خانواده های پرواز را مشاهده کرده و نکاتی در آن بویژه بخش پایانی آن توجه مرا جلب و به طبع آن باعث شدکه این مطلب را بنویسم .

 این بیانیه گویای دردی است ملی و مشترک و خیلی از گفته های این بیانیه واقعیتی هم است که سالها است ادامه دارد و در جریان جنبش مترقی "زن  زندگی  آزادی" بیشتر خود را نمایان کرد. اما آن واقعیت موجود چندین ساله چیزی نیست مگر هرچه عریانتر شدن چهره به تمام معنا دو " رو " و یا به زبان عمیق و کوبنده ترعربی،چهره "منافق" این دولتهای غربی به اصطلاح طرفدار حقوق بشر، که نشان داد در پشت پرده دست به چه کثافتکاریهایی میزنند و خواهند زد .نمونه اش را که هنوز جوهر آن خشک نشده و در جلو چشم داریم ، همانا پیام تبریک رییس فدراسیون کشور سویس خطاب به قاتل هزار تیر دهه ١٣٦۰ ،و بویژه قاتل هزاران زندانی سیاسی ١٣٦٧ می باشد که همچنان بعنوان رییس جمهور "دست به دار" علی خامنه ای مشغول به دار آویختن و کور کردن فرزندان ایران در خاک میهن است می باشد.

"دولتنامردان" دیگر کشورهای غربی بماند که مشغول چه بند و بستهای کثیفی در زمان به گلوله بستن و چشم کور کردن فرزندان ایران بودند و همچنان می باشند .

این جنبش مترقی و افشاگر، که همچنان به اشکال مختلف دیگر ادامه دارد و زنده است وحتما دوباره شاهد حرکت عظیم آن خواهیم بود ،علاوه بر رونمایی از چهره های دول غربی که نشان داد این مدعیان حقوق بشر به هیچ حقوق بشری اعتقاد ندارند مگر برای خود و هم ژنهای شیک خود.

در ادامه  آن  مرا نگاهی به جایی دیگر هم برد که، از طرف دیگر این جنبش عظیم نشان داد که اشخاص و بویژه تشکل یا تشکلهایی(هردسته به زبان مخصوص به زبان سیاسی خود) و بویژه گل سرسبد آنها که خود را تنها جانشین این رژیم میداند ،تا چه اندازه در میان ناراضیان و دشمنان تاریخی و آشتی ناپذیر این رژیم همه "چیز کش"  پایگاه مردمی داشته و قابل قبول و پذیرش می باشد، از جنبه دیگر برای خود این مدعیان تنها جانشین این رژیم به عینه محکی شد و باید باشد که چرا بعد از اینهمه سال نتوانسته اند رهبری این جنبش را در دست داشته باشند و ملت تشنه به تجمع و تشنه به مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی را زیر چتر خود بگیرند؟

تجربه تشکیلاتی ندارند،حمایت خارجی ندارند و سر انجام بودجه اقتصادی ندارند که جهت تبلیغات ضروری هزینه کنند ؟

جواب سوالات بالا همه منفی است .

چرا بعد از اینهمه سال به زبان عامیانه،این جماعت  آب رفته و مرتب کوچک و کوچکتر شده و بدون تعارف چه خوششان بیاید یا نه، در مواردی حتی منفور هم شده اند؟

یاد آوری کنم که عمدا نگاه در میان اعتراضات ایرانیان خارج کشور است، اینکه در داخل چه اندازه این جریان یا جریانات دیگر پایگاه اجتماعی دارند،شعارهای سرداده شده و داده خواهد شده در آینده پاسخگو است و خواهد بود(اینکه می گویم خواهد بود، علت اینست که حتما جنبش اوج خواهد گرفت و شعارها علنی تر خواهد شد) .

این مدعیان که تا کنون نتوانسته اند حتی نامی از یک هوادار "جانثار" خود را که در این اعتراضهای اخیر به دست نیروهای وحشی و هار رژیم اسلامی به قتل رسیده باشند را نام ببرند، تا آنجا کم آورده و دستشان خالی است که،برای کسب مشروعیت برای خویش اقدام به  "جانثار" ربایی کرده و برای نمونه عکسهای مجید رضا رهنورد شیر دشمنکوب را که عملا هیچگونه سنخیتی چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ دیدگاه سیاسی با آنها ندارد را در اندازه های آنچنانی تحت عنوان شهدای انقلاب فلان و بهمان در تجمعات چند ده نفری و یا نمایشگاه های عکس خویش به نمایش می گذارند . این در حالی است که مجید رضای قهرمان در آخرین لحظات قبل از اعدام در برابر جلادان طناب بدست و در برابر دوربین مستقیم تلویزیون"دارالعماره" اسلامی عملا با جملاتی از قبیل " بر مزار من قرآن مخوانید،بلکه شادی کنید"، نشان داد که هیچ اعتقادی نه به آیین اسلام حاکم و نه اسلام محکوم دارد.نیکا و مهساووو ودیگر "جانثاران" خونین کفن بمانند که اصلا نه شیوه زندگیشان و نه حتی پوششان با این مدعیان هماهنگی نداشت .

از طرف دیگر این جماعت تنها خود خوانده جانشین رژیم اسلامی حاکم بر میهن،نه تنها در تجمعات ملی میهنی و واقعا مردمی این جنبش و قیام ملی شرکت نکرده و به احتمال زیاد در آینده هم شرکت نخواهند کرد و همراهی نمی کنند،بلکه به لغز خوانی نیز به آنها می پرداختند، و اگر هم شرکت کردند ،یا با شعارهای تفرقه افکن بوده( شعار یا شعارهایشان حق یا ناحق، اما این ملت است که باید با استقبال یا عدم استقبال از شعارهایشان قضاوت کند) و یا فقط هدفشان ایجاد در گیری و بهم ریختن تجمعات هزاری ملت( آنچه که عملا بارها نشان داده شد) بوده است. از این مورد گذشته ،حتی در یکی از تجمعات و تظاهراتهای سازمانی خویش شعار ملی میهنی : " زن – زندگی - آزادی" را  که شاخص و پرچم این جنبش عظیم است و حتی جهان دارد آنرا هم به زبان فارسی و هم تقریبا به تمامی زبانهای بین المللی فریاد میزند را، برای یک بار هم شده سر ندادند. آنچه که رسانه هایشان و موضعگیریهایشان و حتی در محفل درونی خویش هم مطرح می کردند این بود که،این تجعات چند هزار نفری مردم را دست ساز به قول خودشان " استعمار" دانسته وکف روی آب.چنانکه عملا یکی از عزیز دردانه های آنها در تجمعی که همزمان با تجمع فراحزبی و گروهی واقعا مردمی در برابر مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو سویس بود،پشت میکروفون و با اشاره دست و نشانه گرفتن آن تجمع می گفت :

"نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد" . و آن همه جمعیت چشمگیر را " کف روی آب" خطاب میکرد.

این توهینها و جانثار " ربایی" ها را ،تجمعات هزاری ملت در خارج و در داخل در فردای پیروزی انقلاب مترقی " زن – زندگی - آزادی " به آنها نخواهند بخشید و نه فراموش خواهند کرد،شاید آنها را بخشیده، اگر حداقل توهین و لغز خوانی به این تجمعات"ملی- مردمی" هزاری را قطع کرده و مزاحم آنها نشوند .

باز هم نه از سر خصومت، بلکه فقط برای پاسخی به خود و به هواخواهان خود که مرتب بیشتر مسأله دار شده و می شوند، از این جماعت درخواست می شود که به یک برسی بنشینند و مشکل را در خارج از خود ندیده و بلکه به درون خویش نیم نگاهی بیندازند و موضع عملی خویش را در قبال این جنبش مترقی و ملی " زن- زندگی- آزادی" بطور شفاف و تیز روشن کنند، و اگر باز  هم به این شیوه چندین ساله عمل کنند و لجبازی، شک نکنیم که این جنبش که در حال  برداشتن خیزی بلندتر از قبل است ، در آخرین موج بنیان کن خود،آنها را نیز به همراه رژیم نکبت اسلامی حاکم بر میهن یک جا به ساحل فراموشخانه تاریخ پرتاپ خواهد کرد. حداقلی که برای آنها باقی مانده اینست که اگر همراهی نمی کنید، مؤدب سرجای خود بنشینید.

نکته : اما چرا از واژه " جانثار" در متن استفاده شد و نه کلمه " شهید" ؟

شهید واژه ای است مکتبی و اسلامی که شخص جان را نه تنها برای آرمان و راهی میدهد،بلکه در کنار آن برای ثوابات و اجر اخروی در بهشت موعود و جهت رسیدن به نعمات افسانه ای آن از جمله پریرویان آماده به خدمت تحت عنوان " حورالعین"  تقدیم می کند، لذا  از واژه "جانثار" که بدون هیچ چشمداشتی شخص جان را فدای میهن و یا آرمانی انسانی و جهانشمول می کند استفاده نمودم .

و در آخر هم  باز تکرار می کنم اگر در برابر عظمت این جنبش و انقلاب، در جای مناسب خود را قرار ندهید و حداقل اگر همراهی نمی کنید، بیخود مزاحم آن نشوید و برنامه و تجمعات خویش را اجرا کنید، و شک نکیند که اگر شما مشک هستید،حتما عطرتان به مشامها خواهد رسید و به قول شما این ملت هزاری کف روی آب با عطر دل انگیز شما به هوش آمده و مست و دست افشان و پایکوبان به زیر بیرق یا بیرقهای رنگا رنگ شما خواهند آمد و نیاز به فریاد و بهم ریختن بازار توسط عطار نیست، و جمله آهنگین زیر یک حقیقت تاریخی است که به واقعیت خواهد پیوست  :

 

مشک آنست که ببوید          نه آنکه عطار گوید

 

رها اخلاقی

۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۳ مارس ۲۰۲۳

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*به مناسبت رهایی «توماج صالحی» خواننده شورشی میهن .  [2023 Nov] 
*برکت یا نکبتِ ۵۷ ؟  اگر برکت،...... ؟ [2023 May] 
*آری، خیر ؟  [2023 May] 
*مشک آنست که ببوید نه آنکه عطار گوید   [2023 Mar] 
*چهارشنبه سوری یا چارقد چادر سوزی (خشم ملت)  [2023 Mar] 
*از چه می ترسید ؟   [2023 Feb] 
*وحشت مقابل وحشت  [2022 Nov] 
*هنگامه رزم  [2022 Nov] 
*بهاران  [2022 Nov] 
*۲ تیرباران ۲ بیشرم  [2021 Mar] 
*سروش فیلسوف یا عضو هیئت مرگ و سرکوب نخبگان ؟   [2021 Jan] 
*جعل سخنرانی یک رئیس جمهور ! ‌؟   [2020 Nov] 
*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟  [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت  [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله  [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه   [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت   [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎   [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی   [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟  [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی  [2018 Oct] 
*چرا؟  [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی   [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏   [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟   [2018 Apr] 
*زنده بگور   [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی  [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب»  [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟!  [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار  [2018 Feb] 
*وصل به رهبری  [2018 Jan] 
*راه رفته   [2018 Jan] 
*قضاوت با شما  [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی   [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس  [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟   [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای   [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ   [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید  [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟  [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید  [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی)  [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏  [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏  [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏  [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان  [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت  [2017 May] 
*نه به ارتجاع   [2017 May] 
*انتخابات فرانسه  [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام  [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ  [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد  [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟  [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟   [2015 Dec] 
*اسلام  [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»  [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق  [2015 Nov] 
*الله اکبر  [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان  [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار  [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟  [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای  [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !  [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم !  [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...  [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری  [2015 Aug] 
*؟! ؟!...  [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!  [2015 Feb] 
*تا زنده ایم   [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !  [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی  [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری  [2014 Oct] 
*یک زمانی  [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠  [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟  [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن   [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام   [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟  [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ!  [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟  [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است.................  [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟  [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت  [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب   [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ نرمش قهرمانانه !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟   [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟  [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار  [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی   [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا  [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا  [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم  [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟  [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین  [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟!  [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟  [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی  [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود  [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»  [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟  [2011 Apr] 
*یک خواهش   [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی  [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا  [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای  [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟  [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی   [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن  [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه   [2011 Mar] 
*آقای سروش!  [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟  [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان  [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟!  [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم  [2011 Jan] 
*اگر   [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟  [2011 Jan] 
*برای علی صارمی  [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها  [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  پیشنهادی فوری به سازمان مجاهدین [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی  [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟  [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا  [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم  [2010 Jul] 
*سئوال   [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند   [2010 Jun] 
*اپورتونیست  [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی  [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ مرگ دردناک بک طفل [2010 May] 
*تز و آنتی تز  [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی  [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری  [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت  [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی  [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت   [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان  [2010 Feb] 
*تف در آش ملت  [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟  [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله...  [2009 Dec] 
*ما سه تا ......  [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟  [2009 Nov] 
*کوتاه سخن  [2009 Oct] 
*من   [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات  [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟   [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)   [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک  [2009 Aug] 
*قطعه مروارید   [2009 Aug] 
*هشدار  [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق   [2009 Jul] 
*من ترانه ام  [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح  [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید  [2009 Jul] 
*اصحاب کهف   [2009 Jun]