مازوت! سلاح کشتار جمعی
بهرام محمدی

هواى الوده تهران انهم در مدتى به اين كوتاهى فاجعه اى است انسانى و محيطى زيستى كه نه تنها كمتر از قتل ها و كشتار هاى هوايى و خيابانى نيست، بلكه بخاطر ابعاد كسترده و وسيع اين فاجعه بايد انرا كشتار جمعى و مرگ ميليونى مردم بيدفاع ايران و تهران ناميد! سالها در كشور هاى به اصطلاح اتحاد جماهير شورى سوسياليستى و اقمار ريز و درشت انها، مازوت بعنوان مواد سوختى همراه در تركيب با مواد سوختى ديگر استفاده ميشده ولى چنين الوده گى فزاينده كه بر تهران سايه افكنده، نبوده است! مازوت كلمه روسى ( ترك- تاتارى) است ماده نفتى سياهرنگ با درجه تبخير ٣٥٠ درجه سانتيگراد.
مازوت تقريبا ٢/٣،نفت خام را تشكيل ميدهد! مازوت با غلظت بسيار بالا همانند شيرابه اى غليظ و سياه در گذشته در نانوايى هاى ايران بعنوان سوخت مايع استفاده ميشد! مازوت مايع غليظ سوختى سنگينى است با ارزش سوختى پايين. مازوت تفاله يا پس مانده اى است كه از فرايند كراكينگ و تصفيه نفت خام در كنار مواد نفتى مفيد نظير نفت سفيد، گازوييل و بنزين،.. بدست ميايد! سابقه مصرف مازوت بعنوان مواد سوختى البته تركيب ان با ديگر مواد سوختى مايع در كشور هاى به اصطلاح كمونيستى و اروپاى شرقى امر ى معمولى بوده و بعنوان مواد سوختى در صنايع و نيروگاه ها ى توليد انرژى گرمايى مركزى راه دور براى خانه ها و غيره استفاده ميشده! و در كنار سوخت زغال سنگ شايد روشى بهتر و مدرنتر هم بوده باشد! يكى از علل الودگى هوا، بوى بد سوختگى در فضا و تيرگى ساختمانها در كشورهاى شرقى، (حتى در المان شرقى سابق) همين سوخت مازوت و مصرف زغال سنگ در سوخت خانگى و غير متمركز بود.
امروزه در بسيارى از كشورهايى كه جان مردم و محيط زيست از ارزشى برخوردار هستند، مازوت بعنوان مواد سوختى مورد استفاده قرار نميگيرد و ممنوع هست. مازوت داراى مواد معدنى متفاوت از جمله فلزات سنگين مثل اهن، اكسيد كليسم، نيتروژن، فسفر و اكسيد گوگرد،.. هست! در مازوت بين 0,5 تا 3,5 درصد اكسيد گوگرد (SO2) هست كه در اثر سوختن در دماى بالا اكسيد گوگرد ازاد شده در ارتباط و تركيب با هيدروژن و اكسيژن هوا تبديل به اسيد سولفوريك خواهد شد و در اثر تنفس باعث سوزاندن ريه خواهد شد! عوارض ديگر سوخت نفت سنگين سر گيجه، تنگى نفس، و سرطان زايى ان است ! ميزان ارزش سوختى مازوت بين ٣ تا ٤ درصد پايين تراز مشتقات بنزين ( بنزين خام يا نفتا) هست! بهمين خاطر هنگام سوخت دوده غليظ و سياهرنگى از ان متصاعد ميشود! براى مقايسه توليد الودگى يك كشتى بزرگ كه انرا زباله سوز سيار ميناميدند، با سوخت ارزان نفت سنگين ( نفت سياه) با مازوت روزانه برابر با الودگى ٥٠ ميليون خودرو هست! و به همين خاطر تحت فشار سازمانهاى محافظ محيط زيست و دريا ها از اوائل سال ٢٠٢٠ مازوت استاندارد شده يا مازوت ١٠٠ براى سوخت كشتى هاى بزرگ ممنوع شده است!
مازوت بعنوان باز مانده و تفاله مواد نفتى بيشتر در بازار جهانى براى توليد مواد چربى صنعتى مثل گريس و روغن مورد استفاده قرار ميگيرد واز ارزش اقتصادى قابل توجهى برخوردار هست! در فرايند كراكينگ از مازوت ميشود بنزين هم توليد كرد! بيشترين صادر كننده مازوت روسها هستند! و اما! وقتى كميسيون انرژى ميگويد اگر مازوت بد است، چرا از ما ميخرند، دروغ ميگويد! چون مازوت را براى سوخت مستقيم يك كشور صنعتى با استاندارهاى جهانى بهداشت و محيط زيست خريدارى نميكند! بلكه مازوت را براى توليد گريس و روغن موتور و غيره مورد استفاده قرار ميدهند و نه براى سوخت مستقيم! حقيقت اين است كه بخاطر تحريم ها و عدم فروش و صدور مازوت به كشورهاى صنعتى ظرفيت انبار هاى ايران پرشده است! از طريق سوخت مازوت هم ظرفيت مخازن و انبار ها ى ذخيره را پايين مياورند و هم از تفاله هاو پسامانده بعنوان مواد سوختى پول خوبى بدست ميايد و مواد سوختى بهتر و گرانتر را ميگذارند براى فروش بهتر! جان مردم هم كه،..... ارزشى ندارد! و باز از جان مردمى كه در اين كشور سخت ميزيند و اسان ميميرند، مايه ميگذارند! و اين قافله مرگ عجب ميگذرد!
بهرام ١٣ ژانويه ٢٠٢١

منبع:پژواک ایران