صدای گریه اش از زیرِ خاکِ احمد آباد است
شادی سابجی

 

صدای گریه اش از زیرِ خاکِ احمد آباد است

صدای ناله ی خونش، ز جهل دوران است

به خشم می زند دو عصایش به قبر، سنگین است

 فسوس! وگرنه پای پیاده دوان و گریان است

 

صدای هق هق اش از زیر خاک احمد آباد است

و نفت که می رود از دست، خونِ فرهاد است

و حیف! صدای بابک و ستارخان و اسعد و او، بدون پژواک است

بزنگ! زنگنه زنگی، زمان، زمانه ی زوزه های تزویر است  

 

 

پانوشت شعر:

------------------------------------------با واگذاری قرار داد نگین جدید دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی در تیر ماه 1396، سهم 51 و یک دهم درصد از فروش و بهره برداری، استخراج و اکتشاف از میدان پارس جنوبی به شرکت توتال فرانسه تعلق گرفت  و سهم ایران 19 و 9 درصد شد. و من با چشم خود دیدم و با گوش خود شنیدم که مصدق در قبرش به گریه و هق هق افتاده است و این شد که نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران بر باد هوا شد!

افسوس و صد افسوس! و میلیون ها افسوس که عناد جمهوری اسلامی با ملیون و ملی گرایی و نهضت ملیون بار دیگری در کوس تاریخ تلخ این سرزمین نواخته شد!

 این حرکت ارتجاعی که نشان دهنده ی رجعت تاریخی جمهوری اسلامی به جنبش پیشامصدقی است، بر شباهت پیش از پیش "نظام ستم فقیهی" با برادر ناخلف تاریخی، خود "نظام ستم شاهی" تاکید می کند.

با این حال ذکر این نکته خالی از لطف نیست که چنانچه از دوران هخامنشی هم دستاوری برای این سرزمین و آب و خاک ایران به دست آمده لطفا به این جمهوری جهل و جنون به این جمهوری ناله و خون  خبرش را برسانید تا آن را هم برایمان آنا آتش بزند!

 

5 ژوییه 2017- 14 تیرماه 1396 - فرانسه  

منبع:پژواک ایران


شادی سابجی

فهرست مطالب شادی سابجی در سایت پژواک ایران 

*الا ای شمسِ تبریزی که اسماعیل ‏ها، بخشی است  [2019 Feb] 
*سردارِ لَشَن ! خیبرِ قاسم  [2019 Jan] 
*نامش جمال بود همه ایران و عشق بود [2018 Oct] 
*سَربکش به سرکشی ! که رقصِ شهره ها... [2018 Jul] 
*باران می بارد بر هر سه ثلثِ ثلاثه‌ی وطن [2018 Jun] 
*در خیکمان چپاندند [2018 May] 
*گلرخ بگو اغما  [2018 Apr] 
*خون را به چشم، سرمه ی بیداد کرده ام [2018 Feb] 
*کرکس براندازم ‏  [2018 Jan] 
* هفتاد تار و پودِ وطن دریغ شد !‏ [2017 Oct] 
*خنیای سُرخینِ تخلیه [2017 Sep] 
*شیر بر زمین افتاد  [2017 Jul] 
*صدای گریه اش از زیرِ خاکِ احمد آباد است [2017 Jul] 
*نگران گسل های تهران ام  [2017 May] 
*وقتي رديف و قافيه ام شعري [2016 Aug] 
*عمو که مرد  [2016 May] 
*اين روزها بي چتر مانده ام  [2016 May] 
*به هیچ کس مگو ولی نظاره کن [2016 Mar] 
*سقوط در ابتذال زنان ایرانی کاندیدای مجلس شورا [2016 Feb] 
*چمدانی گریخته از وطنی گَس، مملوِ حسرتِ عشق [2016 Feb] 
*شمعی برافروزانده آنک آن پرستو [2015 Nov] 
*سایه ها افتاده بر سرهای گل ها [2015 Nov] 
*جمهوری جهل و جنون  [2015 Oct] 
*ماندگار بی "بی نیاز"- یادداشتی در وداع فتح الله بی نیاز [2015 Oct] 
*تفنگچی و پیرِ پرامید [2015 Sep] 
* «خوابمان نبرد!» يادداشتي بر فيلم «خوابم مي آيد» [2015 Sep] 
*طرح فراخوان ادبی جهت شرکت در برنامه ی *زورقِ ادبیاتِ ایران در آب های دور* [2015 Sep] 
*و ساحل بي قرارش بود  [2015 Sep] 
*پناهجو  [2015 Sep] 
*تولد است  [2015 Aug] 
*آن سوی پرچین [2015 Aug] 
*حسب حالي بنوشتي و شد ايامي چند ! يادداشتي بر کتاب سرگذشت يک سفر نوشته ي محمد جعفري  [2015 Aug] 
*چيزي بگو چيزي نگو لاله ي مرداد سرب نوش [2015 Aug] 
*از دارِ انسان شد این زنگ قنادی [2015 Jul] 
*چه باید کرد اما آن دو صد اسبان ایلامی گرفتارند؟ [2015 Jun] 
*و تبردارِ شهرِ زور به بدرقه آمد! [2015 May] 
*نگرانم گلِ نرگس [2015 May] 
*باستیل و اوین  [2015 Apr] 
*او، او،ما  [2015 Mar] 
*داس [2015 Mar] 
*سيبي دونيم  [2015 Mar] 
*بهمن ديگري در راه است! [2015 Mar] 
*تشنه، تشنه  [2015 Mar] 
*سرو قاهره [2015 Feb] 
*اين روزها زنده ها  [2015 Feb] 
*سبد سبد [2015 Feb] 
*سنجابِ بي کاج [2015 Feb] 
*جنونِ انار، آنِ انار، بسم رب ال انار [2015 Feb] 
*گلِ نسرین، رسالتِ خیزش [2015 Feb] 
*بابک و بُهت دریا  [2015 Feb] 
*مرگِ مترسک  [2014 Dec] 
*کربلا همين اوين است و تپه هاش [2014 Dec] 
*نرگس اي گل فرياد  [2014 Dec] 
*گيسوکمندِ کوباني [2014 Dec] 
*جوي خون مي رود پاي درختِ کهنسالِ پير [2014 Dec] 
*سگِ هار [2014 Dec] 
*کبوتر بچه گانِ قفس  [2014 Dec] 
*عزت ما را به خاطر نياور [2014 Dec] 
*بس است اين ميمون هوا کردن ها  [2014 Nov] 
*آخرين درخواست [2014 Nov] 
*زندانشهر  [2014 Nov] 
*ديوارِ بلندِ آجرسياه  [2014 Nov] 
*تاکسي خبر کن تا کسي نيامده  [2014 Nov] 
*به کجا مي تُرانيد [2014 Oct] 
*آه پرستو! [2014 Oct] 
*آه ای زباله ی تزویر [2014 Oct]