و ساحل بي قرارش بود
شادی سابجی

 

شاعر: شادي سابُجي

 

 

دور دستي

مردِ دريا بود و تنهايي

مادرِ نازاي ساحل بي قراري کرد

اندکي با ناز و عشوه

اندکي با مکر و ترفندي زنانه

در دهان موج ها

انداخت حرفش را

کودکي مي خواست بس زيبا و بس شيرين

بلکه شايد مرهمي بر آتشِ مادر شدن باشد

آتش اين عشق خفته

خود عذابش بود آندم

او چنان بي تاب کودک بود

زنده مرده

مرده زنده

زنده زنده

مرده مرده

فرق ديگر او برايش  نيست

بي قرارش بود تنها

مردِ دريا ديرتر فهميد

هاي و هوي موج ها را

خشم طوفاني گرفتش

او عقيمي را که توهين بزرگي بود بر دريا

توي کف ها کرد و پاشيد آن صدف ها را کناري

بعدش آنک موج ها را بس خروشان کرد

****

توي قايق مرد و زن با چند کودک

بي پناه از جنگ  

در پي سقفي بدون موشک و خمپاره و خون

روحِ کوباني تب آلود

چشم هاي دشتِ سوري اشکباران

چشم دريامَرد

کودکي زيبا و شيطان ديد، آيلان را

مادرش اما ميان راه سدش بود

چنگ زد بر زير قايق

مادري مغروق دريا شد

موج ها چنگال ها بردند و آغوشش به زحمت باز کردند و قاپيندند آيلان را

گريه ها سر داد اين کودک

اشکش اما در دل آن موج ها

هيچ اثر ناداشت

آن سو

مادرِ نازاي ساحل مي زدش فرياد و شيون

شوق و شادي

شادماني

شادماني

مردِ دريا مي فشرد با دست هايش بر دهان مادرِ مغروق

تا که فريادش بخواباند

موج ها

بدجنس ها

غلتاندند آيلان را به آغوشش

دوباره باز هم شادي

او رسيد اما زمين افتاد در ساحل

قهر کرد آيلان از اين دريا و ساحل 

بست چشمانش

بگريد يا بخوابد يا ببيند

باز يابد توي رويا مادرش را

حيف اما، اندکي بعدش سپردش جان

جان شيرين در ميان دست هاي مادرِ نازاي ساحل

و مردِ دريا، موج ها

از حال افتاند....

 

12 شهرويور 1394-معادل 6 سپتامبر 2015-

فرانسه

 

منبع:پژواک ایران


شادی سابجی

فهرست مطالب شادی سابجی در سایت پژواک ایران 

*الا بوکوحلال مهربان، آیا کجا ‏هستید ؟ [2019 Apr] 
*الا ای شمسِ تبریزی که اسماعیل ‏ها، بخشی است  [2019 Feb] 
*سردارِ لَشَن ! خیبرِ قاسم  [2019 Jan] 
*نامش جمال بود همه ایران و عشق بود [2018 Oct] 
*سَربکش به سرکشی ! که رقصِ شهره ها... [2018 Jul] 
*باران می بارد بر هر سه ثلثِ ثلاثه‌ی وطن [2018 Jun] 
*در خیکمان چپاندند [2018 May] 
*گلرخ بگو اغما  [2018 Apr] 
*خون را به چشم، سرمه ی بیداد کرده ام [2018 Feb] 
*کرکس براندازم ‏  [2018 Jan] 
* هفتاد تار و پودِ وطن دریغ شد !‏ [2017 Oct] 
*خنیای سُرخینِ تخلیه [2017 Sep] 
*شیر بر زمین افتاد  [2017 Jul] 
*صدای گریه اش از زیرِ خاکِ احمد آباد است [2017 Jul] 
*نگران گسل های تهران ام  [2017 May] 
*وقتي رديف و قافيه ام شعري [2016 Aug] 
*عمو که مرد  [2016 May] 
*اين روزها بي چتر مانده ام  [2016 May] 
*به هیچ کس مگو ولی نظاره کن [2016 Mar] 
*سقوط در ابتذال زنان ایرانی کاندیدای مجلس شورا [2016 Feb] 
*چمدانی گریخته از وطنی گَس، مملوِ حسرتِ عشق [2016 Feb] 
*شمعی برافروزانده آنک آن پرستو [2015 Nov] 
*سایه ها افتاده بر سرهای گل ها [2015 Nov] 
*جمهوری جهل و جنون  [2015 Oct] 
*ماندگار بی "بی نیاز"- یادداشتی در وداع فتح الله بی نیاز [2015 Oct] 
*تفنگچی و پیرِ پرامید [2015 Sep] 
* «خوابمان نبرد!» يادداشتي بر فيلم «خوابم مي آيد» [2015 Sep] 
*طرح فراخوان ادبی جهت شرکت در برنامه ی *زورقِ ادبیاتِ ایران در آب های دور* [2015 Sep] 
*و ساحل بي قرارش بود  [2015 Sep] 
*پناهجو  [2015 Sep] 
*تولد است  [2015 Aug] 
*آن سوی پرچین [2015 Aug] 
*حسب حالي بنوشتي و شد ايامي چند ! يادداشتي بر کتاب سرگذشت يک سفر نوشته ي محمد جعفري  [2015 Aug] 
*چيزي بگو چيزي نگو لاله ي مرداد سرب نوش [2015 Aug] 
*از دارِ انسان شد این زنگ قنادی [2015 Jul] 
*چه باید کرد اما آن دو صد اسبان ایلامی گرفتارند؟ [2015 Jun] 
*و تبردارِ شهرِ زور به بدرقه آمد! [2015 May] 
*نگرانم گلِ نرگس [2015 May] 
*باستیل و اوین  [2015 Apr] 
*او، او،ما  [2015 Mar] 
*داس [2015 Mar] 
*سيبي دونيم  [2015 Mar] 
*بهمن ديگري در راه است! [2015 Mar] 
*تشنه، تشنه  [2015 Mar] 
*سرو قاهره [2015 Feb] 
*اين روزها زنده ها  [2015 Feb] 
*سبد سبد [2015 Feb] 
*سنجابِ بي کاج [2015 Feb] 
*جنونِ انار، آنِ انار، بسم رب ال انار [2015 Feb] 
*گلِ نسرین، رسالتِ خیزش [2015 Feb] 
*بابک و بُهت دریا  [2015 Feb] 
*مرگِ مترسک  [2014 Dec] 
*کربلا همين اوين است و تپه هاش [2014 Dec] 
*نرگس اي گل فرياد  [2014 Dec] 
*گيسوکمندِ کوباني [2014 Dec] 
*جوي خون مي رود پاي درختِ کهنسالِ پير [2014 Dec] 
*سگِ هار [2014 Dec] 
*کبوتر بچه گانِ قفس  [2014 Dec] 
*عزت ما را به خاطر نياور [2014 Dec] 
*بس است اين ميمون هوا کردن ها  [2014 Nov] 
*آخرين درخواست [2014 Nov] 
*زندانشهر  [2014 Nov] 
*ديوارِ بلندِ آجرسياه  [2014 Nov] 
*تاکسي خبر کن تا کسي نيامده  [2014 Nov] 
*به کجا مي تُرانيد [2014 Oct] 
*آه پرستو! [2014 Oct] 
*آه ای زباله ی تزویر [2014 Oct]