به تعلیق وکالت نسرین ستوده پایان دهید؛ مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد (۱۴)
وکلای دادگستری

آزادی‌خواهان

هم ميهنان

همكاران

با اظهار خرسندی از انتشاز نامه سرگشاده بخشی از موکلین و بهره مندان از خدمات حقوقی خانم نسرین ستوده و حمایت تعدادی از تشکل های حقوق یشری از خواسته آنان  تحت عنوان "به تعلیق وکالت نسرین ستوده پایان دهید"، ما وکلای دادگستری امضا کننده زیر از این اقدام بموقع و شجاعانه حمایت  کامل نموده و اعلام همبستگی مینما ئیم.

ما در یکسال گذشته  همواره  در اطلاعیه های خود  تحت عنوان "مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد" تاکید کرده ایم که" با ابطال پروانه وكالت خانم نسرين ستوده ، زجر كش كردن وكلائى كه در زندان نيازمند خدمات بهداشتى ودرمانى ويژه هستند . تحت تعقيب قرار دادن و محكوميت وكلائى كه به وظيفه وجدانى و قانونى خود قيام مى كنند و بدتر از همه آخرين دست پخت ولى فقيه يعنى تدوين قانون جامع وكالت،مى روندكه تير خلاص را به سر كانون و رسالت وكالت خالى كنند.  

ما از همه احزاب ، سنديكا ها ، رسانه ها، شخصيت هاى ايرانى كمك مى خواهيم تا بهر نحو كه مى دانند و مى توانند به مقابله با نابودى كهنسال ترين بخش جامعه مدنى ايران بپردازند . وكلاى ايرانى بدون پشتيبانى شما در تجهيز افكار عمومى  وبسيج افكار بين المللى قادر به رفع شر نيستند. ما نياز به كمك همه جانبه داريم".

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65846

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=34041

 

مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد

يکشنبه  ۲۴اسفند ۱٣۹٣ -  ۱۵مارس  ۲۰۱۵

 

منیژه حبشی  وکیل پایه یک دادگستری

  احمد عرفانی وکیل پایه یک دادگستری  

محمدرضا روحانی وکیل پایه یک دادگستری

مناف عماری وکیل پایه یک دادگستری

منبع:پژواک ایران


وکلای دادگستری

فهرست مطالب وکلای دادگستری در سایت پژواک ایران 

*به تعلیق وکالت نسرین ستوده پایان دهید؛ مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد (۱۴)  [2015 Mar] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید (۱۳)  [2015 Mar] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگشتری را تنها نگذارید (۱۲) به بهانه سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری [2015 Feb] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید (۱۱)  [2015 Jan] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید (۱۰) [2015 Jan] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید- (۹) [2014 Nov] 
* مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد- ٨ بيداد عليه همكار دلير ما نسرين ستوده [2014 Oct] 
*مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد - شماره ٧  [2014 Sep] 
*آرزوهای حقوقی هوشنگ عیسی بیگلو [2014 Aug] 
*مردم شرافتمند وكلای دادگستری را تنها نگذاريد. شماره ۶  [2014 Aug] 
*مردم شرافتمند وكلا را تنها نگذاريد شماره ۵ [2014 Apr] 
*مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد- شماره ۴ [2014 Apr] 
*مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد، شماره ٣  [2014 Apr] 
*مردم شرافتمند، وکلای دادگستری را تنها نگذارید، شماره ۲ [2014 Mar] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید، شماره ۱ [2014 Mar]