* «ترانه ی خاوران» مینا اسدی
*  در سالگرد انقلاب کبیر فرانسه ترجمه تازه ای ازسرود مارسیز. اسماعیل وفا یغمایی
* صدای گریه اش از زیرِ خاکِ احمد آباد است شادی سابجی
* سهمم را گرفتم خالد بایزیدی
* ستاره روشن مینا اسدی
* نمی‌‌دانم چه خواهد شد ثریا پاستور
* عاشقانه های بی تاریخ. شماره های بیست و یکم تا سی ام اسماعیل وفا یغمایی
* پدرم بود که خورشید آورد ثریا پاستور
* دو طرح خالد بایزیدی
* آرزو ثریا پاستور
* ساقي نامه اسماعیل وفا یغمایی
* «من چقدرخوشبختم» خالد بایزیدی
* چه خواهی ثریا پاستور
* شاعران و ماه رمضان
*  چشم زیبای تو دیدم روزه چشمم شکست
* «غزلی برای مرگ دژخیم» (در رثای خمینی!) نصیر نصیری
* چندشعراز هیمن قربانی(شاعرمعاصرکرد)
*  «طرح های چشم» خالد بایزیدی
* سرود آغاز زندگی‌ام ثریا پاستور
* «براذرکشی» خالد بایزیدی
* شعری ازمرتا بابدوپولوس(شاعریونانی)
* خلقی ست به تجربت کمر بر بسته ... پس از انتخابات اسماعیل وفا یغمایی
*  در قلب خورشید زمان ثریا پاستور
* غم مرگ محمود سراجی
* نگران گسل های تهران ام شادی سابجی
* «گل وخاک» خالد بایزیدی
* جلاد
* دارم به شکل ابلهانه ای زن می شوم پروانه حسین‌خانی
*  «عاشق شدن» خالد بایزیدی
* سیمای خورشید و کارگر ثریا پاستور
* غزل. مفهوم مردم. از دفترغزلها. اسماعیل وفا یغمایی
*  غزلهای بی تاریخ اسماعیل وفا یغمایی
* من باور دارم ثریا پاستور
* به استقبال اول ماه مه خالد بایزیدی
* چند شعر کوتاه خالد بایزیدی
* بهار , در چشم هایت ثریا پاستور
* سروده‌ی یک یابو میرزاآقا عسگری
* حلاج - قسمت پایانی مثنوی محمود سراجی
* این چه احساسی‌ ثریا پاستور
* آخرین مرخصی احد قربانی دهناری
* در راه آزادی و صلح ثریا پاستور
* چند شعر کوتاه خالد بایزیدی
* خدا فروشان اسماعیل وفا یغمایی
* حالا من مینا اسدی
* چند کوتاه سروده خالد بایزیدی
* بنفشه‌های بهاری ثریا پاستور
* تجربه اسماعیل وفا یغمایی
* چندهایکواز:قبادجلی زاده(شاعرمعاصرکرد)
* دو دریاچه یخ محمود سراجی
* «مادرم به بهشت می رود»
* آری ! بهار آمده است ثریا پاستور
* درخت باران گسار! سلام! آمد بهار! اسماعیل وفا یغمایی
* بهارون ( پیشواز بهار) م-سحر
* چندشعراروتیک خالد بایزیدی
* آمده نو بهار ومن باز گل بهاره ام. شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمایی
* كارت نوروزی به زندان اوين مجید نفیسی
* دختر بهار با ترانه ثریا پاستور
* پنجره ای به سوی نور ثریا پاستور
* چند شعر از: قباد جلی زاده
* چندشعر نوروزانه خالد بایزیدی
* سروچون قامت تو قامت رعنا ننمود* اسماعیل وفا یغمایی
* ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای اسماعیل وفا یغمایی
* زن اسیر ثریا پاستور
* «سرزمین من» خالد بایزیدی
* بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن خالد بایزیدی
* گناهان اصغر فرهادی هادی خرسندی
* به پیشواز نوروز برویم غزل بهاری اسماعیل وفا یغمایی
*  وقتی که هستی ثریا پاستور
* امشب گل روی دوست مهمان من است محمود سراجی
* «صدای آمریکا» علیرضا- م
*  گام خیال ۲ محمود سراجی
* درگیری سانازداودزاده فر
* گیسوی چلیپا محمود سراجی
* چند شعر و طرح خالد بایزیدی
* گام خیال محمود سراجی
* مست مست محمود سراجی
* ای آسمان ثریا پاستور
* محکوم خالد بایزیدی
*  چند شعر کوتاه فرناز جعفرزاده
* چند سروده کوتاه خالد بایزیدی
*  جان جهان محمود سراجی
* در آستانه انقلاب۲۲ بهمن!
* پنج شعرکوتاه خالد بایزیدی
* چند شعر کوتاه فرناز جعفرزاده
* «اتوبوس زلف زرد» شیرکو بیکس
* درد دل سیاسی ثریا پاستور
* طرح های برای هایکو خالد بایزیدی
* آوار فرناز جعفرزاده
* از لعل لبت شهد و شکر می ریزد محمود سراجی
* نعلیات. چند رباعی اسماعیل وفا یغمایی
* آش نشان سوخته دل ثریا پاستور
* شعرهایی ازشیرین جهانی(که ویار)شاعره معاصرکرد
*  چندعاشقانه خالد بایزیدی
*  «تنها یک روز» خالد بایزیدی
* در بدر میخانه ها ملاقات پنجم ۵ با حکیم عمر خیام محمود سراجی
* هدیه‌ی وجود ثریا پاستور
* چندکوتاه سروده از:کازیوه خور(شاعره معاصرکرد)
* آرزوی تو نرفت محمود سراجی
* کاش می‌توانستم خالد بایزیدی
* چند دوبیتی (مناظره عقل و عشق) محمود سراجی