شطحیات ۳
محمود سراجی

قسمت سوم ویدئو [  قصیده شطحیات ] در ٤٦ دقیقه- شطح  پنجم و ششم و هفتم

  • منظومه های رابعه و نشان جانان و سایه جانان را در همین سایت خواندید و استقبال هم کردید  اینک ویدئو این سه چکامه را در اختیار دارید قصیده شطحیات شامل هشت شطح و با یک قافیه است و این در تاریخ ادبیات ایران بی سابقه است و در آینده نیز تکرار سرودن چنین قصیده ای دور از انتظار است بهر حال این قصیده در چند کلیپ ویدئویی بیان شده که قسمت اول و دوم آن را دیدید و شنیدید اینهم قسمت سوم ویدئو جدید   .... تا بعد

ویدئو

قصیده شطحیات [ کلیپ در ٤٦ دقیقه

تقدیم به یاران همیشه همراه و صاحبنظرم ،

امید که اجل امان دهد و من بتوانم کلیپ های دیگری را که اخیرا آماده شده عرضه  کنم

محمود سراجی م.س شاهد

نشان جانان -شطح  پنجم

عزیزان برای دسترسی به لینک انتشار این شعر در سایت وزین  سایت وزین پژواک  ایران لطفا  آدرس های زیر را کلیک کنید

با احترام محمود سراجی

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54419.html

منم نشان جانان ٢ -

*********************

از رویش لحظه لحظه برگ

در  مزرع سبز شاخساران

از پرتو نور صبح صادق

در شبنم پاک صبحگاهان

ازعشوه غنچه های نارس

در فصل ربیع و نو بهاران

از چه چه بلبلان بی دل

در نغمه شور عندلیبان

از غرش رعد و تابش برق

در نم نم قطره های باران

از چک چک قطره در دل کوه

در طره  صاف آبشاران

از لغزش بی توقف آب

در سینه تفته بیابان

از خش خش برگ زرد پائیز

در مقدم صر صر افت و خیزان

از داغ دل خراب لاله

در مدفن آرزوی  یاران 

از شرحه سینه های خونین

در برگ شقایق بیابان

از پرسش مرغ حق و کو کو

در پویش آشکار و پنهان

از ناله یاکریم برزن

در طول زمان و روزگاران

از مجمع کهکشان بی حصر

تا ذره یک غبار حیران

فریاد رسا بگوشم آید

چون صوت سروش حق به پاکان

هر یک به زبان بی زبانی

گوید که منم نشان جانان

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54552.html

 

از سازش آتش و سمندر

در بستر سرخ آذرستان

از گرده گل بپای زنبور

تا شهد عسل به جویباران

از یلتقیان بحر  با بحر

در سوره شاهکار رحمان

[ مرج البحرین یلتقیان ]

از پویش بی عدیل نوزاد

در حالت جستجوی پستان

از فلسفه غریزی ذات

در کنه وجود انس و حیوان

از معجز انس دانه و خاک

در راز بقای مرغزاران

از بطن نهان هسته کز وی

سر میزند آفتاب تابان

از آتش و باد و خاک و از آب

وز عنصر اولیه در آن

از قالب حجم و بعد اجرام

در نظم و نظام و وضع و میزان

از بذر ظریف ارزن خشک

در گلشن و دشت و باغ و بستان

از رمز حیات یاس خوشبو

در حبه ذو العصف و ریحان

[ الحب ذو العصف و ریحان   - فبای الاء ربکما تکذبان ] ....الرحمان

از فیض نفخت فیه روحی

در نفس ابوالبشر و ما کان

فریاد رسا بگوشم آید

چون صوت  سروش حق به پاکان

هریک به زبان بی زبانی

گوید که منم نشان جانان

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54473.html

******************

از پشه ناتوان و بی جان

 

تا فوج عقاب و باز و طرلان

 

از بره آهوان صحرا

 

تا ببر و پلنگ و شیر غران

 

 

از نطفه ذره بینی خون

 

تا اشرف کاینات انسان

 

از پویش بی عدیل نوزاد

 

در حالت  جستجوی پستان

 

از چرخه بی توقف چرخ

 

واز تک تک این مظاهر فان

 

فریاد رسا بگوشم آید

 

چون صوت  سروش حق به پاکان

 

هر یک به زبان بی زبانی

 

گوید که منم نشان جانان

 

محمود سراجی م.س شاهد

 

 

من سایه جانان ام 1

August 2, 2013 at 4:14pm

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54649.html

 

اشارتی به فرهیختگان و فرزانگان همراه در باره   وحدت وجود

 

در سه بخش نشان جانان دیدیم که موجودات و حتی اشیاء هر یک به زبان بی زبانی مدعی بودند که

[ منم نشان جانان ]

در  سایهجانان هم منظور همان است با این تفاوت که

در اینجا [ مثل افلاطونی ] مطرح  است که مدعی است هر چه می بینید سا یه  و حدوث و بعبارت دیگر

نقش جانانند و آنچه از ذره تا ثریا در جولان است او یعنی [  جانان ] است    ....

محمود سراجی م.س شاهد

**************************

لطفا کلیک کنید سایه  جانان ١ در پژواک ایران

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54649.html

 

زآن بذر کویر خشک و بی آب

واز بوته سبز و سرخ و الوان

زآن هیمه و ، از اجاق نمرود

واز آتش او که شد گلستان

زآن بت که شکسته شد به کعبه

واز تیشه که بت شکسته شد زآن

زآن بت شکن و پسر به مسلخ

در روز سعید عید قربان

زآن یوسف در اسارت حسن

واز پیر در انتظار کنعان

زآن رایحه خوشی که برخاست

از پیرهنی بجان احزان

زآن دختر می فروش ترسا

واز عاشق مست  و پیر صنعان

زآن لعبت بیستون خاور

واز تیشه بدست طاق بستان

زآن پرده نشین ناز لیلی

واز پای برهنه در بیابان

زآن مریم شو ندیده حامل

زآن شو پدری چو جان جانان

زآن باده  ناب و درد باده

در جام تهی می گساران

یک نقش فتاده بر ضمیرم

کان را نکنم نهان و کتمان

کز هسته ذره تا ثریا

چون نیست بجز تو کس به جولان

پس اینهمه سا یه  و حدوث اند 

وینها همگان توئی  به قران

محمود سراجی  م.س شاهد

****************************

 

تابلو مناجات رابعه 

ملاقات با  قلندران و اوتاد

 

و در پست بعدی

[ باده گساری در خانه عشق ]

 

شرح حال و دیدگاهها

 

******

و حالا رسیدیم به طولانی ترین و بنظر من زیباترین قسمت شطحیات که در آن به قسمتی از سؤالات خود مان هم پاسخ میدهیم، هر چند که بی جوابی معقول ترین راه انسان در باره ذات واجب الوجود است، یعنی تجسس و تفکر در باره ذات و کنه وجودی واجب الوجود... چون طبق قانون محاط و محیط  در علم و وجود خلاء و حجاب در انسان از نظر عرفان جوابی هرگز به سوالات خود نخواهیم یافت ما در این تابلو با زن قلندر عالم عرفان و معرفت یعنی رابعه که درون گرا و منزجر از رنگ و تعلق و دو گانگی بوده بر خورد و مصاحبه میکنیم... در باره این زن ده ها کتاب نوشته شده و کارهایش واقعا محیر القول بوده است از جمله عطار میگوید:

[تو رها کن سر بسر این واقعه // مرد حق شو روز و شب چون رابعه]

[او نه یک زن بود بل ده مرد بود // از قدم تا فرق عین درد بود]

و در تذکره اولیا در باره او آمده :

آن مخدره خدر خاص آن مستوره ستر اخلاص آن سوخته عشق و اشتیاق، آن شیفته قرب و احتراق، آن نایب مریم صفیه و آن مقبول رجال رابعه الا آخر ...

که در مقدمه معرفی او از عطار بجای مانده است میگویند فصل بهار بود و از دخمه تاریک خود بیرون نمی آمد روزی مستخدمه منزل او را مخاطب قرار داده و میگوید:

“یا سیده فصل ربیع است بدر ای تا صنع بینی … رابعه پاسخ میدهد، تو به درون ای تا صانع بینی”

باز نقل است که یک روز چهار درم به کسی داد که گلیمی برایش بخرد آن شخص پرسید بچه رنگ باشد؟ رابعه در دم درم بگرفت و به دجله انداخت که گلیم نیامده رنگ و دو گانگی پیدا شد و لسان الغیب حافظ در وصف این قلندر است که میفرماید:

[غلام همت آنم که زیر چرخ کبود // زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است]

از او پرسیدند، این مقام به چه یافتی؟ گفت به آن چه همه یافته ها گم کردم در او و برای این که مطلب را کوتاه کنم به یک روایت اشاره میکنم تا به اصل شعر برسیم:

رسول اکرم را در خواب دید، پیغمبر از او پرسید یا رابعه مرا دوست میداری؟ جواب داد یا رسول الله، محبت حق چنان مرا فرا گرفته که دوستی و دشمنی غیر او در دلم نمانده است و این دقیقا همان مطلبی است که شیخ ابوالحسن خرقانی به سلطان محمود گفت:

[ چنان در ا طیعو ا الله مستغرقم که از رسول خجالتها دارم چه رسد به ا ولوالامر منکم]

این روایت بزودی در ذکر ابوالحسن خرقانی خواهد آمد برویم سراغ نمایش این ملاقات در بهشت. یا حق…

——————-

دیداری از رابعه در خانه عشق

از محمود سراجی " م.س شاهد

**********

روزی ز سر شباب و مستی

واز شورش اشتیاق شایان

سر گشته وجد و محو مطلق

سرمست و خراب و نغمه خوانان

رفتم به طواف خانه عشق

در باغ جنان به کوچه جان

از صاحب خانه بود صد نقش

چون آینه در رواق ایوان

دل بود بجای گل حصارش

دیواره آن ز برگ ریحان

سقف از گل یاس و شاخه بید

درب از گل سرخ باغ رضوان

فرشش همه سنبل و بنفشه

سوسن به در سراچه دربان

حوضی به صفای نرگس مست

پاشویه در آن ز آب حیوان

دیدم دو هزار بت در آنجا

تسبیح بدست و ذکر گویان

ابدال و قلندران و اوتاد

بودند به کسوت خدایان

این یک به اناالحق از سر شوق

وآن یک به ترانه دامن افشان

از رابعه تا جنید و شبلی

واز بصری و بوسعید و صنعان

از پیر مغان بی خرابات

[منظور محی الدین ابن عربی است ]

تا شیخ رئیس و پیرخرقان

از شارح راز منطق الطیر

تا شمس شموس و پیر ترکان

منظور از شارح راز منطق الطیر عطار است،که از زبان پرندگان حرف میزند هزاران پرنده به رهبری هد هد به قله قاف میروند تا با سیمرغ خدای پرندگان ملاقات کنند، در بین راه تعدادی تلف میشوند، تعدادی با سفسطه بین پرندگان نفاق می اندازند، تعدادی خسته می شوند، بالاخره سی تا از این مرغان به قله قاف میرسند و از چیزی که می بینند به حیرت می افتند: "چون جز آن ۳۰ تا مرغ سیمرغ دیگری در کار نبود". راز منطق الطیر همین است... برویم به سراغ بقیه شعر]

از پادشهی که تخت و اورنگ

[ افکند به خاک پی رندان [ ابراهیم ادهم

[از شاه بدون تاج بسطام [ منظور بایزید است

وآن تاج سر هزار سلطان

با عز و جلال و لطف و اکرم

بودند در این سراچه مهمان

خوشکام ز شهد باده وصل

گسترده بساط و بزم شاهان

قمری به ترانه مجلس آرا

لبل به غزل کشیده الحان

زاهنگ رباب و بربط و چنگ

پر بود فضای هر شبستان

حلاج به روی چتری از گل

در زیر شکوفه های الوان

در بستری از پرند گلبرگ

خوابیده چو شبنم بهاران

دریاست به شکل قطره گویی

آرام پس از نشست طوفان

****

حافظ بکنار حوض نرگس

شوریده تر از هزار دستان

دستار گشوده بسته زنار

پیمانه به کف شکسته پیمان

لبیک به آرزوی رومی

در اوج غنا و پای کوبان

یک دست گرفته جام باده

دست دگرش به زلف جانان

شوری به میان فکنده از رقص

گویی به ترقص است میدان

از قالب تن رمیده چون روح

اسطوره شور و عشق و طغیان

فریاد “ادر” “ادر” و ناول

“کاسا ” سر حوریان و غلمان

[ باید توضیح بدهم که "الا یا ایهالساقی ادر کاسا و ناولها" مصرع دوم بیتی است که یزید ابن معاویه سروده و خواجه بر سبیل عاریه و تضمین آنرا مقدم موخر کرده و آنرا شاه بیت اولین غزل دیوانش قرار میدهد. لازم به ذکر است که حافظ با آنهمه فضل و کمال و احاطه به دانش و قرآن مصرعی از شعر یزید را آنهم در اول دیوان و بجای بسم الله الرحمن الرحیم و نام خدا آورده بین محققین و شعرای اهل ذوق ایرانی مباحث مفصلی در گرفته که متاسفانه در حال حاضر بدلیل ضیق مجال جای بحث انحرا نداریم و فقط به نام آنها بسنده میکنیم:

۱- اهلی شیرازی که میگوید:

" چه حکمت دید در شعر یزید او // که در دفتر نخست از وی سراید"

۲- کاتبی نیشابوری که میگوید:"

اگر چه مال کافر بر مسلمان // حلال است ودر او قیلی نشآید"

"ولی بر شیر عیبی بس عظیم است // که لقمه از دهان سگ رباید"

با همه این قیل و قال ها گوته شاعر بزرگ آلمان و حافظ شناس و عاشق حافظ معتقد است که این کار حافظ عمدی بوده ... زیرا در نظر یک عارف یزید و بایزید یکی است و هر چه است اوست و جز او هیچ نیست و هر چه هست خداست...

برویم سراغ بقیه شعر:]

سحر…غزل… یزید… فاجر!

پر کرده فضای باغ و بستان

من در عجب از خطای حافظ

با بنهمه فضل و علم و ایمان

کاندر صف اوصیای درگاه

واندر حرم و حریم جانان

همپای یزید گشته مسموم

واز باده طلب نموده درمان

***

از رابعه این شنیدم از دور

کای مرد پریش و غرق بحران

تا کی به برون به شک و تردید؟

باز آ به درون و خود مرنجان

بیرون همه رنگ و فصل و ظن است

و اینجا همه اصل و وصل و عریان

اینجا من و ما و او نباش

معیار و عیار حق و بطلان

اینجا همه است هر چه بینی

اینجا چه خس و چه در و مرجان

***

گفتم که در این سرا چه زیبد؟

اعمال خطا و هتک میزان؟

این لهو و لعب نشان کفر است

در محضر پاک حق سبحان

مفهوم گناه و کفر هر کس

امریست به اعتبار جبران

گفتا که گناه و کفر هر کس

از رنگ تعلق است و عنوان

جبران گنه ز حق روا نیست

از حق که طلب نموده تاوان؟؟؟

گفتم که میان خالق و خلق

فرق است چو فرق حق و بطلان

گفتا که به حق رسیده باطل

گر بنگری اش بدیده جان

از خود بدرآ که حق ببینی

در زیر لباس حود نمایان

گفتم که ز عدل او بدور است

یکسانی کفر و شرک و ایمان

گفتا که از آن بتر همین است

کز خود ببری امید غفران

گفتم گنه اش ز حد فزون است

گفتا که فزون بود ز نقصان

گفتم به کتاب حق نوشته

از عاقبت گناه کاران

گفتا که سخن دو تاست ای دوست

در باب کتاب و صاحب آن

گفتم که به عقل من نگنجد

مفهوم سخن مرا نچرخان!

گفتا که بچرخ تا ببینی

صد چرخه درون خویش چرخان!

گفتم که دوباره مشکل من

از پاسخ تو نگشت آسان

گفتا نشود اگر نگشتی

بیگانه ز خویش و فارغ از آن

گفتم که چگونه باشد اینکار؟

گفتا بدر آ ز قالب الان

گفتم که زجان بگو به قالب

گفتا چو گلاب و گل به اعیان

گفتم ز جهان و گفت پوچ است

گفتم ز جنان و گفت ارزان

گفتم ره حق کدام راه است؟

گفتا ره عشق، عشق سوزان

گفتم ره عشق و گفت طاقت

گفتم ره وصل و گفت هجران

گفتم ره حجر و گفت مردن

گفتم غم مرگ و گفت آسان

گفتم پس مرگ و گفت رجعت

گفتم پس از آن و گفت سلطان!

*************

گفتم که ره سفر ندانم

من نابلدم در این بیابان

در ظلمت عقل کاذب خویش

محتاج چراغم ای سخندان

گفتا که برای دیدن ماه

حاجت نبود به شمع لرزان

هر جا که نظر کنی به عالم

خواهی دل ذره خواه کیوان

جز جلوه حق نمیتوان یافت

در باطن آشکار و پنهان

*****

من مات کلام این قلندر

این سمبل و اسوه دلیران

چون قایق چوبی شکسته

طوفان زده و اسیر بحران

گفتم که دراین سراچه آیا

جایی نبود برای مهمان؟

من خسته راه این و آنم

ما را برهان از این و از آن

من مرد غریب و بی پناهم

رسم است نوازش غریبان

گفتا که در این سراچه ای مرد

واندر حرم و حریم جانان

عشق است هر آنکه آید از در

جان است هر آنکه گشت مهمان

باز آ و به اصل خویش باز آ

ای پرتو ذات کنز پنهان

باز آ که تویی بهانه حق

در خلقت ماسوی و کیهان

باز آ که نیی غریبه باز آ

لو لاک لما خلقت رضوان

احساس لطیف این سمندر

این سوخته در فراق و هجران

بر بست لب و گشود چشمم

بگشود عقال و بست اعیان

رفتم به حریم خانه عشق

چون ذره بسوی نور رخشان

دیدم که یکی بود به صد نام

در پوشش صد لباس الوان

دیدم که میان ما و من نیست

جز ما و من احتجاب جانان

دیدم که ندانم از قرابت

من، ما شده یا که ما، من الان…

دیدم که به ذره ذره من

فریاد اناالحق است و سبحان …

دیدم که میان خالق و خلق

حرفیست مزید و ریشه یکسان

حرف الف ابتدای ارقام

سازنده صدهزار عنوان

دیدم که حروف فاعل از فع

لواز ریشه خود گرفته بنیان

دیدم که منم جهان کامل

چون مجمع کهکشان و کیهان

با اینهمه نقش ذره و من

بالقوه بود دو نقش همسان …

دیدم که کمال ذره صد بار

دارد به من نپخته رجحان

دریا بود اندرونم اما

بیرون چو سراب و سایه آن

غافل ز شکوه رجعت خویش

در بند عقال و عقل حیران

دیدم که توان دیدنم نیست

با اینهمه ترهات و هذیان

من کیستم ای تو رمز هر راز

من چیستم ای رحیم رحمان

من گمشده در وجود خویشم

یارب تو مرا بمن شناسان

—————محمود سراجی م.س شاهد

 

در دنباله همین شطح ، هفته بعد

[ باده گساری در بهشت ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=p2bSZbkeTUU

 

منبع:پژواک ایران


محمود سراجی

فهرست مطالب محمود سراجی در سایت پژواک ایران 

*غم مرگ [2017 May] 
*حلاج - قسمت پایانی مثنوی  [2017 Apr] 
*دو دریاچه یخ [2017 Mar] 
*امشب گل روی دوست مهمان من است [2017 Feb] 
* گام خیال ۲ [2017 Feb] 
*گیسوی چلیپا  [2017 Feb] 
*گام خیال [2017 Feb] 
*مست مست [2017 Feb] 
* جان جهان  [2017 Feb] 
*از لعل لبت شهد و شکر می ریزد [2017 Jan] 
*در بدر میخانه ها ملاقات پنجم ۵ با حکیم عمر خیام [2017 Jan] 
*آرزوی تو نرفت [2017 Jan] 
*چند دوبیتی (مناظره عقل و عشق) [2017 Jan] 
*حکیم عمر خیام که بود ؟ ساقی و خمار یا عالم و عارف بی بدیل ؟ [2016 Dec] 
*در به در میخانه ها... ملاقات اول با حکیم عمر خیام  [2016 Dec] 
* حبذا خالق و ... مرحبا مخلوق ! [2016 Dec] 
*ساقی بریز باده [2016 Dec] 
*[ شب یلدا با گیسوی چلیپا ] [2016 Dec] 
*غزل قصيده طواف وحدت وجود  [2016 Dec] 
*مناجات با حضرت دوست  [2016 Dec] 
*غزل دل هوایی [2016 Dec] 
* طواف وحدت خویش [2016 Dec] 
*مرات در وحدت وجود چیست  [2016 Dec] 
*خلاصه ای از مجموعه افسانه خدایان  [2016 Nov] 
*قصیده اول ۱ - سرود های عرفانی [ مزامیر عشق ]  [2016 Nov] 
*تجلی گاه عدم .... در وحدت وجود [2016 Nov] 
*[ نشان جانان ] [2016 Sep] 
*عشق قسمت پنجم ۵ [ از روایت بلند رابعه سلطان عاشقان ] [2016 Sep] 
*لیلای زمان  [2016 Sep] 
*حکیم عمر خیام که بود ؟ ساقی و خمار یا عالم و عارف بی بدیل؟ [2016 Aug] 
*غزل [ نر گس مست ] [2016 Aug] 
*چکامه خیام ( قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چکامه خیام [2016 Jun] 
* دوبیتی از مناظره عقل و عشق [2016 May] 
*جام صهبا [2016 May] 
*جلوگاه عمر [2016 May] 
*خلاصه ای از مجموعه افسانه خدایان  [2016 Apr] 
*دو بیتی های شاهد [2016 Apr] 
*پایم بشکن و چشمم بستان [2016 Apr] 
*مثنوی عرفانی [ عشق یکی , راه یکی , دل یکیست ] [2016 Apr] 
*جان جهان  [2016 Apr] 
* دو بیتی ها  [2016 Apr] 
*قربان قدت سرو چما ن میخواهم - [ مستی و باز مستی ] [2016 Apr] 
*وفای عمر  [2016 Mar] 
*بهاریه [ آتش در زمستان ] [2016 Mar] 
*دل هوایی شاهد [2016 Mar] 
*غزل عشق ممنوع [2016 Mar] 
*عید آمد و یک رسم همایون کردم [2016 Mar] 
*اعجاز بدن انسان یا کهکشان دیگر خلقت قسمت دوم ۲ ...  [2016 Mar] 
*مثنوی بدن انسان , جهان کوچک یا کهکشان دیگر - قسمت اول ۱ ... [2016 Mar] 
*مناجات عاشقانه شاهد  [2016 Mar] 
*دست من و دامن تو ساقی [2016 Mar] 
*جوشش عشق  [2016 Feb] 
*مثنوی [ شطح و طامات من ] [2016 Feb] 
*مثنوی [ شطح و طامات من ] [2016 Feb] 
*ز کدام باده مستم ؟ [2016 Jan] 
*شش ۶ شعرمختلف [2016 Jan] 
* مناجات .... [ حبذا عشق و مرحبا مستی ] [2016 Jan] 
*باحالت ویا حیلت و با زاری و یا زور [2016 Jan] 
*عاشقانه ترین غزلم : ای وطنم [2016 Jan] 
*سلسله بند [2015 Dec] 
*دختر باکره تاک [2015 Dec] 
* شب یلدا با گیسوی چلیپا [2015 Dec] 
* تورا کم دارد این دل  [2015 Dec] 
*دشنام عشق [2015 Dec] 
*فلسفه و افسانه خلقت در وحدت وجود [2015 Dec] 
*غزل « دل هوایی» [2015 Dec] 
*سخن عشق [2015 Dec] 
*خلاصه ای از مجموعه افسانه خدایان [2015 Nov] 
*رب النوع ها در منظومه شمسی [2015 Nov] 
*غزل عاشقانه دیگر [ ماه شب چهارده ] [2015 Nov] 
*جمع الاضداد [2015 Nov] 
*طواف وحدت خویش [2015 Nov] 
*شعری که عصاره وحدت وجود است [ طواف وحدت خویش ] [2015 Nov] 
*کبوتری پریده‌ام [2015 Oct] 
*ساقی بریز باده [2015 Oct] 
*بعد از شب شاهانه من شطح دیگری از شطحیات صیاد کجا رفت؟ [2015 Oct] 
*شطح [ جز عشق تو حاشا نشناسم ]  [2015 Oct] 
*تجلی گاه عدم شعری در محو و فنای مطلق [2015 Oct] 
*روایت پلنگ و آهو قسمت سیزدهم ١٣ [2015 Oct] 
*روایت پلنگ و آهو قسمت دوازدهم ١٢ [2015 Oct] 
*روایت پلنگ و آهو قسمت یازدهم ١١ [2015 Sep] 
*روایت پلنگ آهو قسمت دهم ١٠ [2015 Sep] 
*بنشین که بهار آید در موسم پاییزم [2015 Sep] 
*روایت پلنگ آهو قسمت نهم ٩ [2015 Sep] 
*دی ان ای چیست و من کیستم؟  [2015 Sep] 
* روایت پلنگ آهو قسمت هشتم ٨ [2015 Sep] 
*قسمت هفتم ۷ پاسخ حضرت عشق به آهوی مادر  [2015 Sep] 
*قسمت ششم ٦ روایت پلنگ و مناجات آهو [2015 Sep] 
*قسمت پنجم ٥ روایت پلنگ و آهو [2015 Sep] 
*روایت پلنگ و آهو قسمت چهارم ۴ [2015 Sep] 
*روایت پلنگ و آهو قسمت سوم  [2015 Sep] 
*روایت پلنگ و آهو قسمت دوم ٢  [2015 Aug] 
*روایت پلنگ و آهو قسمت اول ١  [2015 Aug] 
*امیال مرا نگفته میداند دوست - ترانه های فراق بیست و سوم ۲۳ [2015 Aug] 
*تا ما بشویم ترک پیراهن کن- ترانه های فراق بیست و دوم ۲۲ [2015 Aug] 
*تا ما بشویم ترک پیراهن کن - ترانه های فراق بیست و یکم ۲۱  [2015 Aug] 
*این نامه نا نوشته میخواند دوست - ترانه های فراق بیستم ۲۰ [2015 Aug] 
*من از خیال تو سرمستم -ترانه های فراق نوزدهم نوزده ۱۹ [2015 Aug] 
*کفرش به من و نماز من امین است - ترانه های فراق هفدهم ۱۷ [2015 Aug] 
*دشمن محبوب تر از دوست - ترانه های فراق شانزدهم ۱۶ [2015 Aug] 
*دل رفت ز سینه آرزوی تو نرفت... - ترانه های فراق پانزدهم ۱۵ [2015 Aug] 
*آرزوی تو نرفت - ترانه های فراق چهاردهم ۱۴  [2015 Jul] 
*در عشق تو دنبال محالم ای دوست - ترانه های فراق قسمت سیزدهم ۱۳  [2015 Jul] 
*در مقدم ، تو گل شقایق روید ... ترانه های فراق دوازدهم ۱۲ [2015 Jul] 
*کفر سر زلف تو - ترانه های فراق یازدهم ۱۱  [2015 Jul] 
*با تو دل من شور جوانی دارد - ترانه های فراق دهم ۱۰  [2015 Jul] 
*ترانه های فراق نهم ۹  [2015 Jul] 
*عمر دراز - ترانه های فراق هشتم ۸  [2015 Jul] 
*نماز صد مسلمان - ترانه های فراق هفتم ۷ [2015 Jul] 
*شیر و پلنگ است دلم ترانه های فراق ششم ۶  [2015 Jul] 
*در دل سخن دراز دارم ای دوست - ترانه های فراق پنجم ۵ [2015 Jul] 
*عمرت چو غمم دراز بادا ای دوست - ترانه های فراق چهارم ۴ [2015 Jun] 
*ای دوست .ترانه های فراق سوم ۳ [2015 Jun] 
*ای وای دلم؛ ترانه‌های فراق ۲ [2015 Jun] 
*دیدن روی ساقی - ترانه های فراق اول ۱  [2015 Jun] 
*برگ سبز قسمت ۶  [2015 Jun] 
*برگ سبز یا دم عیسای دگر قسمت پنجم ۵ [2015 Jun] 
*برگ سبز یا دم عیسای دگر قسمت چهارم ۴  [2015 Jun] 
*برگ سبز یا دم عیسای دگر قسمت سوم ۳  [2015 Jun] 
*برگ سبز یا دم عیسای دگرقسمت دوم ۲  [2015 Jun] 
*برگ سبز یا دم عیسای دگر قسمت اول ۱ [2015 Jun] 
*مناظره عقل و عشق قسمت چهارم ۴ [2015 Jun] 
*مناظره عقل و عشق قسمت سوم  [2015 May] 
*مناظره عقل و عشق ۲ - محمود سراجی [2015 May] 
*مناظره عقل و عشق ۱  [2015 May] 
*گزیده ای از دوبیتی های شاهد ۱۱ با اضافات جدید -آخرین قسمت ترانه های فراق  [2015 May] 
*گزیده ای از دوبیتی های شاهد ۱۰ترانه های عاشقانه و عرفانی فراق  [2015 May] 
*گزیده ای از دوبیتی های شاهد ۹- ترانه های فراق [2015 May] 
*گزیده ای از دوبیتی های شاهد ۸ - ترانه های فراق  [2015 May] 
*گزیده ای از دوبیتی های شاهد ۷ - ترانه های فراق [2015 Apr] 
*گزیده ای از دوبیتی های شاهد ۶ - ترانه های فراق  [2015 Apr] 
*گزیده ای از دوبیتی های شاهد ۵ ترانه های فراق [2015 Apr] 
*دوبیتی های شاهد ۴ ترانه های فراق  [2015 Apr] 
*گزیده ای از دوبیتی های شاهد ۳- ترانه های فراق  [2015 Apr] 
*گزیده دو بیتی های شاهد ۲ - ترانه‌های فراق [2015 Apr] 
*گزیده ای از ترانه های فر اق [ دو بیتی های شاهد ۱ ]  [2015 Apr] 
*قسمت پایانی در بدر میخانه ها... ملاقات نهم ۹ با حکیم عمر خیام [2015 Mar] 
*در بدر میخانه ها... ملاقات هشتم ۸ با حکیم عمر خیام می خواره ؟ یا فیلسوف و دانشمند ؟ [2015 Mar] 
*در بدر میخانه ها... ملاقات هفتم ۷ با حکیم عمر خیام محمود سراجی م.س شاهد [2015 Mar] 
*در بدر میخانه ها... ملاقات ششم ۶ با حکیم عمر خیام  [2015 Mar] 
*عید آمد و یک رسم همایون کردم [2015 Mar] 
*در بدر میخانه ها... ملاقات پنجم ۵ با حکیم عمر خیام  [2015 Mar] 
*در بدر میخانه ها... ملاقات چهارم ۴ با حکیم عمر خیام  [2015 Mar] 
*در بدر میخانه ها... ملاقات سوم با حکیم عمر خیام [2015 Mar] 
*در بدر میخانه ها... ملاقات دوم با حکیم عمر خیام [2015 Mar] 
*در به در میخانه ها... ملاقات اول با حکیم عمر خیام در بهشت [2015 Mar] 
*سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق ..........راز و نیاز هیجدهم ۱۸ - ذکر هفتم ۷ مثنوی رابعه  [2015 Mar] 
*سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق ..........راز و نیاز هفدهم ۱۷ ذکر ششم ۶ رابعه  [2015 Mar] 
*سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق ..........راز و نیاز شانزدهم ۱۶ ذکر پنجم ۵ رابعه  [2015 Feb] 
*سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق ..........راز و نیاز پانزدهم ۱۵ ذکرچهارم رابعه  [2015 Feb] 
*سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق ..........راز و نیاز چهاردهم ۱۴ ذکرسوم رابعه  [2015 Feb] 
*سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق ..........راز و نیازسیزدهم ۱۳ ذکر دوم رابعه قلندر  [2015 Feb] 
*راز و نیازدوازدهم ۱۲ مقدمه [ ذکر اول رابعه ] [2015 Feb] 
*سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق ..........راز و نیاز یازدهم [2015 Feb] 
*[ مثل افلاطونی ] در سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق ..........راز و نیاز دهم  [2015 Feb] 
*سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق ..........راز و نیاز نهم [2015 Jan] 
*سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق ..........راز و نیاز هشتم  [2015 Jan] 
*ای معمار عشق ! مثنوی [ راز و نیاز هفتم ۷ ] بطور کامل [2015 Jan] 
*[ عدم , معمار هستی است ] راز و نیاز ششم  [2015 Jan] 
*سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق ...... [ راز و نیاز ٥ ]  [2015 Jan] 
*سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق ...... [ راز و نیاز ٤ ]  [2015 Jan] 
*سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق ...... [ راز و نیاز ٣ ]  [2015 Jan] 
*سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق ........ [ راز و نیاز ٢ ]  [2014 Dec] 
*سرود های عرفانی از دیوان مزامیر عشق قسمت اول ١-  [2014 Dec] 
*مثنوی [حبذا عشق و مرحبا مستی ] کریسمس , تولد مسیح , پیامبر عشق و صلح و آشتی مبارکباد [2014 Dec] 
*رمز لاء [ لا بر سر لا اله الّاالله چیست ؟؟؟ ]  [2014 Dec] 
*عشق است  [2014 Dec] 
*ای دوست [2014 Dec] 
*و عشق همیشه پیروز است مناظره و جنگ عقل و عشق با اضافات جدید قسمت ششم [2014 Dec] 
*[ نشناسم ]  [2014 Dec] 
*و عشق همیشه پیروز است مناظره و جنگ عقل و عشق با [ رباعیات جدید ] - قسمت پنجم [2014 Dec] 
*و عشق همیشه پیروز است مناظره و جنگ عقل و عشق با اضافات جدید قسمت چهارم [2014 Nov] 
*و عشق همیشه پیروز است مناظره و جنگ عقل و عشق با اضافات جدید قسمت سوم [2014 Nov] 
*و عشق همیشه پیروز است مناظره و جنگ عقل و عشق با اضافات جدید قسمت دوم [2014 Nov] 
*و عشق همیشه پیروز است مناظره و جنگ عقل و عشق با اضافات و اصلاحات جدید قسمت اول [2014 Nov] 
*چند دو بیتی دیگر از ترانه های فراق [2014 Nov] 
*عقال - [ کاربرد عقل درعرفان ] با اضافات و توضیحات جدید قسمت سوم  [2014 Nov] 
*چند دو بیتی از ترانه های فراق [2014 Nov] 
*العقل عقال - [ کاربرد عقل درعرفان ] با اضافات و توضیحات جدید قسمت دوم  [2014 Nov] 
*العقل عقال - [ کاربرد عقل درعرفان ] با اضافات و توضیحات جدید قسمت اول  [2014 Nov] 
*غزل [ دشنام عشق ] [2014 Nov] 
*لَيْلَةَ الْبَدْرِ با اضافات جدید  [2014 Nov] 
*یار را چشم یار می بیند  [2014 Nov] 
*شطح «امانت عشق»١ [2014 Oct] 
*خلقت واعجازبدن انسان ... [2014 Oct] 
*اولین عشق قسمت سوم ٣  [2014 Oct] 
*اولین عشق قسمت ٢ [2014 Oct] 
*اولین عشق؛ قسمت اول [2014 Oct] 
*مثنوی روایت رابعه عدویه ... آخرین قسمت  [2014 Oct] 
*مثنوی روایت رابعه عدویه ... قسمت دوم  [2014 Oct] 
*مثنوی رابعه عدویه ... قسمت اول  [2014 Oct] 
*حافظ و رابعه در خانه عشق... و کلام ناب و فا خر رابعه در دفاع از لسان الغیب حافظ قسمت چهارم  [2014 Oct] 
*روایت رابعه عدویه با اضافات جدید ................... [ قسمت سوم ]  [2014 Oct] 
*روایت رابعه عدویه با اضافات جدید ................... [ قسمت دوم ] قصیده [2014 Oct] 
*روایت رابعه عدویه با اضافات جدید , هم قصیده و هم مثنوی [قسمت اول ]  [2014 Oct] 
*غزل [ نر گس مست ] با چهچهه سین ... محمود سراجی م.س شاهد [2014 Sep] 
*مصاحبه من با پیرخمار [ آخرین قسمت ] [2014 Sep] 
*مصاحبه من با پیرخمار در بهشت [ قسمت هفتم ٧ ] [2014 Sep] 
*مصاحبه من با پیرخمار [ قسمت ششم ٦ ]  [2014 Sep] 
*مصاحبه من با پیرخمار [ قسمت پنجم ٥ ] [2014 Sep] 
*مصاحبه من با پیرخمار در بهشت ] قسمت چهارم [2014 Sep] 
*چهچهه حروف در ابیات و شعر فارسی چیست ؟ [2014 Sep] 
*بی سر و سامان  [2014 Sep] 
*[ مصاحبه من با پیرخمار در بهشت ] قسمت سوم  [2014 Sep] 
*[ مصاحبه من با پیرخمار در بهشت ] قسمت دوم ٢ [2014 Sep] 
*کبوتری پریده‌ام [2014 Aug] 
*[مصاحبه من با پیرخمار در بهشت] قسمت اول ١ ...با اضافات جدید  [2014 Aug] 
*مناجات یازدهم ١١ مزامیر حضرت عشق .....................[ قصیده ] [2014 Aug] 
*صیاد کجا رفت ؟ [2014 Aug] 
*دل را به که بندم ؟ [2014 Aug] 
*تجدید خاطره با معمار عشق قسمت سوم ٣ [ خدا شناسی از طریق عشق نه عقل ] [2014 Aug] 
*سایه جانان -مناجات دهم ١٠ مزامیر [ قصیده ] [2014 Aug] 
*نیایش و مناجات نهم ٩  [2014 Aug] 
*نیایش و مناجات هشتم ٨ مزامیر حضرت عشق ..........[ قصیده ]  [2014 Aug] 
*تجدید خاطره با معمار عشق قسمت دوم ٢  [2014 Aug] 
*نیایش و مناجات هفتم ٧ مزامیر حضرت عشق ..........[ قصیده ]  [2014 Aug] 
*تجدید خاطره با معمار عشق قسمت اول ١ [ خدا شناسی از طریق عشق نه عقل ] [2014 Aug] 
*مناجات ششم مزامیر حضرت عشق .....................[ قصیده ] [2014 Aug] 
*مناجات پنجم مزامیر حضرت عشق [ قصیده ] [2014 Aug] 
*غزل عاشقانه راز سوختن  [2014 Jul] 
*نیایش و مناجات چهارم مزامیر حضرت عشق [ قصیده ]  [2014 Jul] 
*نیایش و مناجات سوم مزامیر حضرت عشق [ قصیده ] [2014 Jul] 
*مناجات دوم مزامیر حضرت عشق  [2014 Jul] 
*مناجات اول مزامیر حضرت عشق [ قصیده ]  [2014 Jul] 
*علی کیست ؟؟؟ ٢١ ماه مبارک رمضان ... [2014 Jul] 
*زاهد مکار  [2014 Jul] 
*حضرت عشق قسمت پنجم  [2014 Jul] 
*طرح چند سوال از حضرت دوست مناجات مثنوی چهارم [2014 Jul] 
*طرح چند سوال از حضرت دوست مناجات مثنوی سوم ٣  [2014 Jul] 
*گریزی به منظومه رابعه [2014 Jul] 
*مستی و مشتاقی [2014 Jul] 
*طرح چند سوال از حضرت دوست مناجات مثنوی دوم ٢  [2014 Jul] 
*طرح چند سوال از حضرت دوست مناجات اول مثنوی قسمت ١ [2014 Jul] 
*مور و موریانه ] نقشی از اندیشه در دوبیتی های محمود سراجی- قسمت دوم ٢ [2014 Jul] 
*پروانه عاشق - شاهد دیوانه [2014 Jun] 
*نقشی از اندیشه قسمت اول [ غبار و روزن ] [2014 Jun] 
*ذره و دنیا [2014 Jun] 
*حماسه پلنگ و آهو ( قسمت بیست و سوم ٢٣ ) [2014 Jun] 
*حماسه پلنگ و آهو ....قسمت ٢٢ [2014 Jun] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت بیست ویکم  [2014 Jun] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت بیستم  [2014 Jun] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید ...... [ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت نوزدهم  [2014 Jun] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آ فرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت هیجدهم [2014 Jun] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و غوغا آ فرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت هفدهم  [2014 Jun] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و غوغا آ فرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت شانزدهم  [2014 May] 
*بازی عشق [2014 May] 
*پلنگی که عاشق آهو شد قسمت پانزدهم  [2014 May] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت چهاردهم  [2014 May] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و غوغا آفرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت سیزدهم ١٣ [2014 May] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و غوغا آفرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت دوازدهم ١٢  [2014 May] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت یازدهم ١١ [2014 May] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت دهم ١٠  [2014 May] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت نهم  [2014 May] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت هشتم ٨  [2014 May] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت هفتم  [2014 May] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت ششم  [2014 May] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت پنجم  [2014 May] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید -قسمت چهارم [2014 Apr] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید ......[ آری آری عشق غوغا میکند ] قسمت سوم ٣  [2014 Apr] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید- قسمت دوم [2014 Apr] 
*پلنگی که عاشق آهو شد و حماسه آفرید- قسمت اول  [2014 Apr] 
*مناظره عقل و عشق قسمت ششم  [2014 Apr] 
*مناظره عقل و عشق قسمت پنجم  [2014 Apr] 
*عشق ...عامل پیوند دل عاشقان روایت عشق شیرین و فرهاد وبهانه بیستون [2014 Apr] 
*مناظره عقل و عشق قسمت چهارم -  [2014 Apr] 
*حماسه حلاج - قسمت پایانی  [2014 Apr] 
*حماسه حلاج قسمت سوم مثنوی  [2014 Apr] 
*حماسه حلاج قسمت دوم مثنوی [2014 Apr] 
*حماسه حلاج ١ [2014 Apr] 
*عشق ...عامل پیوند دل عاشقان قسمت چهارم روایت عشق بایزید بسطامی ٢  [2014 Apr] 
*حماسه حلاج [2014 Apr] 
*مناظره عقل و عشق قسمت سوم [2014 Mar] 
*عشق , عامل پیوند دل عاشقان قسمت سوم ... روایت عشق بایزید بسطامی ١  [2014 Mar] 
*مناظره عقل و عشق- قسمت دوم [2014 Mar] 
*عشق ...عامل پیوند دل عاشقان قسمت دوم  [2014 Mar] 
*عید آمد [2014 Mar] 
*عشق...[عامل پیوند دل عاشقان ]  [2014 Mar] 
*راز ... [ سخن اول و آخرعشق ] - مناجات قسمت ۵ [2014 Mar] 
*در پرده راز - در آستانه حلول سال ١٣٩٣ خورشیدی  [2014 Mar] 
*عشق...[ تا که شود راز اناالحق بیان ] مناجات قسمت ٣  [2014 Mar] 
*عشق...[ “عشق ” ندارد بجز از عشق نام ] مناجات قسمت ٢  [2014 Mar] 
*عشق .... [مثنوی نشانه های روشن عشق ] قسمت ١مناجات [2014 Mar] 
*آخرین قسمت زکدام باده مستی [ دایره تناسخ و آهنگ بازگشت ] نصایح خمار  [2014 Mar] 
*زکدم باده مستی ؟؟؟ [ تناسخ و آهنگ بازگشت ] نصایح خمار قسمت چهارم-  [2014 Mar] 
*دلدار کجاست ؟ نصایح خمار قسمت سوم [2014 Mar] 
*زکدام باده مستی ؟؟؟ ... قسمت دوم  [2014 Mar] 
*زکدام باده مستی ؟؟؟ ... نصایح خمار قسمت اول [2014 Mar] 
*خرمنی از دو بیتی های شاهد ۹ [2014 Mar] 
*خرمنی از دو بیتی های شاهد ۸ [2014 Feb] 
*کور مادر زاد [2014 Feb] 
*غزل عمر دوباره [2014 Feb] 
*شب شاهانه [2014 Feb] 
*خرمنی از دو بیتی های شاهد ٧- [2014 Feb] 
*خرمنی از دو بیتی های شاهد ۶ [2014 Feb] 
*غزل رسوا ... [2014 Feb] 
*خرمنی از دو بیتی های شاهد ۵ [2014 Feb] 
*خرمنی از دو بیتی های شاهد ۴ [2014 Feb] 
*خرمنی از دو بیتی های شاهد ۳ [2014 Feb] 
*خرمنی از دو بیتی های شاهد ۲ [2014 Feb] 
*دو بیتی های شاهد ۱ [2014 Feb] 
*عشق نگنجد به زمين و زمان -عکس یار در آینه [ قسمت دوم ] [2014 Feb] 
*عشق نگنجد به زمين و زمان - [ قسمت اول ] [2014 Feb] 
*دنباله دیدار رویایی من و رابعه و حافظ لسان الغیب در میقات ۴ [2014 Feb] 
* دیدار من با رابعه در میقات ۳ [2014 Jan] 
*چند طرح مختار کچچیان از شعرهای محمود سراجی [2014 Jan] 
*دیدار رویائی من با رابعه در میقات ٢  [2014 Jan] 
*اولین دیدار رویائی من با رابعه در میقات- ١ [2014 Jan] 
*دنباله ملاقات رویایی من با رابعه قسمت سوم مصاحبه [2014 Jan] 
*چرا انعکاس عکس واحد در تمام قطعات شکسته آئینه ای که هزاران پاره شده یکی است ؟؟؟ [2014 Jan] 
*دنباله مصاحبه من با رابعه ٢ [2014 Jan] 
*ملاقات رویائی و مصاحبه من با رابعه سوخته دل عاشق در خانه عشق [2014 Jan] 
*اولین عشق در نگاه که بود ؟ [2014 Jan] 
* لیله البدر و حلول مه نو  [2014 Jan] 
*شرح وحدت قسمت هفتم [2014 Jan] 
*شرح وحدت قسمت ششم  [2014 Jan] 
*شرح وحدت قسمت پنجم ...من تو ام یا تو من نمیدانم [2014 Jan] 
*شرح وحدت قسمت چهارم [2014 Jan] 
*شرح وحدت قسمت سوم [2014 Jan] 
*شرح وحدت قسمت دوم [2013 Dec] 
*شرح وحدت : قطره چیست و ذره چه مقامی دارد ؟ قسمت اول [2013 Dec] 
*لجبازی عاشقانه [2013 Dec] 
* مزد رسوایی من - [2013 Dec] 
*آنکه یک را هزار می بیند [2013 Dec] 
*آلبوم جدید مناظره عقل و عشق [2013 Dec] 
*دولت اشک  [2013 Dec] 
*جمع الاضداد [2013 Dec] 
*مرا خدائی ز الست [2013 Dec] 
*غزل قصیده وحدت [ غزلی در وحدت وجود ] به یاران افلاکی ام [2013 Dec] 
*نماهایی از [ اشعار محمود سراجی ] م.س شاهد [2013 Dec] 
*تلفیق اشعار محمود سراجی با تابلو های مختار کچچیان [2013 Dec] 
*گیسوی چلیپا [2013 Dec] 
*شعر مسدس ... آتش در زمستان دلپذیر تر است [2013 Dec] 
*حماسه مرد فقیر [2013 Dec] 
*بیان عاشقی - قسمت ٥ .... مناجات ١٠ [2013 Nov] 
*بیان عاشقی بقیه [ گبند واژگون و دوار ] قسمت ٤ - مناجات ۹ [2013 Nov] 
*بیان عاشقی - قسمت سوم ...مناجات هشتم [2013 Nov] 
*بیان عاشقی با قصیده مزامیر عشق , ٤ قسمت - قسمت دوم -مناجات هفتم [2013 Nov] 
*بیان عاشقی با قصیده مزامیر عشق [2013 Nov] 
*جوشش عشق- قسمت دوم [2013 Nov] 
*جوشش عشق  [2013 Nov] 
*مثنوی - امانت عشق -در دو قسمت.-قسمت دوم [2013 Nov] 
*مثنوی - امانت عشق -در دو قسمت - قسمت اول [2013 Nov] 
*همسری ذره‌ و کیهان -مثنوی مناجات دوم و پاسخ عشق [2013 Nov] 
*همسری ذره و کیهان- ما قسمت اول [2013 Nov] 
*رباعیات ویژه شاهد -٧ [2013 Nov] 
*رباعیات ویژه شاهد -٦  [2013 Nov] 
*رباعیات ویژه شاهد -۵ [2013 Oct] 
*رباعیات ویژه شاهد - ٤ [2013 Oct] 
*رباعیات ویژه شاهد ۳ [2013 Oct] 
*رباعیات ویژه شاهد ٢ [2013 Oct] 
*رباعیات ویژه شاهد - ۱ [2013 Oct] 
*ترانه های عاشقانه ١١ آخرین قسمت [2013 Oct] 
*ترانه های عاشقانه ۱۰ [2013 Oct] 
*ترانه‌های عاشقانه ۹ [2013 Oct] 
*ترانه های عاشقانه ٨- ۷ [2013 Oct] 
*ترانه‌های عاشقانه ۵ و ۶ [2013 Oct] 
*ترانه های عاشقانه ۳-۴ [2013 Oct] 
*ترانه های فراق عاشقانه ١و ٢ [2013 Oct] 
*مناجات محبوب در جوار رب النوع ها [2013 Oct] 
*غبار شکسته [2013 Oct] 
*ماه و خورشید گرفت [2013 Sep] 
*العقل عقال  [2013 Sep] 
*شطحیات ۳  [2013 Sep] 
*قسمت اول شطحیات 1 [2013 Sep] 
*شطحیات- قسمت دوم ویدئو [2013 Sep] 
*جهان کوچک [2013 Sep] 
*مناظره عقل و عشق [2013 Sep] 
*من کیستم ؟؟؟ قسمت دوم D N A [2013 Sep] 
*DNA من کیستم؟.... [2013 Sep] 
*باده گساری در بهشت [خمار] ۲ [2013 Sep] 
*باده گساری در بهشت [ خمار ] -۱ [2013 Sep] 
*دیداری با رابعه در خانه عشق  [2013 Aug] 
*من سایه‌‌ جانانم ۲ [2013 Aug] 
*من سایه جانان‌ام ۱ [2013 Aug] 
*منم نشان جانان ۳ [2013 Aug] 
*اینک منم نشان جانان ١  [2013 Aug] 
*منم نشان جانان ٢  [2013 Aug] 
*سراب [2013 Aug] 
*پلنگ و آهو ۷  [2013 Jul] 
*پلنگ و آهو ٦  [2013 Jul] 
* پلنگ و آهو ٥  [2013 Jul] 
*پلنگ و آهو ۴ [2013 Jul] 
* پلنگ و آهو ۳ [2013 Jul] 
*پلنگ و آهو ٢  [2013 Jul] 
* پلنگ و آهو ۱ [2013 Jul] 
*معمار عشق [2013 Jun]