نامه زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در محکومیت کشتار وحشیانه مجاهدین در اشرف
ارژنگ داوودی

با یاد خدا
در حضور عریان فاجعه
که یادآور تقدیر غم‌انگیز آزادی است
سیاهی بیرزدم
هیچ ستاره‌ای را برنمی‌تابد
هم‌میهنان آزاده
با دورود به تمام جانباختگان راه آزادی بشر
از پشت ردیف سرد میله‌های زندان مخوف رجایی شهر کشتار وحشیانه در اردوگاه اشرف را به همه مبارزان به‌ویژه خانواده بزرگ مجاهد تسلیت می‌گویم.
مجاهدین خلق بخش بزرگی از پیکره پولادین جنبش 200ساله آزادیخواهی ایرانیان را تشکیل می‌دهند و به‌وضوح در ضدیت با حکومتهای ستم‌شاهی و ستم‌شیخی چه بسا ثابت‌قدم‌تر از بسیاری دیگر بوده‌اند.
بدون کمترین تردیدی فاجعه انسانی اخیر تنها جنایتی هولناک علیه بشریت که گستاخی تمام عیاری است نسبت به مفاد علیه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر.
شور و شعف زایدالوصفی سران متحجر رژیم منحط ولایت فقیه از یک سو عمق حقارت این آدمکشان آزادی‌ستیز را به نمایش می‌گذارد و از سوی دیگر درجه صلابت مبارزان راه آزادی ایران را نشان می‌دهد
هر صبح و شب به غارت توفان روند و باز
آخرین شقایق این باغ نیستند
ایران هرگز نمی‌میرد

ارژنگ داوودی
زندانی سیاسی ـ زندان رجایی شهر

منبع:پژواک ایران