فریب تبلیغات ناجوانمردانه مجاهدین را نمی‌خوریم
علی‌اصغر سلیمی

بیش از ۵ دهه از عمر سازمان مجاهدینخلق ایران می گذرد و هنوز صدها ‌و هزاران تن از آگاهان ‌و مبارزانی که کل این پنج دهه را تجربه کردند و از ماهیت و عملکردهای سیاسی مجاهدین خلق بمثابه یک کل و از بسیاری از چهره ها و اعضا آنها شناخت کامل دارند خوشبختانه زنده اند و ناظر صحنه می باشند، افزون بر آن در جامعه ما در دهه های اخیر و در تحولات سیاسی میلیونها انسان به درجاتی از این گردش آزاد اطلاعات بر خوردار بوده اند ‌شعور تجربی مردم را دیگر خوشبختانه نمی توان مثل گذشته دستکاری و تحریف کرد.
اسماعیل وفا یغمایی و ایرج مصداقی را ما حداقل در چهار دهه اخیر در میدان مبارزه سیاسی ایران شناخته و آگاهان جامعه ما آنها را ازموده اند و احتیاجی به معیارها و یا سنجش و هم چنین اطلاعات و داده های سازمان مجاهدین خلق و یا اشخاصی چون آقایان ابریشم چی ها ندارند. من به نوبه خود اتهامات ناروا به این دو شخصیت فرهیخته و مبارز میهن مان(مصداقی و وفا یغمایی) را از پایه بی‌اساس و پوچ میدانم و دلیل و انگیزه های آن هرچه باشد نمی‌توان این دو شخصیت را به وزارت اطلاعات منتسب دانست بار اول نیست !

تاکنون بارها سازمان‌های سیاسی، ناتوانی‌ها و بحران‌های علاج‌ناپذیر خود را کوشیدند با چنین شیوه های غیر دموکراتیک و نا اخلاقی و زشت از پیش پای بردارند و  نقد و انتقادها را خاموش و منتقدان را خفه کنند. آن دوران ها گذشته ما باید و می توانیم از هواداران سازمان مجاهدین بخواهیم و حتی به آنان هشدار دهیم که فریب این تبلیغات نا جوانمردانه را نخورند و اگر هنوز معتقدند که میراث مجاهدین خلق می‌تواند در تحولات سیاسی ایران نقشی سازنده داشته باشد. باید آن را بازسازی و اصلاح کنند و الا این دیدگاه‌ها و این اعمال جز گسترش نفرت و دروغ و تفرقه نتایج دیگری برایشان نخواهد داشت. 


علی اصغر سلیمی

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب علی‌اصغر سلیمی در سایت پژواک ایران