قدرت بحران و بحران قدرت!
تقی روزبه

 
به مناسب قطعه قطعه کردن استخوان های جمال خاشقجی و بحرانی که در جهان برانگیخته است
بحران برآمده از قتل فجیع جمال خاشقجی،‌ همانطور که یکی از روزنامه نگاران آن را به گلوله برفی تشبیه کرده بود، در حرکت خود به یک بهمن بزرگ سیاسی و زلزله ای با ریشتر ۸ و پی آمدهائی غیرقابل محاسبه  تبدیل شده است که در ابتدا تصورش نمی رفت. حتی تلاش های اولیه ترامپ برای حفاظت از متحدپول سازخود و بیرون کشیدن چاشنی انفجاری این فاجعه و گسیل وزیرامورخارجه اش به آن دیار برای رفع ورجوع رسوائی این نظرکرده، کارساز نیفتاد. برخی ارزیابی ها برآنند که حتی ولیعهدعربستان که عملا عهده دارسکان قدرت در این سرزمین ثروت های بادآورده نفتی است، نیز از اصابت ترکش های بحران در امان نخواهد ماند. پس لرزه های جنایت ُنرم شکنانه این تحت الحمایه سرمایه داری جهانی با تبدیل کنسول خانه رسمی دولتی به شکنجه گاهی برای تصفیه مخالفان و گسیل گروه مرگ همراه با آلات قتاله شکنجه و مثله کردن، نازپرورده ای که بخاطر«گل جمالش» حتی از انتشارعلنی گزارش فاجعه تاریخی ۱۱سپتامبر صرفنظرشد، چنان است که کنفرانس بزرگ تجاری بین المللی «ابتکارعمل سرمایه گذاری» که به داووس کویر معروف است و قرار بود با مشارکت حدودودهزارسرمایه گذاربزرگ جهانی و صدها شخصیت و سیاستمدارسرشناس و با حضورغول های رسانه ای معروف جهان کلیدبخورد، پروژه عظیم نیم تریلیون دلاری که هم چون نمادی از عربستان نوین ۲۰۳۰ معرفی شده است؛ نیز تحت الشعاع آن قرارگرفته و بسیاری از حضوردر آن امتناع کرده اند. بطوری که حتی حامیان پروپاقرص اشان چون آمریکا و انگلیس و یا کشورهای مهم اروپائی هم جرأت نکردند لااقل در سطح مقامات عالی رتبه در آن شرکت کنند. این پروژه عظیم و جاه طلبانه در حقیقت رؤیای گذارعربستان از اقتصادتک ساختی به غیرنفتی و جامعه ای با ساختارسنتی به حامعه ای «مدرن» را دنبال می کرد که در عین حال به عنوان بخشی از ملزومات آماده سازی عربستان برای ایفاء نقش ژاندارمی در منطقه بشمار می رفت. البته این نوع «گذاربه مدرنیته» و این حجم از باصطلاح مدرن سازی خالصا واراداتی برای آن که به هدف خود برسد مستلزم دگرگونی های ژرف و گسترده ای در ساختارسنتی قدرت و شبه قبیله ای عربستان و داشتن فرهنگ و سنت دموکراتیک ولوحداقلی؛ بدون بکارگیری مشت آهنین و اراده یک لویاتان و هیولای مطلقه ای که هرنوع مقاومت نهادها و نیروهای سنتی-مذهبی و نیز بقایای مناسبات کهن و قبیله ای جامعه را در هم بکوبد، ناممکن بود و این همان وظیفه ای بود که به عهده ولیعهدعربستان نهاده شده است. اما پیشبرداین اصلاحات اقتصادی و برخی اصلاحات حتی کم رمق اجتماعی که بیشتر هم برای لایه های مرفه و برخوردار بود، و هم چنین پیشبردرقابت ها و جنگ های منطقه ای مستلزم متمرکزساختن بیش از پیش قدرت در نظام هیرارشیک قدرت و تضعیف نظام سنتی و « شبه دموکراتیک» توزیع قدرت در میان انبوه شاهزادگان ریز و درشت این شبه جزیره بود. چنین روندی در عین حال به معنی انتقال قدرت از نسل فرزندان مسن آل سعود به نسل جوان تر نیز بود. باین ترتیب مشت آهنین بخشی جداناپذیر از سازوکارعربستان برای گذار به دوران باصطلاح پسا نفت و انجام سودای رهبری در منطقه تعریف می شود. در این رابطه عربستان حمایت همه جانبه از بیرون را داشت و تصورمی کرد که همه اسباب بزرگی را دارد. اما انجام چنین مهمی بدون ارتقاء ظرفیت های درونی برای انجام وظایف تازه و در جهانی متفاوت ممکن نبود. وظیفه ای بسیارشاق و دشوار، بدون داشتن پیش شرط های لازم و به مددخشونت برهنه تنها می تواند به حباب های بزرگ و پرسروصدائی تبدیل شود که آینده ای ندارند. در  جهان کنونی تکیه صرف بر مکانیزم های سخت افزاری برای رشد و تؤسعه پاسخگو نیستند و جزبازتولیدگذشته در اشکال نوین حاصلی نخواهندداشت.
 
در حقیقت قتل جمال خاشقجی و خشونت و بیرحمی بیکرانی که در ارتکاب آن بکارگرفته شد، بیش از هرچیز فوران ناکامی همین اتوریته مسلط یک باند از شاهزادگان متکی به قدرت ماوراء خودبود که بارحمل رسالت گذاربه «مدرنیته» و ایفاء نقش نوین منطقه ای بر دوش آن نهاده شده بود. اتوریته و خشونتی که زبان نه فقط مخالفان که بخشی از طبقه هم سلک را هم چنان بریده بود که عملا خاشقجی را به سخنگوی خشم آن ها تبدیل کرده بود. از همین رو مخاطب و پیام اصلی این خشونت ددمنشانه بیش از پائینی ها و بخش های ناراضی جامعه، ساکت کردن بالائی ها و شاهزادگان ناراضی و نگرانی از نافرمانی نهادهای گوناگون سنتی و محافظه کار در داخل بود. و لاجرم ارتکاب این جنایت گوشه ای از مناسک جنگ قدرتی است که در یک کشورشبه قبیله ای و مصمم به «مدرن» شدن برای زهرچشم گرفتن و خاموش کردن هرگونه مخالفت خوانی جریان دارد.!. بخصوص در شرایطی که این قدرت یکه تاز بطورهمزمان با بحران و چالش های داخلی و منطقه ای عدیده مواجه می شود، هزینه تثبیت قدرت بالا می رود. تازاندن شبه مدرنیته از بالا در کالبدجامعه ای عقب مانده و بدون پیشینه فرهنگ و سنت دموکراتی ممکن نمی شود مگر با زورسرنیزه و فرمان های شهریاری. تجربه ای مشابه آن را البته در شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوتی درایران زمان شاه از «انقلاب سفید» به این سو، و مسیروارونه آن در نظام ولایت فقیه یعنی در بازگشت به قهقرا و اعمال حکومت دینی پس از انقلاب بهمن را پیش روی خود داشته ایم: یک سیکل کامل معیوب از هردو سو!. آن چه که در سطوربالا پیرامون روندحاکم بر عربستان گفته شد تنها تأکیدبر سویه ای از واقعیت بود. سویه دیگرش آن نیروی دمنده ای است که چنین قدرت یکه تازوحشی و هاری را تعذیه می کند. چنان که اقتداراین هیولا بیش از آن که از درون سر بر آورده باشد، وارداتی بوده است که همواره فربهی خود را مدیون حمایت قدرت های بیرونی و بیش از همه دولت آمریکا و پشتیبانی بی محابای ترامپ است. چنان که هم او با صراحتی باورنکردنی و خارج از «نزاکت دیپلماتیک»، بارها به شکل تحقیرآمیزی آن را به زبان آورده است، که اگر حمایت ما نباشد حکومتتان حتی دو هفته هم دوام نمی آورد!. با این همه ترامپ بارسنگین سودای خود در ایجاد «خاورمیانه جدید» را بر دوش چنین بنیان سست و تثبیت نشده ای بارکرده است. در حقیقت جنایت استانبول که کوس رسوائی اش در چهارگوشه عالم به صدا در آمده ، تلنگری بود براین حباب بزرگ و به پروژه عظیم «بسازوبفروش» سیاسی-اقتصادی که مشخصا آمریکا در قالب «خاورمیانه نوین» آن را دنبال می کند که عربستان یکی از قطعات اصلی این پازل بشمار می رود. وقتی ترامپ در واکنش به این جنایت می گوید مواجهه با آن نباید به قرادادهای کلان تسلیحاتی و اصل مقابله با ایران آسیب برساند، اشاره اش به همین واقعیت است. البته این رخداد هنوز به معنی ترکیدن حباب این پروژه نیست، گرچه نشان دهنده شکنندگی، دشواری ها و هشداری نسبت به آینده آن است. وجه مهمی از پژواک جهانی این جنایت مدیون پیوندآن با بحران عمومی درمنطقه و اهداف سیاسی-استراتژیک دولت آمریکاست. در این پروژه عربستان علاوه بر سودای ایفاءنقش سیاسی و ژاندارمی در منطقه، با داشتن ذخایر و درآمدهای بیکران نفتی و انباشتن صدها میلیاردسرمایه در مؤسسات و بانک های آمریکا و انگلیس و ... و به عنوان مشتری غیرقابل جایگزینی برای خریدهای نجومی تسلیحات آمریکائی و تا حدی انگلیسی، و به به مثابه بزرگترین تولیدکننده نفت در منطقه که وظیفه مهم و حساس برقراری موازنه در عرضه و تقاضای نفت با قیمت های مناسب برای کل سرمایه جهانی  ( و از جمله به صرفه کردن تولید نفت شیل آمریکا و پرکردن خلآ تحریم های نفتی ایران) را به عهده دارد؛ یک حلقه مهم و استراتژٰیک در زنجیره نظام بازارسرمایه داری بشمار می رود، بطوری که دولت آمریکا برای حفظ چنین رانتی حاضر به پرداخت هربهائی است ( چنان که در موردحتی کویت هم که قابل قیاس هم با آن نیست به جنگ و لشکر کشی پرداخت). اگرچه سرمایه داری برای حفظ ظاهر و فریب جامعه جهانی مدعی رعایت برخی اتیکت ها و ُنرم های اخلاقی و انسانی است، اما چگونگی واکنش ها بویژه از سوی دولت آمریکا در مواجهه با جنایت استانبول، از این نوع ادعاهای ظاهری پرده بر می کشد و چهره واقعی نظام حاکم بر مناسبات جهانی را به نحوروتوش نشده ای به نمایش می گذارد. این که ترامپ آشکارا و بدون هیچ وقاحتی به نجات دولت عربستان و شخص ولیعهد بر میخیزد و تلاش می کند که برایش فرصت بخرد تا بتواند ردپاهای جنایت را پاک کرده و سناریوی های مناسبی را سرهم بندی کند و حتی پیشاپیش و بدون هرگونه اطلاع و تحقیقی از خودسربودن این جنایت دم می زند، یک باردیگر چهره واقعی نظام کنونی را به شکل نمایان تری جلوی نورافکن قرار می دهد. از همین رو قتل این روزنامه نگارمخالف که اکنون چندین هفته است که به یک رویدادمهم و خبری جهان تبدیل شده و همه را به نحوی با خود درگیرکرده است، با کنارزدن «برگ انجیر»، بدل به واقعه ای بی همتا برای پرده برداری از چهره دولتمداران و مناسبات قدرت در جهان شده است که با هزارمن غازه هم نمی توان آن را آرایش داد! .گرچه فشارافکارعمومی و رسانه ها، آنان را مجبور می سازد که چه بسا در زبان و یا در کوتاه مدت واکنش هائی علیه آن نشان بدهند تا زمانی که طوفان آرام گیرد، اما در هرحال جهت گیری عمده شان کنترل بحران و جلوگیری از ورودهر نوع خدشه ای به منافع خوداست.
 
درام قدرت و بازیگران آن:
باردیگر باید تأکیدکرد که فاجعه خاشقجی تنها افشاگرماهیت سبع و خشونت گرای رژیمی که بدون کمک آمریکا دوهفته هم دوام نمی آورد نبود؛ بلکه پرده از سیمای جهانی بر می دارد که عربستان همواره به عنوان گاوطلائی و شیرده آن از قرب و منزلتی ویژه برخورداربوده است. نه فقط نشان دهنده قدرت توفنده بحرانی است که اکنون نزدیک سه هفته است جهان را در هم نوردیده و به تیتراول و یا مهم رسانه ها تبدیل شده؛ بلکه هم چنین بیانگرآن است که با بی اعتبارانگاشتن گزارش باسمه ای و سرهم بندی شده دولت عربستان که با هدف نجات محمدبن سلمان از ترکش های بحران تنظیم شده‌، هنوز هم سرایستادن ندارد. در واقع گزارش رسمی دولت عربستان که بنیان آن بر یک دروغ بزرگ بناشده است،  نه نهادن نقطه پایان برای بحران که سرآغازموج دومی از آن است. در این درام واقعی که در سطح جهان به نمایش در می آید نه ففط ملک سلمان و ولیعهدیکه تازعربستان با قربانی کردن عده ای از نزدیکان خود برای نجات قدرت خویش، دست و پنجه نرمی کند و سوژه اصلی این درام است؛ اما تنها سوژه آن نیست. بلکه بازیگران مهمی چون ترامپ هم در آن نقش بازی می کنند که بارها گفته است اگر سرنوشت این نظرکرده پول دار و استژاتریک را بحال خود رها کنیم دیری بر پا نمی ماند. و از آنسو می افزاید که البته نمی توانم ششصدهزارشغلی را که فروش تسلیحات نظامی برای‌ آمریکا بوجودآورده نادیده بگیرم ( ناگفته نماند که ترامپ کلامی از سودهای هنگفتی که صاحبان «صنایع مرگ» والبته هتل ها و شرکت های وابسته به خودوی از آن بهره می برند بر زبان نمی راند و تنها به شاغلین اشاره می کند). تمامی تلاش او معطوف به آن است که  خدشه ای به این منافع عظیم وارد نشود. البته وی در داخل آمریکا با فشارافکارعمومی و رقبا و حتی هموندان حزبی خود مواجه است که ناگزیراست با مانور و بندبازی و حرف های دو پهلو و متناقض زدن، این طوفان را پشت سربگذارد. یکی دیگر از بازیگران این درام، دولت اردوغان است که درام فوق در پایتخت آن به روی صحنه رفته است. دولت عربستان با احاله خواست جمال خاشقجی از سفارت خود در واشنگتن برای گواهی تجرد، اخذآن را به کنسولگریش در استانبول حواله می هد، جائی که بزعم خود با دغدغه کمتری می تواند دام شکار را پهن کند. نباید فراموش کرد که این گونه دیکتاتورها که به حمایت های خارجی متکی اند از قضا به فعالیت مخالفان خود در این گونه کشورها بیش از حدمعمول حساسند و نگران از آن که مبادا مخالفان بتوانند خللی بر آن وارد سازند. خاشقجی که در گذشته با دولت و سرویس های اطلاعاتی عربستان هم همکاری داشته و به عنوان منتقدقدرت مطلقه ولیعهد، در پایتخت آمریکا ساکن شده و دارای تریبونی هم در نشریه مهم واشنگتن پست، که در آن علیه باندحاکم بر عربستان هم مطلب می نویسد، حساسیت و خشم سران و دستگاه امنیتی عربستان را علیه خود برانگیخته بود. از این جنبه می توان گفت خشونت بکارگرفته شده در اساس خشونتی اتفاقی و از سرخطا نبوده بلکه حامل پیام و هشداری بوده است که دولت و سرویس های اطلاعاتی عربستان از آن طریق خواسته اند به دیگرمخالفان بالقوه و یا بالفعل خود ارسال کنند. البته آن چه که انجام گرفت تنها راه ارسال چنین پیامی نبوده است و بی تردید انتخاب استانبول به محلی برای شکاراو و بدتر از آن مبادرت به این جنایت در یک مقررسمی دپیلماتیک، و افشاءشدن رفتار و شکنجه های صورت گرفته در آن، باین واقعه ابعادی جهانی و تراژیک بخشید با پی آمدهائی نامعلوم و خارج از محاسبه دولتمداران جوان بی تجربه و مست قدرت در عربستان و حتی حامیان نیرومندوی در جهان. دولت اردوغان نیز همه هنر و توان خود را برای بیشترین بهره برداری از این بحران بسودخود بکارگرفته است. کشورهای اروپائی هم با تأخیری معنا دار و محتاطانه در تلاش اند تا این بحران را پشت سربگذارند به گونه ای که به ویترین حقوق بشری اشان آسیبی وارد نشود. از چین و روسیه و... هم که اساسا معضلی به نام تظاهربه حقوق شهروندی و مخالفان ندارند بگذریم که حفظ منافع اقتصادی و سیاسی برای آن ها تحت هر شرایطی اولویت مطلق دارد.
 
اما یکی دیگر از بازی گران خموش این ماجرا رژیم ایران است که سکوت رسمی و معناداری پیرامون قتل فجیع این روزنامه نگارسعودی در پیش گرفته است!. و این درحالی است که از یکسو روزنامه ها و مطبوعات داخلی کمابیش اخبارمنتشرشده پیرامون شقاوت و قساوت رخ داده در پشت درهای کنسولی را بازتاب داده اند و از سوی دیگر موضع رسمی آن است که حتی در حدیک توئیت ناقابل ظریف هم واکنش نداشته است. تنها بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران مدتی پیش وقتی ماجرا داغ شد و با پرسش خبرنگاران در موردموضع وزارت خارجه در خصوص ناپدید شدن روزنامه نگارمنتقدعربستان مواجه شد، به ذکراین نکته بسنده کرد که دولت ایران تحولات مربوط به این موضوع را دنبال می کند و برای هرگونه واکنش رسمی منتظرروشدن شدن ماجرا است، که این رویکرد هم چنان ادامه داشته است. البته دلایل چنین رویکردی قابل فهم است و به طور تلگرافی از این قرارند:
اول آن که نباید فراموش کرد که خاشقجی از منتقداان رژیم ایران هم بوده و از این منظر نفعی در حمایت از او برای خود نمی بیند. در حالی که بکرات دیده ایم نسبت به دستگیری و یا کشته شدن افراد و جریان های نزدیک به خود عموما موضع گیری کرده است.
دوم آن که جمهوری اسلامی در پیشینه اعدام و انجام انواع جنایت ها و ترورها نه فقط دستکمی از دولت عربستان ندارد که حتی از جهاتی بر او برتری هم دارد. بنابراین ورودبه این پرونده برای او بدون مالیات نیست؛ بخصوص که هم اکنون در اروپا در مظان اتهام به قصدانفجاربمب در گردهمائی یکی از گروه های مخالف خود (مجاهدین خلق) در پاریس قراردارد. بقول سعدی ترا که خانه نئین است، بازی نه این است!
سوم آن که بطورکلی رژیم  در نفس این بحران خود را متنفع می داند و به نحوی حرکت می کند که هم جلوی دامن گرفتن آن نشود و هم از آن به نحوسنجیده ای سودبر و بهمین منظور سکوت را بهترین موضع گیری یافته است!. از همین رو با توجه به بحران هائی که خود با آن ها دست بگریبان است و از جمله فشارهای سنگین و تحریمی دولت آمریکا و رقابت ها و جنگ های منطقه ای، در حالی که هنوز پی آمدهای این واقعه چندان روشن نیست، در صددآن است که به گونه ای رفتار کند که هم بی جهت گزک به رقبا و دولت آمریکا ندهد تا از آن بتوانند برای کنترل دامنه بحران استفاده نمایند و هم بتواند در صورت امکان در فرصت های بعدی بتواند از سویه های مختلف بحران چون افزایش شکاف ها و احیانا وقوع برخی تحولات در داخل عربستان،  بین عربستان و جهان غرب و بویژه آمریکا و در منطقه بین عربستان و ترکیه بهره برداری کند. کمترین سودی که از این سکوت برایش متصوراست، همان گونه که در موردکودتای ترکیه هم نشان داد، به عربستان هم نشان بدهد که با وجوداختلافات شدیدشان، حاضرنشد با فشارهای جهانی باو همراه شود. چنان که دیده می شود مؤلفه های محتمل چنین رویکردی، به نحوچندش آوری، بر ملاحظات و مصلت اندیشی های حقیرانه استواراست.
 
حیف است که بخش پایانی این نوشته را با اعتراض ماکیاول به این ماجرا به پایان نبریم!
بحران قدرت و اعتراضیه ماکیاول!
پژواک فاجعه قطعه قطعه کردن روزنامه نگارمخالف قدرت حاکم، آن هم در کنسولگری دولتی شهری چون استانبول چنان بود که حتی ماکیاول هم در گورخود از رعشه های آن در امان نماند‌ و زبان به اعتراض گشود: گفته بودم که در فن و فوت کسب و اعمال قدرت توسط شهریار، هدف، بکارگیری هر وسیله ای را توجیه می کند؛ اما نه تا آن اندازه  که خودهدف قربانی وسیله شود! چرا آش را آنقدر شورمی کنید که روح مرا هم بیازارید و آرامش را در گور هم از من بربائید!
نا گفته نماند که ماکیاولی نه فقط راه قدرتمندشدن شهریاران و حکومت ها را نشان داده بود، بلکه در عین از هنرهای بزرگ او بود که تصویری رآلیستی و بدیع از سیمای واقعی قدرتمداران ارائه کرده بود. بخشی از اندرزهای او به شهریاردورانش چنین است:
«داشتن صفات خوب چندان مهم نیست. مهم این است که پادشاه فن تظاهر به داشتن این صفات را خوب بلد باشد. حتی از این هم فراتر می‌روم و می‌گویم که اگر او حقیقتاً دارای صفات نیک باشد و به آن‌ها عمل کند به ضررش تمام خواهد شد در حالی که تظاهر به داشتن این گونه صفات نیک برایش سودآور است. مثلاً خیلی خوب است که انسان، دلسوز، وفادار، باعاطفه، معتقد به مذهب و درستکار جلوه کند و باطناً هم چنین باشد. اما فکرانسان همیشه باید طوری معقول و مخیر بماند که اگر روزی بکاربردن عکس این صفات لازم شد به راحتی بتواند از خوی انسانی به خوی حیوانی برگردد و بی‌رحم و بی‌عاطفه و بی‌وفا و بی‌عقیده و نادرست باشد».
چنان که ملاحظه می فرمائید، محمدبن سلمان از این آموزه طلائی، یعنی از خط قرمز«فن تظاهر به اخلاق حسنه» فراتررفته و جهانی را دچارچالش و عذاب وجدان کرده است!
تقی روزبه   ۲۲ اکتبر۲۰۱۸
*-آخرین موضع گیری رسمی سخنان وزیرخارجه، عادل جبیراست که آن را تا حداشتباه تقلیل داده اس که گویا جریانی خودسر و انحرافی آن را مرتکب شده است. گوئی اقتباسی است دقیق از نسخه رفتارحکومت اسلامی در  قتل های زنجیره ای!
نیویورک تایمز: مظنونان پرونده خاشقجی از اطرافیان بن سلمان هستند
 
 

منبع:پژواک ایران


تقی روزبه

فهرست مطالب تقی روزبه در سایت پژواک ایران 

*حضور ظریف در اتاق تهاتر سران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایز مکرون!  [2019 Aug] 
*خاتمی و این بار‎ ‎حضوری کمیک در صحنه سیاسی!‏  [2019 Jul] 
*شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟  [2019 Jul] 
*توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!‏  [2019 Jul] 
*آیا تلاش تازه مکرونبرای گشودن پنجره تازهای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟  [2019 Jul] 
*مرگ خمینی و نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!  [2019 Jun] 
*آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟!‏  [2019 Apr] 
*پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»!‏  [2019 Mar] 
*طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!‏  [2019 Mar] 
*به بهانه استعفا و بازگشت‎ ‎ظریف:‏ بحران در فرایند باز تولید قدرت!‏  [2019 Mar] 
*«هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟ [2019 Feb] 
* وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می شود! [2019 Jan] 
*نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمانیا ضدقهرمان؟ [2019 Jan] 
*کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها  [2019 Jan] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
* اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!  [2018 Nov] 
*رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه! [2018 Nov] 
*نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟ [2018 Nov] 
*با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟  [2018 Oct] 
* قدرت بحران و بحران قدرت! [2018 Oct] 
*جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!  [2018 Oct] 
*روحانی؛ تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی!  [2018 Oct] 
*‍سرنوشت برجام: در پاسخ به پرسش های ندای آزادی تارنمایجنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران [2018 Sep] 
*واکنش یک معلم آزاده، به آلترناتیوسازی های از بالا و به سلطنت طلبان! [2018 Sep] 
* شوخی تاریخ!  [2018 Sep] 
* کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن!  [2018 Sep] 
*رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی [2018 Sep] 
*رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!‏  [2018 Aug] 
*پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن [2018 Aug] 
*نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند! [2018 Jul] 
*ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!‏ [2018 Jul] 
* ‏«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!‏  [2018 Jul] 
*دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!  [2018 Jul] 
*وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!‏  [2018 Jun] 
*درآستانه دیدارترامپ و اون: ‏ دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟  [2018 Jun] 
*نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!‏ مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد! [2018 Jun] 
*مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!‏  [2018 Jun] 
*وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش ازیک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد! [2018 Jun] 
*معنای‎ ‎عروج مقتداصدر!‏ ‏  [2018 May] 
*نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ‏ایران و حساسیت اوضاع!‏  [2018 May] 
*به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!‏  [2018 May] 
* چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟! [2018 Apr] 
*دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی! [2018 Apr] 
*سفسطه یا یک گزاره علمی؟!‏ [2018 Apr] 
*برند«چپ» و نشست کلن‎!‎ [2018 Apr] 
*آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی! [2018 Mar] 
*کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»! [2018 Mar] 
*جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت! [2018 Mar] 
*احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟! [2018 Mar] 
*میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد!  [2018 Feb] 
*چهلمین سالگرد۲۲بهمن در سه پرده!  [2018 Feb] 
*عقب نشینی های مهندسی شده؟ [2018 Feb] 
*نگاهی به چهار رویکرد و چند نکته!‏ [2018 Jan] 
*بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)‏  [2018 Jan] 
*سند تصویری انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!‏  [2018 Jan] 
* نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ‏ها و امیدها!-بخش اول [2018 Jan] 
*بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی ‏نیست!‏  [2017 Dec] 
*چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟ [2017 Dec] 
*‎ پایان یک خودفریبی بزرگ‎!‎‏ لحظه مواجهه با حقیقت تلخ‎!‎ [2017 Dec] 
*به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم! [2017 Dec] 
*رویکردهای تازه و خطرناک حکومت اسلامی!‏ ‏  [2017 Dec] 
*حق تعیین سرنوشت از منظررویکرد سوم [2017 Nov] 
* انقلاب اکتبر و ادعای کودتا! [2017 Nov] 
* آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل ازطوفان؟  [2017 Oct] 
* گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷ [2017 Sep] 
*جهان به کدام سو می رود-2* [2017 Sep] 
*انقلاب اسلامی و محلل هایش! [2017 Aug] 
*جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها [2017 Aug] 
*وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست! [2017 Aug] 
*بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا [2017 Jul] 
*فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی [2017 Jul] 
*اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان [2017 Jul] 
* سعید حجاریان و تقلب در «انتخابات»، سه نکته و یک نتیجه!‏  [2017 Jun] 
*به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل! [2017 Jun] 
*نگاهی به دورویکرد «دانشجوئی» و «روشنفکردینی»  [2017 Jun] 
* عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!‏  [2017 Jun] 
*انتخابات و چندنکته تلگرافی!:‏ آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتاید انتخاباتی مواجهیم [2017 May] 
*اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به ‏آخرین تحولات صحنه «انتخابات» [2017 May] 
*اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن! [2017 May] 
*جنبش کارگری وعروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم هارو مهاجم! [2017 May] 
*انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!‏  [2017 Apr] 
*ورود غافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه «انتخابات» و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!  [2017 Apr] 
* نقش زنان در قافله تمدن و رهائی [2017 Mar] 
*چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!‏ ‏  [2017 Feb] 
* ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!‏  [2017 Feb] 
*آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!‏  [2017 Jan] 
*درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام  [2017 Jan] 
*خدمات رفسنجانی«متأخر» به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی [2017 Jan] 
* هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!‏ [2017 Jan] 
*گورخوابی و پسوندمتجاهر!‏  [2017 Jan] 
*ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!‏  [2016 Dec] 
*نگاهی به دو رویداد:‏ روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!‏  [2016 Dec] 
* بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏ [2016 Dec] 
*فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!‏ و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن [2016 Nov] 
* نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!‏ [2016 Nov] 
*بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ  [2016 Nov] 
*نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی  [2016 Nov] 
*انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!‏ [2016 Oct] 
* آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟ [2016 Oct] 
*موسیقی به دار!‏  [2016 Oct] 
*نگاهی دو انتقاد به مقاله «همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند» [2016 Oct] 
*ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏  [2016 Sep] 
*پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!‏  [2016 Sep] 
*بررسی اهمیت سند شنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از ‏خلال نقد سه رویکرد به آن ‏  [2016 Aug] 
*نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها! [2016 Jul] 
*چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟! [2016 Jul] 
*آزاد شدن جعفرعظیم زاده، و درسهای یک آزمون موفق! [2016 Jul] 
* نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن! [2016 Jun] 
*نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق! [2016 Jun] 
*فائزه و زندانی بهايی؛ صدای شکستن یک تابو! [2016 May] 
*بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!  [2016 May] 
*بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت! [2016 May] 
* چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی  [2016 May] 
*حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول [2016 Apr] 
*جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر! [2016 Apr] 
*بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی! [2016 Apr] 
* احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟! [2016 Mar] 
*در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1 [2016 Mar] 
*اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!  [2016 Feb] 
*انتخابات و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند! [2016 Feb] 
*ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط! [2016 Feb] 
*تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن! [2016 Feb] 
*تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی! [2016 Jan] 
*تاکتیک تحریم، پرسش ها و انتقادها! [2016 Jan] 
* واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟! [2016 Jan] 
* کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم! [2016 Jan] 
*نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد! [2015 Dec] 
*بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟! [2015 Dec] 
* نشست پاریس، و مانیفست «کنش برای توقف جنایات اقلیمی» [2015 Dec] 
*جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها! [2015 Dec] 
*گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای! [2015 Dec] 
*داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم! [2015 Nov] 
*فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟ [2015 Nov] 
*اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟ [2015 Oct] 
*بازهم در موردپارادوکسی بنام «دولت سوسیالیستی» و در پاسخ به یک مدافع آن! [2015 Oct] 
*رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم! [2015 Sep] 
*آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟ [2015 Sep] 
*«دولت جهانی سوسیالیستی» یک تناقض تمام عیار!  [2015 Sep] 
*تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها! [2015 Aug] 
*تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون! [2015 Aug] 
*پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی! [2015 Aug] 
*چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد! [2015 Aug] 
*توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟! [2015 Aug] 
*به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط! [2015 Jul] 
*آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی! [2015 Jul] 
*تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی! [2015 Jul] 
*نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد! [2015 Jul] 
*نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی [2015 Jul] 
*آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟ [2015 Jun] 
*اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"! [2015 Jun] 
*مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟! [2015 Jun] 
*آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟! [2015 May] 
*اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم [2015 May] 
*درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید! [2015 Apr] 
*رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟! [2015 Apr] 
*پیام این شعله های سرخ فام آتش؟! [2015 Mar] 
*جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم! [2015 Mar] 
*معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک [2015 Mar] 
*خودکامگی در اوجی تازه! [2015 Feb] 
*جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟! [2015 Feb] 
*پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی [2015 Jan] 
*شعارمحاکمه در«دادگاه قانونی» بازی در زمین جناح حاکم است! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟ [2015 Jan] 
*روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش»گاه!  [2014 Dec] 
*جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟! [2014 Dec] 
*نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده! [2014 Dec] 
*ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم! [2014 Dec] 
*جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!  [2014 Nov] 
*درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی! [2014 Nov] 
*انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست! [2014 Nov] 
*سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم! [2014 Oct] 
*یک دقیقه سکوت برای سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*  [2014 Oct] 
*احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی! [2014 Oct] 
*در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها [2014 Oct] 
*آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!  [2014 Sep] 
*کشف تؤطئه، و بحران جانشینی! [2014 Sep] 
*دولت اسرائیل و «قدرت مشرف بر زندگی» [2014 Sep] 
*برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار «دست ها بالا، شلیک نکن»!  [2014 Aug] 
*استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها! [2014 Aug] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموکراسی مستقیم ومشارکتی [2014 Aug] 
*خاورمیانه و بحران زایمان! [2014 Jul] 
*انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها! [2014 Jun] 
*سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید! [2014 May] 
*سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!  [2014 May] 
*جنبش لغواعدام و گام های تازه! [2014 May] 
*از تحرک «دلواپسان» تا فعال شدن دولت پنهان! [2014 May] 
*آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!* [2014 Apr] 
*تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم! [2014 Apr] 
*شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکرد کهنه! [2014 Apr] 
*سال نو، پیام و ضدپیام ومحورهای پیشروی [2014 Mar] 
*وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها [2014 Mar] 
*تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی [2014 Mar] 
*آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟! [2014 Feb] 
*انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول) [2014 Feb] 
*رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه! [2014 Feb] 
*پرده برداری از یک هیولای واقعی! [2014 Feb] 
*حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی! [2014 Jan] 
* آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!  [2014 Jan] 
*قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ! [2014 Jan] 
*ایران در آئینه سال جدیدمیلادی! [2014 Jan] 
*دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»! [2013 Dec] 
*نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری  [2013 Dec] 
* 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی! [2013 Dec] 
*آن چه که در صد روزاول روشن شد! [2013 Nov] 
*چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن! [2013 Nov] 
*کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید! [2013 Nov] 
*مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل! [2013 Nov] 
*دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد! [2013 Oct] 
*نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی  [2013 Oct] 
*دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها! [2013 Oct] 
*جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد! [2013 Oct] 
*پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی! [2013 Sep] 
*تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانه» برچالش هسته ای! [2013 Sep] 
*دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها! [2013 Sep] 
*از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»! [2013 Sep] 
*یک پیروزی دیگر! [2013 Sep] 
*به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی! [2013 Sep] 
*پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67! [2013 Sep] 
*شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟ [2013 Aug] 
*از گفتمان«اصلاح طلبی» تا گفتمان«اعتدال» فاصله زیادی نیست!  [2013 Aug] 
*وضعیت مصر در حالت دراماتیک! [2013 Aug] 
*سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن! [2013 Aug] 
*بحران بازتولید و کابینه نجات! [2013 Aug] 
*از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه [2013 Aug] 
*هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟! [2013 Jul] 
*«شگون» پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت  [2013 Jul] 
*توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟ [2013 Jul] 
*انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن! [2013 Jul] 
*نقش شبح تحریم در"انتخابات" [2013 Jun] 
* نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90 [2013 Jun] 
*پروازشبحی برفراز "انتخابات"! [2013 Jun] 
*گفتگو با نشریه نگاه بخش نخست [2013 Jun] 
*نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2) [2013 May] 
*پیرامون نظرخواهی بی بی سی درباره"مسأله اصلی انتخابات چیست"؟ [2013 May] 
*"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن [2013 May] 
*"انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام! [2013 May] 
*اتحاد جمهوری خواهان پس از ده سال [2013 May] 
*نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت! [2013 May] 
*تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر! [2013 May] 
*آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟! [2013 May] 
*نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش! [2013 Apr] 
*مرگ تاچر یا تاچریسم؟  [2013 Apr] 
*در پاسخ به دو انتقاد  [2013 Apr] 
* سازها راباید دوباره کوک کرد! [2013 Apr] 
*پیام نوروزی خامنه ای، و«ضد پیام»! [2013 Mar] 
*چه کسی مشغول تدارک «فتنه» ۹۲ است؟! [2013 Mar] 
*درددل حضرت آقا! [2013 Mar] 
*بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی [2013 Mar] 
*انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی! [2013 Mar] 
*بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟ [2013 Feb] 
*نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها! [2013 Feb] 
*در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند! [2013 Feb] 
*انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول) [2013 Jan] 
*پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر‎ [2013 Jan] 
*نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی  [2012 Dec] 
*پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی :"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟* [2012 Dec] 
*انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها [2012 Dec] 
*تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن [2012 Nov] 
* جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد: [2012 Nov] 
*تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز [2012 Nov] 
*انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط! [2012 Nov] 
*بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود! [2012 Oct] 
*خود خوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی! [2012 Oct] 
*موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1) [2012 Oct] 
*حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا! [2012 Oct] 
*اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی! [2012 Sep] 
*منشورها و بازارمکاره سیاست! [2012 Sep] 
*چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی! [2012 Sep] 
*برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟ [2012 Sep] 
*طناب دار بر گلوی دموکراسی! [2012 Aug] 
*موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟ * [2012 Jul] 
*یک استدلال و هزار اما و اگر [2012 Jul] 
*نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟ [2012 Jul] 
*شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه  [2012 Jun] 
*از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود! [2012 May] 
*جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟  [2012 May] 
*چاووش خوان، و آوای مرگ جمهوری اسلامی!  [2012 May] 
*انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده! [2012 May] 
*تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری! [2012 Apr] 
*دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای [2012 Apr] 
*جدی میگم! سلاح هسته ای وحرمت فتوا! [2012 Apr] 
*مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها! [2012 Mar] 
*چگونه سالی ؟! [2012 Mar] 
*نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان [2012 Mar] 
*بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان وسازمان اکثریت! [2012 Mar] 
*پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم! [2012 Mar] 
*سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن [2012 Feb] 
*جنگ و تحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟ [2012 Feb] 
*اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را واداربه عقب نشینی کرد! [2012 Jan] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی [2012 Jan] 
*تقابل دواستراتژی: « تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی» و «تهدید در برابر تهدید» [2011 Dec] 
*پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است! [2011 Dec] 
*معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم؛ مردم سوژه گی! [2011 Dec] 
*جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره! [2011 Dec] 
* "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده [2011 Dec] 
*اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار  [2011 Nov] 
*به مناسبت يک ماهگی جنبش: جنبش وال استريت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سيستم!  [2011 Nov] 
*بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی! [2011 Nov] 
*سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش! [2011 Nov] 
*اهمیت کنشگری مادران پارک لاله [2011 Nov] 
*آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟  [2011 Oct] 
*جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید [2011 Oct] 
*یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر واهمیت آن [2011 Oct] 
*معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید  [2011 Oct] 
*جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی! [2011 Sep] 
*گفتمان «دموکراتیک» یا سوسیالیستی، کدامیک؟! [2011 Sep] 
*اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی [2011 Sep] 
*میراث خمینی برای جانشینان خود [2011 Sep] 
*لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان! [2011 Aug] 
*انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان! [2011 Aug] 
*دراهميت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)  [2011 Aug] 
*گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص [2011 Aug] 
*رابطه جنبش و "چه بایدکرد"! [2011 Jul] 
*دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه [2011 Jun] 
*زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین  [2011 Jun] 
*تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی! [2011 Jun] 
*تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده [2011 Jun] 
*انقلاب پاسخ است یا سؤال؟ [2011 Jun] 
*جنبش با کدام گفتمان ؟ [2009 Aug] 
*"اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان [2008 Nov] 
*یک نافرمانی باشکوه! [2008 Oct] 
* آزمون جنبش زنان درمقابله با [2008 Sep] 
*یک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری وراه های برون رفت ازآن [2008 May] 
*"انتخابات"رسوا وپرازتقلب! [2008 Mar] 
*مارش عظیم تحریم کنندگان ومعضل صندوق های خالی! [2008 Mar]