PEZHVAKEIRAN.COM «داد خواهیم این بیداد را» ؛ نامه سرگشاده خانواده محمدرحیمی
 

«داد خواهیم این بیداد را» ؛ نامه سرگشاده خانواده محمدرحیمی

Hamid Ashtari's photo.
مادر صونا، منوچهر، زهرا و سپهر بر بالین عباس

هموطنان عزیز، ایرانیان شریف

در لحظات سخت و جانکاهی که عزیز دلبندمان عباس محمدرحیمی به بیماری سخت و مهلکی مبتلاست و در روزهایی که خانواده غم و مصیبت جدیدی را تجربه می کند، انتشار نامه شریرانه رهبری مجاهدین تحت نام خانم پروین (زهرا) فیروزان، زخم التیام ناپذیر دیگری است بر روح و روان خانواده ی محمدرحیمی که طی 34 سال گذشته در راه آزادی مردم ایران از بذل جان و مال و هستی خود دریغ نکرده است.

طرح اتهامات رذیلانه همکاری با وزارت اطلاعات و زمینه سازی برای حمله به کمپ لیبرتی از سوی رهبری مجاهدین علیه عباس بزرگ و گل سرسبد خانواده ی محمد رحیمی توهین آشکاری است به یاد و خاطره ی 5 شهید خانواده و انکار رنج و مشقت بازماندگان این خانواده.

در نظام های قضایی، اجرای حکم اعدام در مورد مجرمان خطرناک به علت بیماری به تعویق می افتد اما رهبری مجاهدین با انتشار مشتی دروغ و یاوه می کوشد عباس عزیز ما را روی تخت بیمارستان و در حالی که آخرین روزهای عمرش را سپری می کند شکنجه دهد.

در این شرایط طاقت فرسا، ضمن محکومیت شدید اقدام بی شرمانه  و بیرحمانه رهبری مجاهدین، وجدان های بیدار و آگاه را به داوری می طلبیم.

 

زنده باد آزادی، مرگ بر ارتجاع

«مادر صونا»، منوچهر ، زهرا و سپهر محمدرحیمی.

1 دیماه 1394

 

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران