PEZHVAKEIRAN.COM محکومیت همکاری بنیاد «کوربر» با سید‌حسین موسویان
 

محکومیت همکاری بنیاد «کوربر» با سید‌حسین موسویان

بیانیه مطبوعاتی: "گروه "اتحاد علیه مهره های رژیم اسلامی ایران" پلتفرمی را که  بنیاد "کوربر" در اختیار سید حسین موسویان قرار داده,  محکوم می کند.
هامبورگ، ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴ - "اتحاد علیه مهره های رژیم اسلامی ایران"  بنیاد کوربر را به دلیل فراهم کردن بستری برای سید حسین موسویان، دیپلمات سابق ایرانی با گذشته ای تاریک و داستانی   آغشته به خون ایرانیان به شدت محکوم می‌کند. موسویان دیپلمات و مذاکره کننده هسته ای رژیم جنایتکار و آپارتاید جنسیتی ایران بوده، از فتوا علیه سلمان رشدی دفاع کرده، و روابطش با تروریسم دولتی رژیم اسلامی ایران شناخته شده است.  
این که موسویان با چنین سابقه مذموم، اکنون مدعی صلح طلبی می‌شود، در حالی که ایرانیان در تبعید را «طرفدار جنگ» می‌خواند، بسیار کنایه‌آمیز و غیرقابل قبول است. رژیمی که موسویان نمایندگی می کند، مسئول تسلیح تروریست ها در سراسر منطقه، ایجاد بی ثباتی و خشونت است. اسناد محاکمه میکونوس و مقالات متعدد در رسانه‌های آلمانی نشان می‌دهد که حمله تروریستی به چهار رهبر کرد،  در زمانی که موسویان سفیر این کشور بود، از داخل سفارت ایران در آلمان سازماندهی شده بود.  
اتحاد علیه مهره های رژیم اسلامی ایران و جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشری ایرانی-آلمانی در روز جمعه، ۲۷ ژوئن، ساعت ۲ بعد از ظهر، اعتراضی را در مقابل بنیاد "کوربر" ترتیب داده است. خواسته های ما روشن است: بنیاد کوربر باید از مماشات با رژیم ایران دست بردارد، روابط خود را با موسویان قطع کند و با نمایندگان اتحاد علیه مهره های رژیم اسلامی ایران در مورد جنایات رژیم گفتگو کند. 
اگر کوربر به همکاری با موسویان، که در ترور حداقل ۲۴ ایرانی در خاک اروپا دست داشت، ادامه دهد و از قطع روابط خودداری کند، "اتحاد علیه مهره های رژیم اسلامی ایران" با همکاری  سایر سازمان‌های حقوق بشری خواستار تحریم همه محصولات شرکت "کوربر ا. جی"  که در مالکیت بنیاد کوربر است، خواهد شد.
با توجه به اینکه کورت کوربر، بنیانگذار بنیاد کوربر، یکی از اعضای حزب نازی بود و ثروت  خود را از طریق استفاده از کار اجباری زندانیان کمپ های مرگ  به دست آورده است، بنیاد کوربر مسئولیت اخلاقی عمیقی دارد که در سمت درست تاریخ قرار بگیرد و اقدامات قاطعی برای اصلاح گذشته تاریک خود انجام دهد.  
ما از همه حامیان حقوق بشر و عدالت می‌خواهیم که برای در خواست پاسخگویی و اقدام علیه کسانی که خشونت و ظلم را ادامه می‌دهند به ما بپیوندند.  
 
برای اطلاعات بیشتر لطفا با خانم مینا احدی تماس بگیرید:
Minaahadi26@gmail.com

منبع:پژواک ایران