PEZHVAKEIRAN.COM اتحادیه اروپا خواستار تجدیدنظر فوری ایران در لغو مجوز چندین بازرس آژانس اتمی شد
 

اتحادیه اروپا خواستار تجدیدنظر فوری ایران در لغو مجوز چندین بازرس آژانس اتمی شد

اتحادیه اروپا از لغو مجوز چند بازرس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از سوی ایران ابراز نگرانی کرده است.
این نهاد با استناد به گزارش رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نسبت به «حذف چند کارشناس با تجربه این نهاد را از فهرست بازرسانی که برای آن کشور تعیین شده‌اند»، در بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرده و گفته است «به ویژه تاثیر مستقیم و شدید این تصمیم بر توانایی آژانس برای انجام راستی‌آزمایی، از جمله نظارت بر برجام، نگران کننده است.»

اتحادیه اروپا در این بیانیه از ایران خواسته که «بدون تاخیر در تصمیم خود تجدیدنظر کند.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که ایران چند کارشناس با تجربه این نهاد را از فهرست بازرسانی که برای آن کشور تعیین شده‌اند،‌ حذف کرده است.

به گفته آژانس، ایران پیشتر هم یک بازرس مجرب دیگر را از این فهرست حذف کرده بود.

در همین رابطه رافائل گروسی،‌ مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که جمهوری اسلامی ایران امروز او را از تصمیم خود مبنی بر لغو مجوز چندین بازرس با تجربه این نهاد مطلع کرده است.

این بازرسان برای انجام فعالیت های راستی آزمایی در ایران تحت موافقتنامه پادمان‌های ان پی تی گماشته شده‌ بودند.

هفته گذشته ۶۳ عضو آژانس از بیانیه سه کشور اروپایی و آمریکا در محکومیت وضعیت کنونی برنامه اتمی ایران، حمایت و آن را امضا کرده بودند.

منبع:پژواک ایران