PEZHVAKEIRAN.COM افشاگری یک زندانی سیاسی از وضعیت تکان‌دهنده زندانیان در زندان قزلحصار
 

افشاگری یک زندانی سیاسی از وضعیت تکان‌دهنده زندانیان در زندان قزلحصار

سعید ماسوری، زندانی سیاسی که بیست و سومین سال حبس خود را بدون مرخصی سپری می‌کند در نامه‌ای از وضعیت تکان‌دهنده زندان قزلحصار برای زندانیان خبر داده و فاش کرده که آنها از دسترسی به کمترین امکانات محروم هستند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آقای ماسوری که در روزهای اخیر از زندان اوین به قزلحصار منتقل شده است، در توصیف این زندان نوشته است: «در اتاقی تقریباً ۹ متری ۱۵-۱۶ نفر را ریخته که حق کمترین اعتراضی را هم ندارند. نه آب، نه غذا، نه تن‌پوش شایسته انسانی.»

او در ادامه خبر داده وضعیت در این زندان به گونه‌ای است که «پرسنل زندان حتی از جا و غذای خود صرفنظر کرده و آن را هم به زندانیان می‌دهند.»

این زندانی سیاسی، قرلحصار را یک «سیاهچاله» خوانده است که به گفته او «به اراده ولی‌فقیه و با حلقه‌بگوشی جنایتکاری مثل اژه‌ای مردم این خاک را از پیر و جوان به داخل آن می‌ریزند و در آتش جنایت خود می‌سوزانند.»

روز ۱۲ شهریورماه، مسئولان قضایی ۱۳ زندانی سیاسی را بدون اعلام قبلی و ارائهٔ دلیل مشخصی از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل کردند.

خبرگزاری هرانا روز ۱۴ شهریور خبر داد که سعید ماسوری و ۱۲ زندانی دیگر در اعتراض به «انتقال از زندان اوین به زندان قزلحصار» و «شرایط نامناسب در زندان» دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

منبع:پژواک ایران