اسرائیل :سپاه پاسداران سرگرم تبدیل کردن کشتی‌های تجاری به کشتی‌های نظامی است

یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در سخنرانی‌ای که دوشنبه بیست و دوم ماه مه در دانشگاه رایخمن اسرائیل ایراد کرد، گفت که سپاه پاسداران سرگرم ایجاد پایگاه‌های نظامی سیّال در حریم دریایی خاورمیانه است و برای این منظور کشتی‌های تجاری را به کشتی‌های نظامی تبدیل می‌کند.
به گزارش رادیو فرانسه، به گفته وزیر دفاع اسرائیل حکومت ایران کشتی های تجاری خود را به پهپادهای رزمی، موشک‌انداز و دستگاه‌های اطلاعاتی پیشترفته تجهیز می کند. گالانت در ادامه افزود که حکومت ایران همانند یک "باند تبهکار" رفتار می‌کند نه یک دولت.  
وزیر دفاع اسرائیل از این اقدام به عنوان سیاست سرقت هماهنگ و طرحریزی شده برای تهدید آبراه‌های نظامی و غیرنظامی و ایجاد تهدید دائمی در حریم دریایی یاد کرد. او در ادامه از این اقدام سپاه پاسداران به عنوان پایگاه‌های سیّال تروریستی یاد نمود و آن را ادامۀ مستقیم تروریسم دریایی توصیف کرد که تاکنون جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان به کار  گرفته است. به گفتۀ یوآو گالانت، حکومت ایران اکنون می‌کوشد این "تروریسم دریایی" را به اقیانوس هند، دریای سرخ و حتا مدیترانه گسترش دهد.
در توضیحات خود وزیر دفاع اسرائیل جزئیات بیشتری دربارۀ طرح سپاه پاسداران برای تبدیل کردن کشتی‌های تجاری به کشتی‌های نظامی ارادئه کرد. او گفت که اقدام و اهداف سپاه پاسداران درازمدت است و تنها یک همکاری بین‌المللی و ایجاد ائتلاف‌ها قادرند مانع از گسترش "تروریسم" حکومت تهران شوند و برای این منظور باید یک تهدید نظامی جدّی در تمام عرصه‌ها – هوایی، دریایی و زمینی – پیش‌روی حکومت ایران قرار داد.  

منبع:پژواک ایران