جماران: محیا واحدی، عضو هیات مدیره «جمعیت امام علی» دستگیر شد

برادر او در توییتر نوشت بازداشت با ضبط وسایل الکترونیکی او و بدون هیچ توضیحی انجام گرفته است
جماران از دستگیری محیا واحدی، فعال حقوق کودکان خبر داد.
محیا واحدی، فعال حقوق کودکان و عضو هیات مدیره «جمعیت امام علی» یکشنبه ۲۵ دی در محل کارش دستگیر شده است.
برادر او در توییتر نوشت بازداشت با ضبط وسایل الکترونیکی او و بدون هیچ توضیحی انجام گرفته است.
محیا واحدی،عضو هیات مدیره «جمعیت امام علی» دستگیر شد
 

منبع:پژواک ایران