بانک مرکزی انگلیس باز هم نرخ بهره را افزایش داد

بانک مرکزی انگلیس، نرخ بهره را بار دیگر افزایش داده و به ۱/۷۵درصد رسانده است.

این افزایش، بیشترین افزایش در تقریبا سی سال گذشته است و با این هشدارهمراه است که کشور از سه ماهه چهارم سال، با رکودی ۱۲ ماهه روبرو است.

این تصمیم به دنبال افزایش شدید قیمت‌ها صورت گرفته که احتمالا روند آن ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی انگلیس گفته که تورم ناشی از هزینه غذا و انرژی ممکن است در اواخر سال جاری به ۱۳ درصد برسد.

افزایش نرخ بهره، پس از اقدامات مشابه توسط بانک‌های مرکزی سایر کشو‌رها صورت گرفته است.

جنگ اوکراین و همچنین اختلالی که از زمان آغاز همه گیری کرونا در زنجیره عرضه و تولید اجناس در جهان پدید آمده، دو عامل اصلی بروز تورم جهانی طی چند ماه اخیر ارزیابی شده است. تورمی که بار مالی زندگی را برای میلیاردها نفر در سراسر جهان را بالا برده است.

 

منبع:پژواک ایران