طمع سازمان اوقاف عامل فاجعه سیلاب در امامزاده داوود تهران

در حالی که برخی مسئولان و کارشناسان حکومتی با فرافکنی سعی دارند، علت وقوع سيلاب در منطقه امامزاده داوود را بر اثر مسدود شدن مسير آبراهه و تخريب كانال به خاطر فشار زياد آب و رسوبات عنوان کنند، اهالی این منطقه دلیل این فاجعه را طمع اداره اوقاف اعلام کرده‌اند.

يكی از اهالی امامزاده داوود در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی عنوان کرده است؛ اگر سازمان اوقاف ملک‌های صد خانوار را نخریده و با هدف پولسازی، در مسیر سیل ساخت و ساز نکرده بود، چنین فاجعه‌ای به بار نمی‌آمد.

همچنین یکی دیگر از ساکنان امامزاده درباره دلیل بروز فاجعه سیلاب در امامزاده داوود گفته است؛ از عرض دره در منطقه كم كردند تا مغازه و زائرسرا بسازند!

منبع:پژواک ایران