در سیل امامزاده داوود از برخی اجساد فقط دست و پایشان پیدا شده است

روزنامه اعتماد در گزارشی از وضعیت امامزاده داوود پس از سیل به نقل از برخی اهالی منطقه نوشت: «اگر سازمان اوقاف ملک‌هايی را برای عريض كردن برخی مسيرها نمی‌خرید، چنين فاجعه‌ای به بار نمی‌آمد.»

یک نفر از اهالی هم اشاره کرده که از عرض دره در منطقه كم كردند تا مغازه و زائرسرا بسازند.
 
تصحیح و پوزش
در گزارش ادعایی مبنی بر زیر آوار ماندن حداقل ۲۰ نفر زیر آوار منتشر شد که در اشتباه تایپی این مقدار ۲۰۰ تن ذکر شده.
 
در گزارش منتشر شده در روزنامه شرق با تیتر "اینجا روزی آبادی بود"، [و در عصر ایران با تیتر "امامزاده داوود پس از حادثه: سیلی که اعتماد مردم را هم با خود برد"] در بخشی از گزارش از زبان یکی از محلی‌هایی که چند تن از بستگان خود را در حادثه سیل امام زاده داوود از دست داده بود، ادعایی مبنی بر زیر آوار ماندن حداقل ۲۰ نفر زیر آوار منتشر شد که در اشتباه تایپی این مقدار ۲۰۰ تن ذکر شده.
روزنامه شرق [و عصر ایران] ضمن اصلاح این عدد از مخاطبان خود عذرخواهی می کند.

منبع:پژواک ایران