افشاگر خبرسیسمونی نوه قالیباف و خیریه حسین طائب به به دو سال حبس تعزیزی وممنوعیت هر گونه فعالیت رسانه ای محکوم شد!


وحید اشتری فعال جنبش عدالتخواه از صدور حکم خود خبر داد و نوشت؛ به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه های مکتوب، سخنرانی و یا هر چیز دیگر محکوم شده ام.

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ وحید اشتری در ادامه خاطر نشان کرد؛ بابت افشای خبرسیسمونی نوه قالیباف و خیریه حسین طائب و مطالب مرتبط با ‎هولدینگ یاس و …بازپرس بدون گرفتن مستندات و دفاع آخر کیفرخواست صادر کرد.

امروز متوجه شدم قاضی هم در همان روز برگزاری دادگاه رای را صادر کرده است.منطقا باید یک روز برای تایپ رای فاصله می‌گذاشتند که اینجور القا نشود رای قبل از دادگاه تایپ شده است.

منبع:پژواک ایران