واکنش جمهوری اسلامی به گزارش حقوق بشری دبیرکل سازمان ملل: ادعاهای بی‌اساس و سرهم‌بندی شده جاوید رحمان است

ایران به گزارش حقوق بشری آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد که در آن از «افزایش» اعدام‌ها و گسترش نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد شده، واکنش منفی نشان داده است.
کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفته است این گزارش «کپی و پیست کردن ادعاهای بی‌اساس و سرهم‌بندی شده جاوید رحمان گزارشگر به اصطلاح ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران» است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل رحمان را مامور ویژه خود برای گزارش‌دهی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران کرده است. وی گزارش‌های خود را از جمله در اختیار دبیرکل سازمان ملل قرار می دهد و دبیرکل بر اساس رویه سازمان ملل، از کشورهای عضو می‌خواهد مقررات بین‌المللی و قوانین حقوق بشری را رعایت کنند.

رحمان در تازه ترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران و اجرای آن توسط دولت ایران، اوضاع را «نگران کننده» و «وخیم» خوانده بود.

کاظم غریب آبادی گفته است که انتشار گزارش توسط دبیرکل سازمان ملل متحد «اعتبار این سازمان را خدشه‌دار می‌کند.».

غریب آبادی گفته است «نیم نگاهی به گزارش دبیرکل که کمتر از یک درصد از نظرات ایران در آن لحاظ شده، کافیست تا ادعای وی درخصوص اینکه این گزارش حاوی اطلاعات ارائه شده از سوی دولت ایران نیز است، رد شود.»

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود از دولت جمهوری اسلامی بابت استفاده از «زور بیش از حد و مرگبار» در جریان سرکوب اعتراض ها، «مرگ در بازداشتگاه ها، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان» انتقاد کرده و خواستار آن شده است که این موارد «از سوی یک نهاد مستقل بی طرف» مورد بررسی قرار گیرد.

منبع:پژواک ایران