فرزندِ ابوالفضل قدیانی از صدور حکم و احضار مجدد او‌ به دادسرا خبر داد

مرتضی قدیانی ، فرزندِ ابوالفضل قدیانی از صدور حکم و احضار مجدد او‌ به دادسرا خبر داد.

وی نوشته است : برای ابوالفضل قدیانی در مورد پرونده‌ای مربوط به سال ۹۵،دو هفته پیش احضاریه‌ حضور در دادگاه صادر شده بود. ظرف یک روز حکم صادر شد. امروز مجددا پرونده جدیدی مفتوح و ابلاغیه‌ حضور در دادسرا صادر شد. با این روند باید منتظر پرونده‌ها و احکام جدید زیادی باشیم!

به‌گفته‌ی مرتضی قدیانی، پدرش ‬⁩«دادگاه‌های انقلاب را به رسمیت نمی‌شناسد و در آن حاضر نمی‌شود»، به‌همین خاطر «از حکم صادره در پرونده قبلی و عنوان اتهامی پرونده جدید» اطلاعی در دسترس نیست.

منبع:پژواک ایران