اعدام ١٢ زندانی بلوچ با جرائم مرتبط با "موادمخدر و قتل"

امروز احکام اعدام 12 زندانی محکوم به اعدام با جرائم مرتبط با "موادمخدر و قتل" در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد.

به گزارش فعالان حقوق بشری بلوجستان سحرگاه امروز دوشنبه ١٦ خرداد ١٤٠١ یازده مرد و یک زن بلوچ در زندان زاهدان اعدام شدند. بسیاری از این زندانیان به اتهام های مختلف از جمله مواد مخدر و قتل و درگیری در بی خبری اعدام شدند.

بر طبق گزارش رسانک هویت، مشخصات و اتهام این زندانیان به شرح زیر محرز گشته است:

۱_ یک شهروند زن از بند نسوان با فامیلی "گرگیج" ، اهل روستای کهک از توابع شهرستان زهک که به اتهام قتل همسرش، در سال ۹۸ بازداشت و از آن زمان تاکنون در در این زندان بسر می برده است.

٢_ "محمدعلی کهرازهی" فرزند گل محمد، ساکن واش (خاش)، با اتهام "قتل" در سال ١٣٩٨ بازداشت شده است.

٣_ "محمد عمر کهرازهی" فرزند گل محمد، ساکن واش با اتهام "قتل" در سال ١٣٩٨ به همراه برادرش محمدعلی بازداشت شده است.

۴_ "مهدی نصیری" ۳۶ ساله، اهل نصرآباد (زابل) به اتهام قتل، در سال ۹۷ بازداشت شده است.

۵_ "عیسی صفری" اهل دُزاپ و به اتهام قتل بازداشت شده است.

۶_ "حمیدالله پالیز" اهل دُزاپ به اتهام قتل بازداشت شده است.

٧_ "ابراهیم غلجایی" ۲۵ ساله، اهل دُزاپ به اتهام "جرایم مربوط به مواد مخدر" در سال ١٣٩٨ بازداشت شده است.

٨_ "جلیل گرگیج" اهل دُزاپ با اتهام" جرایم مربوط به مواد مخدر" در سال ١٣٩٨ بازداشت شده و هم پرونده ای ابراهیم گرگیج است.

٩_ "نصیر محمدانی" فرزند اسلم، حدودا ۵۰ ساله، متاهل و ساکن روستای درگیابان از توابع شهرستان دُزاپ به اتهام "جرایم مربوط به مواد مخدر" در سال ١٣٩٢ بازداشت شده است.

١٠_ "محمد نبی کبدانی" مشهور به ابراهیم گرگیج، روحانی اهل سنت، متاهل و ساکن منطقه کارخانه نمک دزاپ با اتهام "جرایم مربوط به مواد مخدر " بازداشت شده است.

١١_ "دستگیر گرگیج" فرزند عیدمحمد، اهل روستای جریکه از توابع شهرستان زهک در سال ١٣٩٨ به اتهام" جرایم مربوط به مواد مخدر" بازداشت شده است.

١٢_" ابراهیم رخشانی" (بریج) فرزند محمد، ۳۲ ساله، متاهل، ساکن دزاپ و در سال ١٣٩٨ بازداشت شده است.

منبع:پژواک ایران