مردم عاصی و گرسنه در ایران علیه خامنه‌ای و سپاه پاسداران تظاهرات کردند

ساعاتی پس از آزاد شدن قیمت ارزاق عمومی از قبیل مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن خوراکی پس از اعلام حذف یارانۀ نان، برخی از شهرها و استان‌های کشور به ویژه استان‌های خوزستان، لرستان، چهار محال و بختیاری صحنۀ اعتراض های خیابانی مردم ناراضی و گرسنه و درگیری های آنها با پلیس بود.
مردم ناراضی در خیابان‌های علیه علی خامنه ای، رهبر حکومت مذهبی ایران، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، و سپاه پاسداران شعار سر دادند و خواستار برکناری آنها شدند. در شهرهای ایذه، اندیشمک، دزفول مقامات حکومتی برای مقابله با معترضان اینترنت و شبکه های ارتباطی تلفن های همراه را قطع کردند و یگان های ویژه پلیس ضدشورش را از نو در خیابان های و برای مقابله با تظاهرکنندگان مستقر ساختند.
در نوقان تظاهرکنندگان به پایگاه بسیج حمله کردند و تصاویر علی خامنه ای و دیگر رهبران جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند.
 تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از ازدحام جمعیت و صف های طولانی مردم در مقابل فروشگاه ها برای خریدن روغن خوارکی با قیمت های یارانه‌ای خبر می دهند. در برخی از شهرها از جمله قزوین مردم عاصی و گرسنه فروشگاه های بزرگ مواد غذایی را غارت کردند. و این اتفاقی بی سابقه طی چهار دهۀ اخیر در ایران و نوعاً گویای عمق بحران معیشت و گرسنگی در این کشور است.

منبع:رادیو فرانسه