محمدکریم اقتداری از میان ما رفت!

محمد کریم اقتداری یکی از مبارزان خستگی ناپذیر و از رهروان وفادار راه مصدق، هموند جبهه ملی ایران و از همسازان حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران بود.
او همسازی فرهیخته، فروتن و میهن دوست بود که به سوسیال دموکراسی و لائیسیته باور داشت و در برابر بیدادگری و ستم به گونه ای همیشگی و آشتی ناپدیر مبارزه می کرد.
او از آغاز جوانی در تلاش های سیاسی‌اش راه سوسیالیسم را برگزید و از هواخواهان جنبش‌های اجتماعی و سندیکایی کارگران و طرفدار و مددکار مردمان تهی دست بود.
محمد کریم اقتداری از ژانویه  ۱۹۶۰ در واشنگتن  زندگی می کرد. او در سال ۱۹۶۲ انجمن دانشجویان واشنگتن را با گروهی از دوستانش برپا کرد. پس از پدید آمدن کنفدراسیون دانشجویان در امریکا، انجمن دانشجویان واشنگتن نیز به کنفدراسیون پیوست.
به هنگام برپایی سازمان های جبهه ملی در خارج از کشور او تلاشهای فراوان کرد و در این امر نقش اساسی داشت.
از همان آغاز بنیانگذاری حزب ما زنده یاد محمد کریم اقتداری اهداف و باور نامه حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران را تایید کرد و با بزرگواری مشوق ما بود.
زنده یاد محمد کریم اقتداری کنشگری استوار در کنفدراسیون دانشجویان، هموندی خستگی‌ناپذیر در جبهه ملی خارج از کشور و همسازی ارزشمند در حزب ما می‌بود. یاد این همساز اندیشمند همیشه برای ما گرامی است. 
حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران خود را در غم از دست دادن آن همساز ارزشمند انباز می داند.
درگذشت او برای همسر، خانواده‌ی گرامی، دوستانش، رهروان راه دکتر مصدق و ملت ایران کمبودی بزرگ به شمار می رود.
حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران
شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ برابر ۲ آوریل ۲۰۲۲
 

منبع:پژواک ایران