احضار فرزانه انصاری فر خواهر جاوید نام فرزاد انصاری فر به دادگاه انقلاب ماهشهر

فرزانه انصاری فر خواهر جاوید نام فرزاد انصاری فر، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر فراخوانده شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ فرزانه انصاری فر خواهر جاوید نام فرزاد انصاری فر، طبق احضاریه‌ای که وی منتشر کرده است باید روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۰، در شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه از جهت آخرین دفاع حاضر شود.

بر اساس این گزارش، فرزانه انصاری فرد می بایست در تاریخ دوشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۰ بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و غیره» در ساعت ۹:۳۰ دقیقه روز دوشنبه در جلسه دادگاه حضور به هم رساند.

منبع:پژواک ایران