صداوسیما: به سدهای کشور حمله سایبری شده و دوهفته است کسی نمی‌داند پشت سدهای کشور چه‌قدر آب هست!

خبرگزاری صداوسیما به‌نقل‌از یک منبع آگاه نوشته: «در دوهفته گذشته سیستم‌های مربوط به جمع آوری و ارزیابی میزان ذخیره سدهای کشور به‌طور کامل قطع شده؛ و در این مدت به میزان ذخایر سدهای کشور هیچ‌گونه دسترسی وجود نداشته.

▫️این خبرگزاری نوشته: «حتی دسترسی کارکنان شرکت به فضای مجازی از جمله واتس آپ که تا پیش از این کارکنان شرکت برای برای انتقال اطلاعات از آن استفاده می‌کردند نیز از بین رفته.»

▫️بنابر این گزارش، «اگرچه مسوولان انفورماتیک شرکت مدیریت منابع آب حمله سایبری را تایید نمی‌کنند اما این شرایط نشان‌دهنده حمله سایبری است.»

منبع:پژواک ایران