بر نسل ما چه گذشت؟ لیست اعدام شدگان دھه ۶۰در زندانھای کارون و فجر اھواز

مزار جان نثار محمود کشتکار


لیست اعدام شدگان دھه
۶۰در زندانھای کارون و فجر اھواز

تقدیم به تمام کسانی که در دھه خونبار ۶۰ خورشیدی بدون رعایت موازین عادلانه سربدار شدند. تقدیم به ھمه آنانی که در گوشه و کنار سرزمینمان جاودان شدند، به تمام آنان که با شھامت و از خودگذشتگی در دفاع از میھن و مردم جان خود را نثار کردند.

این افراد در طی سالھای۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷دردادگاهھای دو - سه دقیقه ای محاکمه و به اعدام محکوم شدند. تنھا "جرم و گناه" آنان این بود که از حق آزادی اندیشه خود دفاع کردند....

اين مطلب در فرمت PDF ثبت شده است و با برنامه‌ي Acrobat Reader باز مي‌شود.
براي خواندن آن اينجا را کليک کنيد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران