‏رسانه های ایرانی چرا این چنین خشمگینند؟
سیروان عنایتی

‏رسانه های ایرانی چرا این چنین خشمگینند؟
شعر از : سیروان عنایتی 
........................ ........
توضیح آغازین شعر :
با داغ شدن مساله دادخواهی از حمید نوری در سوئد ، رسانه های رژیم و مجاهدین خلق موضوع حاشیه ای پایین کشیدن شلوار مدیر میهن تی را موضوع روز کرده اند و بر آن موج سواری می کنند. اینجانب در این  شعر به نمونه هایی از برخی از  شخصیتها اشاره می کنم ( با ذکر لینک مرتبط)  که بسی بیش از سعید بهبهانی‌ اشتباهاتشان به زیان مردم بوده اما شهامت عذرخواهی را نداشته اند. 
به امید دادخواهی از تمام جنایتکاران  
.......................................
شعر از : سیروان عنایتی 
چرا رسانه های ایرانی این چنین خشمگینند؟
 
در دادگاه سوئد امروز
جهان نظاره می کند
تا حمید نوری را چه سان 
 به دادخواهی روانه می کند
در گیر و دار این زمان 
دشمن آتش فروزی می کند
مجاهدین و دژخیم رژیم 
با دادخواهان جنگ افروزی می کند 
در این هنگامه ناهنگام 
مردی فضاحت می کند 
شلوارش را به پایین می کشد 
گیریم بلاهت می کند
رسانه های  ایرانی ، چرا این چنین خشمگینند ؟ 
زمانی که نشیمنگاه ، سعید بهبهانی را می بینند؟  
سعید بهبهانی ، آشکارا عذرخواهی می کند
می کوبد سر را به دیوار ، او خود تباهی می کند
نادانی رسوا شوم رسوا شوم، 
رسوای نادانی شوم
بر کف نهادم آبرو، 
تا آنچه می دانی شوم
 
................................
 
الهه هیکس در ایران اینترنشنال 
مهدوی آزاد را حیوان می خواند 
کاملیا انتخابی فرد را 
سوی زندان اوین می راند 
فریاد مردم خوزستان را 
توطئه مجاهدین و اسراییل می داند
کسی از خیانتها، کسی از پرده پوشیها
نمی جوید ، نمی گوید 
تمام آنچه می گوییم 
خطای سعید بهبهانی است !
 
...........................................
 
نفیسه کوهنورد سالهاست 
که ایران فروشی می کند
کشتارهای حاکمان تهران را 
پیاپی پرده پوشی می کند 
او از برای حاکمان ، 
سالهاست خوش رقصی می کند
برای دولتمردان عراق ، 
سالهاست لوندی می کند
کسی اینگونه خوش رقصی ها
کسی اینگونه لوندیها 
کسی این همه پلیدیها 
را نمی بیند ، نمی گوید 
تمام آنچه می بینیم 
خطای سعید بهبهانی است!
 
 
 
 
...............................
 
مسعود صدر با رندی 
با هزاران ناز و لوندی 
می پذیرد فخرآور را 
در تلویزیون پارس (تی وی )
امیر عباس فخرآور ، 
ادعای شاهی می کند
خاندان پهلوی را 
رو به تباهی می برد 
در پارس تی وی ، شهبانو را 
جنایتکار می خواند 
کتاب رفیق آیت الله رژیم را 
رسوایی فرح می داند
مجاهدین خلق در چشم او 
فرماندهان گلگون کفن هستند  
سرسپردگان رجوی
الگوی سربازان وطن هستند   
کسی از عقل و شعور و منطق صدر نمی گوید 
بلاهت و حماقت و جهالت او را نمی بیند
تمام آنچه می بینیم : 
خطای سعید بهبهانی است !
 
 
................................
 
شهرام همایون در کانال یک 
ماجراجویی می کند 
اعتبار خاندان پهلوی را 
پول تو جیبی می کند !
کتاب ۲۵ دلاری را 
۱۲۵ دلاری می کند !
ایمیل شاهزاده را 
تقدیرنامه می کند 
چهل هزار دلار فردوس هخامنش را 
یک شبه هاپولی می کند
تمام منطقش این است 
دلار درکجاست اکنون
‌زر و‌ زیور دلار و پول 
 تار و پود این همایون
کسی از فضاحتهای شهرام
از ماجراجوییهای ناکام
نمی گوید نمی گوید 
تمام آنچه می گویند
خطای سعید بهبهانی است !
 
 
 
.........................................
 
کسی از جمشید چالنگی نمی پرسد 
چه شد ای دوست تو را این چنین کردند ؟ 
ستاره درخشش و تیمش ناجوانمردانه
جمشید را از صدای امریکا برون کردند
سیامک دهقان پور 
سراسر عشق ایران است 
چرا آن چنان مردی را 
به نامردی این چنین کردند؟
کسی از این پرده بازیها 
کسی از این دخالتها
کسی از این سیاستها 
نمی گوید ، نمی بیند 
تمام آنچه می بینیم 
خطای سعید بهبهانی است
 
 
 
 
..........................................
 
کسی از گریه های سینمایی مسیح نمی گوید 
از دروغ او به خبرنگار ایران اینترنشنال نمی گوید 
کامبیز همسر نازنین او که ظریف را می ستایید روزی 
شوهر دوست نایاک و همسرش دشمن نایاک را نمی گوید 
از این همه زیر و‌بمها ، 
از این همه تناقضها ، 
از این همه تفاوتها 
کسی هرگز نمی پرسد ، نمی گوید .
اما تمام آنچه می گوییم ، 
خطای سعید بهبهانی است !
 
 
 
...................................
 
علی جوانمردی از غیب 
خبرهای فوری می سازد 
از منابع غیبی ،
اخبار جعلی می بافد 
کتاب ژاله توکلی را ، 
سفارش رژیم آخوندی می داند 
کیانوش توکلی را ، 
عامل نفوذی می ‌پندارد 
ایرج مصداقی را ، 
مامور وزارت اطلاعات می خواند 
جوانمردی ، آلت کامبیز حسینی را
خبر داغ خبرگزاری فارس می گرداند
راز پنهان همکار دیرین خود را
زبانزد عام و خاص می گرداند 
کسی از بی شرمی جوانمردی نمی گوید 
از این همه پلیدی و این همه نامردی نمی گوید  
تمام آنچه می بینیم 
خطای سعید بهبهانی است !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................
 
کسی از الهام چرخنده 
از این دختر رقصنده 
از دلبستگیهایش به رهبر
به این خامنه ای تابنده
این همه دو رنگیها
این همه پلیدیها
نمی گوید نمی پرسد 
تمام آنچه می بینیم 
خطای سعید بهبهانی است
.... 
 
 
 
 
 
‏  .................................... ‎
هیلاری کلینتون می گوزد 
‏‎کسی بر او‌ خشم نمی گیرد 
‏‎رسانه های امریکا بر  وی 
‏‎هرگز خرده نمی گیرند 
‏‎نه عذر می خواهد از مردم 
‏‎نه شرمی دارد از مردم 
‏‎نمی دانم نمی دانم 
‏‎نمی فهمم نمی فهمم
‏‎رسانه های ایرانی 
‏‎چرا این چنین خشمگینند 
‏‎زمانی که نشیمنگاه 
‏‎سعید بهبهانی را می بینند؟
‏‎صدای باد فتخ کلینتون 
‏‎به گوش ما نمی شیند 
‏‎شاهکار این سیاستمدار غربی را 
‏‎کسی هرگز نمی بیند
‏‎تمام آنچه می بینیم 
‏‎نشیمنگاه سعید بهبهانی است
 
 
........................................
 
جلادان دژخیمان ، فرزاد کمانگر را چه ها کردند؟
نوید افکاری را داغی بر تاریخ ما کردند
افشین و رامین حسین پناهی به خون خویش غلطیدند 
از جوانان قهرمان ما حمام خون بر پا کردند
کسی از این همه بیداد 
از این ملک بی بنیاد 
از این حکم اهریمن 
شهیدان رفته از یاد 
کسی هرگز نمی گوید نمی گوید 
تمام آنچه می گویند : 
خطای سعید بهبهانی است !
 
 
 
..........................................
 
رسانه ها امروز سرتاسر 
فراموش کردند کار خویش 
به جای افشای اهریمن 
افتاده اند به جان خویش 
سعید بهبهانی گر خطایی کرد ناهنگام 
ابراز ندامت کرده پیاپی از بام تا شام
ببخشیمش گر خطایی کرد 
، مگر ما عاری از خطاییم ؟
اگر تک تک شدیم از کین ، 
اینک به یاری هم آییم 
ما هم اکنون از سر لطف 
نشاید گر شویم دشمن
دست در دست هم بکوبیم ، 
تبر بر ریشه اهریمن
 
نویسنده : سیروان عنایتی 
....................................
توضیح نخست : 
از آنجایی که سایبری های مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی هر لحظه این اتفاقات را در کنار دادگاه کشور سوئد زیر نظر داشتند ، رسانه های آنها نخستین کسانی بودند که مشغول برنامه سازی برای ایجاد حاشیه بودند. صرفا جهت اطلاع شما ، امید شریفی دانا ( سردار همیشه در صحنه ) به محض سر زدن این عکس العمل احساسی مدیر میهن تی وی ، یک برنامه ویژه تهیه می کند تا به مخالفین بگوید ماهیت اپوزیسیون یک ماهیت حاشیه ساز است .
 
 
مورد دیگر یکی از رادیوهای وابسته به مجاهدین است. مجری این رادیو با چنان آب و تابی عکس العمل مدیر میهن تی وی را تحلیل می کند که انگار جنایتکار جنگ جنگ جهانی دوم را محاکمه می کند. 
 
 
.................................
توضیح دوم : 
سیامک نادری ، مدیر سایت حقیقت مانا که از شکنجه شدگان مبارز است در این گفتوگو تاکیید می کند که باید نسبت به اشتباه بهبهانی منصفانه برخورد و بر دادگاه نوری تمرکز کنیم . 

منبع:پژواک ایران