پتیشن برای حمایت از دادگاه حمید نوری

خمینی در سال ۱۹۸۸ میلادی فتوایی مبنی براینکه« تمام زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که روی مواضع و باورهای خود باقی مانده اند و یا فاقد اعتقادات اسلامی هستند باید اعدام گردند» صادر کرد.
در راستای اجرای این فتوای خمینی حمید نوری درانتخاب زندانیان سیاسی« مشمول» فتوای خمینی و پیشنهاد آنان به « کمیته مرگ » ، ( دادگاه !) شرکت نموده است. او همزمان در شکنجه روحی این زندانیان در فاصله زمانی که آنان منتظر نتیجه تصمیم کمیته مرگ و یا در انتظار اجرای حکم اعدام بودند، نقش و دست داشته است.

 

با سلام

دوستان پتیشن زیر با اهداف زیر برای امضا تهیه شده است: 

۱.  اهمیت محاکمه حمید نوری از زاویه رعایت حقوق بشر و اینکه برخورداری از حقوق شهروندی یک حق و دفاع از آن یک وظیفه است

۲. اهمیت کار دستگاه  قضایی سوئد

۳. انتظار اینکه سایر کشورها نیز چنین قدمی نیز بردارند.

این بیانیه به سه زبان فارسی، سوئدی و انگلیسی نوشته شده است و برای ارگان های بین المللی فرستاده خواهد شد. این بیانیه را لطفا برای دوستان و آشنایان ایرانی وغیر ایرانی برای امضا بفرستید.

پشتیبانی نسل دوم ایرانیان مهاجر از این بیانیه بسیار با ارزش خواهد بود.

 

برخورداری از حقوق بشر حق مسلم هر انسان و دفاع از آن مسئولیت هر شهروند است

حمید نوری شهروند ایرانی متهم به شرکت در قتل و کشتار هزاران زندانی سیاسی در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۲۱ دردادگاهی در سوئد محاکمه خواهد شد.

حمید نوری همکار و همدست قاضی ابراهیم رئیسی ( رئیس جمهور منتخب ایران) در سال ۱۹۸۸میلادی درشکنجه زندانیان سیاسی و انتخاب آنان برای اعدام نقش تعین کننده ای ایفا نموده است.

 خمینی در سال ۱۹۸۸ میلادی فتوایی مبنی براینکه« تمام زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که روی مواضع و باورهای خود باقی مانده اند و یا فاقد اعتقادات اسلامی هستند باید اعدام گردند» صادر کرد.

 در راستای اجرای این فتوای خمینی حمید نوری درانتخاب زندانیان سیاسی« مشمول» فتوای خمینی و پیشنهاد آنان به « کمیته مرگ » ، ( دادگاه !) شرکت نموده است. او همزمان در شکنجه روحی این زندانیان در فاصله زمانی که آنان منتظر نتیجه تصمیم کمیته مرگ و یا در انتظار اجرای حکم اعدام بودند، نقش و دست داشته است.

حمید نوری بعنوان دستیار دادستان در زندان گوهردشت ( رجایی شهر) شهرکرج انجام وظیفه مینموده است .بدین قراراو بهمراه همکارانش مسئول مستقیم اعذام هزاران زندانی سیاسی در این پریود زمانی می باشد.

حمید نوری بر خلاف کنوانسیون بین المللی حقوق بشرمصوبه سازمان ملل عمل نموده است و بر اساس این کنواسیون باید محاکمه شود.

ما حرکت قوه قضائیه سوئد را درجهت محاکمه حمید نوری حرکتی در جهت اجرای کنوانسیون بین المللی حقوق بشر و پاسداری ازآزادی و دموکراسی دانسته و از آن پشتیبانی می نمائیم. ما امیدواریم که دستگاه های قضایی سایر کشورهای متعهد به کنوانسیون حقوق بشر نیزبه مانند کشور سوئد عمل نمایند . زیرا که : 

دفاع از حقوق بشر حق و مسئولیت هر شهروند و جامعه ای است و مرزجغرافیایی نمی شناسد.  

 

برای امضای پتیشن و مشاهده لیست امضاها به آدرس زیر مراجعه کنید:‌

 

https://iranglobal.info/node/88365?fbclid=IwAR2VLQEadv-vuP6D_9-

 

 

منبع:پژواک ایران