سه عضو یک خانواده بهائی در تهران مجموعا به ۷ سال حبس محکوم شدند

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری سه عضو یک خانواده بهائی را عینا تایید کرد. این شهروندان اوایل اسفندماه سال گذشته پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، مجموعا به ۷ سال حبس محکوم شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، افسانه امامی از بابت اتهام “اتهام عضویت در گروه یا دستجات غیرقانونی باهدف برهم زدن امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری و حمید ناصری و سعید ناصری از بابت همین اتهام، هر یک به ۲ سال زندان محکوم شده‌اند.

منبع:پژواک ایران