PEZHVAK-E-IRAN ... پژواک ایران  

پژواک ایران
دادسرای مردم ایران
http://www.pezhvakeiran.com

۲۷ مه ۲۰۱۸  /  يكشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

مرگ رفسنجانى ‏
محمدرضا روحانی


 

پژواک ایران:  خبر مرگ رفسنجانى چه واكنشى در شخص شما داشت؟ 

محمد رضا روحانى: مشغول احوالپرسى تلفنى از يكى از بزرگان بودم. او روز قبل به بيمارستان رفته بود. مژده داد كه از بيمارستان به سلامت مرخص شده و در خانه است. تلويزيون خانه اش روشن بود. بى بى سى خبر پخش مى كرد. ديدم آن بزرگوار ساكت شده پرسيدم: 

-چه شد؟

- رفسنجانى از من برد. 

-يعنى چه؟

-او به آخر خط رسيد وبرنده شد و مرد. برو بى بى سى رو گوش كن. من حالم خوبست بعد با هم گپ مى زنيم و خدا حافظى كرد. 

به ياد فردوسى افتادم. 

دمى آب خوردن پس از بد سگال.                         به از عمر هفتاد و هشتاد سال

در چهل شش و شش سال گذشته از واقعه سياهكل تا امروز آنقدر شاهد قتل عزيزان بوديم كه پوست كلفت شديم. حال ديگر مرگ يك بيمارى ارثى لا علاج است. سراغ همه مى ايد.دوست ودشمن نمى شناسد. 

 

اى دوست بر جنازه دشمن چو بگذرى.                   شادى مكن كه بر تو همين ماجرا رود

 

مقامات جمهورى مقدس اسلامى ادعا مى كنند كه عمر متوسط ايرانى ها ٧٣ سال است. اين ملا ى خونخوار،دشمن ترين دشمنان ايران و ايرانى،حدود ده سال از عمر متوسط ايرانى ها بيشتر عمر كرد. او منطقاً مى بايست ٣٧ سال پيش شرش را از سر مردم كم مى كرد. خرداد ١٣٥٨، فرقان قصد داشت او را بدون كمك ملك مقرب يعنى حضرت عزرائيل بفرستد به بهشت براى عياشى اخروى و دريافت جايزه شهادت. آن روز از بد حادثه خانم عفت مرعشى همسر رفسنجانى فرشته رحمت شد. به معركه شتافت و نگذاشت آدمى مأموريت حضرت عزرائيل را انجام دهد حجت الاسلام مجروح جان به در برد. آن فرقانى آرمانخواه نمى خواست دستش آلوده خون عفت خانم بى گناه شود و از بستن رگبار خوددارى كرد. لابد اين "مشيت الهى"  و خواست خدا بود كه او ٣٧ سال بيشتر زندگى كند آيت الله شود و در سازماندهى هزاران جنايت و غارت آشكار و پنهان ديگر مشاركت فعال داشته باشد. من اما به عنوان يك وكيل آرزو داشتم براى اعتلاى نام نامى عدالت وازادى او با حفظ كليه حقوق يك متهم در برابر دادگاه جنائى تهران با تصدى قضات پاكدامن ودادگر،با تضمين حق دفاع  توسط وكلاى شجاع ودانشمند، قرار مى گرفت و پاسخگوى اعمال خود مى شد ولى او پير و فرسوده شده بود و بر خلاف آرزو هاى ما رفت زير خاك و" اى بسا آرزو كه خاك شده" 

 

پژواک ایران: رفسنجانى تا اخرين ساعات عمر سر پا بود. نشانه اى از پيرى وفرسودگى در او ديده 

نمى شد. مرگ او غافلگير كننده نبود؟ 

 

محمد رضا روحانى: شناسنامه رفسنجانى اعتبار زيادى ندارد. او عضو يك خانواده روستائى بود در قريه دور افتاده نوق از دهستان بهرمان در شهرستان رفسنجان. وقتى قانون سجل احوال در ايران تصويب شد مدتها طول كشيد تا نظامنامه اش را بنويسند و ادارات در سراسر كشور تأسيس شود. به اين ترتيب تا به استان كرمان و قريه نوق برسد مدتها طول كشيد- اين قبيل تاريخ تولد ها معمو لاً بر اساس حدس و گمان گفته مى شد وبه ثبت مى رسيد. با اين همه زندگى او از حداقل ٦٥ سال پيش تا كنون پر از حادثه و نگرانى بوده است. ديشب راديو بى بى وامشب ايرنا شروع فعاليت سياسى اورا با وقايع مربوط به دهه چهل  وفعاليت خمينى تلقى كرد. اين درست نيست. بعد از انقلاب افسری كه در سال ٣١-٣٢ مأمور شهربانى رفسنجان بود به من 

مى گفت او شانس بزرگى آورده چرا كه رفسنجانى در آن سالهادر ارتباط با گروههاى مذهبى قم بود ودر رفسنجان براى نيروهاى ملى مزاحمت ايجاد مى كرد و از طريق راه انداختن اوباش. 

من البته اسم آن افسر را ياد داشت كرده‌ام ولى حالا به خاطر ندارم.  در هر حال مهندس سيد احمد رضوى نايب رئيس مجلس شوراى ملى، استاد دانشكده فنى دانشگاه تهران و عضو شجاع جبهه ملى از" اكبرو" شكايت داشت كه اخلال نظم مى كند در رفسنجان قرار شد"اكبرو" را احضار كند و " گوش او را بكشد " دستور احضار او هم داده شد . ظاهراً مإمورين محلى" اكبرو" را خبر كردند واو در رفت. به هر حال ان افسر خوشحال بود كه اگر " اكبرو"  باز داشت مى شد حالا كه انقلاب شده  و او همه كاره است سرش بر باد مى رفت. نتيجه انكه اين "اكبرو"  در سال ١٣٣٢-انقدر سابقه فعاليت سياسى داشت كه مهندس رضوى وكيل كرمان وساكن تهران او را به نام مى شناخت. مى دانيم كه او در آن زمان در قم درس هم مى خواند. 

يعنى اگر ان زمان ٢٢- ساله بود، امروز٨٥- ساله است كه به مهمانى خاك وعياشى بهشتى

دعوت شده است. 

 

پژواک ایران: حملات مستمر به رفسنجانى چه ثمرى داشت جز تشديد تنش هاى درون نظام؟ 

همين هفته گذشته آماج حملات شديدى بود. مخصوصاً در مشهد كه تازمان مرگ طبسى براى او امن بود امروز با يكه تاز شدن علم الهدى و رئيسى مركز دشمنان او شده است. علاوه بر موارد ديگر دو همايش در مشهد بود با شعار مرگ بر رفسنجانى. اين اواخر تهديدات نسبت به او روزمره شده بود. زندانى كردن دخترش،باز داشت پسرش مهدى كه از مسئولان شركت نفت بود و از توتال رشوه گرفت وبعد مراحل رسيدگى به پرونده اش  كه از سوم مهر ماه ٩١ تا خرداد٩٤- طول كشيد. محكوميت او به دهسال زندان به جرم اختلاس و ارتشا واجراى حكم رفسنجانى را سخت فرسوده كرد. او البته سعى كرد با خونسردى برخورد كند ظاهراً هم موفق به اداره بحران شد اما گريه شديد او در مراسم وجلسه بزرگداشت ميرزا تقى خان امير كبير نشان  مى داد كه از درون شكسته است. يادمان هست كه يك گردن كلفت حزب الهى در گورستان شاه عبدالعظيم چه فحش هاى ركيكى نثار زن ودخترش كرد. فهرست كردن تحقير،تهديد و توهين روزمره رقباى مسلمان او هفتاد من كاغذ شود. كنار گذاشتن او از رياست مجلس خبرگان، رد كردن كانديداتورى او براى رياست جمهورى، گرفتن اختيار دانشگاه آزاد از او واز آن جمله اند. 

فراموش نكنيم كه اين دانشگاه ازاد عملاً حزب رفسنجانى بود در سراسر كشور. اين كارها البته تنش آفرین بود در بين باندهاى رژيم اما ضربه اول به "پدر فتنه" مى خورد.

 

پژواک ایران:  چرا خامنه اى توسط بيت رهبرى،ائمه جمعه، شوراى نگهبان،صدا وسيماى جمهورى اسلامى،قوه قضائيه،سپاه،بسيج اوراكه هميشه يكى از دو ستون نظام شمرده مى شد مورد ازار قرار مى داد؟ 

محمد رضا روحانى: قدرت آدمى را كور مى كند. به نظر من ولايت مطلقه فقيه هم آدم را كور مى كند هم كر وهم خر. مگر اشرف خواهر دو قلوى شاه يا اسدالله علم دوست حمام و گلستان شاه نبودند. اصلاً آیا بدون دخالت مؤثر اشرف كودتاى ٢٨- مرداد عملى مى شد يا اگر علم نبود شاه مى توانست شورش گسترده ١٥- خرداد را خاموش كند؟ 

مگر منتظرى مهمترين وجدى ترين خير خواهان رژيم خمينى نبود؟ چرا نور چشم امام، قائم مقام رهبرى و اميد امت و امام را خانه نشين كردند تا در "حصر" مرد؟ مگر موسوى و كروبى ومتعلقات محترمه، عيالات آن‌ها چه مى خواستند؟ چه مى خواهند مگر هدايت گوسفندان ولايت به دوران طلائى امام. با اين همه خامنه اى به روش نمد مالى رفسنجانى را دق مرگ كرد براى آن‌كه از اهميت حضور او براى منافع خودش بى خبر نبود. در قديم كاميونها علاوه بر ترمز پائى ودستى يك ترمز چوبى هم داشتند. اگر ماشين در سر بالائى نمى كشيد آن قطعه چوب را زير چرخ عقب قرار مى دادند تا مانع عقب رفتن كاميون شود. انوقت مى رفتند دنبال دنده يا على. مردم را جمع مى كردند تا يا على گويان به كاميون در مانده فشار بياورند وغيرتى شود وبه راه  بيافتد. رفسنجانى هم ترمز چوبى بود و دوستان اصلاح طلب او دنده يا على. اگر رفسنجانى قائم مقام فر مانده كل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى نبود، چه كسى مى توانست جام زهر صلح را به حلقوم امام امت بريزد؟ خامنه اى در موقعيت قدرت بود و رفسنجانى در كمال مذلت. 

رهبر او را تا اخرين دقيقه مصرف كرد وحالا هم از نعمت جسد او بهره مى برد.

 

پژواک ایران: چرا خامنه اى ودولتش اين همه بساط سوگوارى و آه وناله راه انداخته اند؟ 

محمد رضا روحانى: خمينى گفته بود اسلام دين گريه سياسى است ومى دانيم گريه بر هر درد بى درمان دواست. حسن روحانى مى خواهد با بسيج "مردمى" مدعى جانشينى رفسنجانى شود. سه روز قبل خامنه اى ضمن بى اهميت شمردن دعواى روساى مجريه و قضائيه از اهميت قوه قضائى مستقل وشجاع سخن گفت .در عين حال كه دو عمامه سفيد مجريه وقضائيه مشغول  تراشيدن سر وكيسه كشيدن يكديگر در تهران هستند. عمامه سياه مشهد، رئيسى قاتل، خود را آماده رهبرى مى كند. حال محور اصلى و " پدر فتنه" رفت به دنبال عياشى در بهشت و اصلاح طلبان صاحب مرده شدند. رفسنجانى با هزار رشته مرئى ونا مرئى روابط داخلى، خارجى، اقتصادى و مذهبى. كه طى ٦٥ سال تجربه وكار با خون و غارت مردم انباشته شده بود،

پيشكسوت و راهنماى اصلاح طلبان بود مرد. اين يك خلاء سياسى جدى است هم براى كل نظام،هم براى روابط درونى باند ها وهم در روابط متطقه اى وبين المللى. خامنه اى مى خواهد نمايش وحدت بدهد واصلاح طلبان بى صاحب را به دنباله روى خود بكشاند. در تسليت اوكلمات مرحمت آميز فراوان است " رفيق ديرين" همفكر،همرزم،همكار،همدل...." اما همانجا حتى از مصرف عنوان آيت الله براى جسد رفسنجانى پرهيز مى كند و در عوض او را درجيب گشاد عباى خود مى ريزد. مى گويد با هم اختلاف نظر داشتيم. اما در" محبت شخصى...." رفسنجانى نسبت به او خللى وارد نشد. يا " هيچ شخصى را نمى شناسم كه تجربه چنين دراز مدت رابا او و در نشيب وفراز هاى اين دوران تاريخ ساز به ياد داشته باشم...." خلاصه انكه من شمع بودم و او پروانه. يعنى صحبت از روابط با يكديگر  نمى كند. اين همه خود بزرگ بينى آشكار، مهوع است. در هر حال كشور به طور رسمى سه روز عزا دار است. فردا جسد عالى جناب سرخ پوش را كنار پدر معنوى اش  چال مى كنند از صبح اتوبوسهاى شركت واحد صد در صد در اختيار مردم هميشه در صحنه است كه بروند براى عزا عزاست امروز. در مسير هم ايستگاههاى صلواتى تشنگان و گرسنگان را از زحمت عطش وشكم خالى نجات مى دهند. حالا در عروج رفسنجانى همه پيرو او شدند سر لشكر ها،رستمى، رضائى، فيروز گر،صفوى ووووعمامه داران بزرگ،كوچك،متوسط،نوحه خوانها وووومرده خوارى سنت ديرينه دين پيشگان رذل است. ولى مطلقه فقيه هم بر جسد مصلحت نظام نماز ميت خواهد خواند و ميراث خرس به كفتار مى رسد. 

 

نقش رفسنجانى در رساندن خامنه اى به قدرت چه اثرى در تنظيم روابط آنها داشت؟ 

محمد رضا روحانى: داستان خر ملا نصرالدين را شنيده ايد؟ او الاغ را با بار آجر به زور وزحمت از راه پله كشاند به پشت بام.الاغ زحمت بالا رفتن را تحمل كرد اما وقتى ملا خواست او را به پائين بياورد نيامد كه نيامد وكلى زحمت براى خر وصاحب آفريده شد، بر كنارى پيروزمندانه منتظرى از قدرت، همراه اعتماد خمينى به رفسنجانى باعث شد كه او موقعيت ممتازى در مجلس خبرگان پيدا كند و نوچه خود خامنه اى را جلو بياندازد وبه اين منظور كه دست نشانده خود خامنه اى را آلت فعل كند.خامنه اى هم بالا رفت وپائين نيامد. خامنه اى هر چه دارد از صدقه سر رفسنجانى است حتى منتظرى به توصيه رفسنجانى دست خامنه اى را گرفت و او را بالا كشيد. مصلحت حفظ قدرت نمى تواند مرزهاى اخلاقى،خانوادگى، وفادارى، قول وقرار ،نمك شناسى،دوستى وووو را رعايت كند. موارد قتل پدر به وسيله پسر وبالعكس را كم ديده ايم وخوانده ايم؟  اگر پدر مهندس موسوى كه از بستگان دور خامنه اى بود يا حاجى شانه چى كه او را از مشهد مى شناخت، در تهران ساكن نبودند كه به او سر پناهى و غذائى برسانند خامنه اى حتى در تهران امكان داشتن يك اطاق ونان و پنيرى را در حجره هيچ طلبه اى نداشت.

وقتى به قدرت رسيد حاجى شانه چى را در بدر كرد و فرزندانش ، همانها كه براى او سفره مى انداختند را كشت.  مزد خانواده موسوى را هم داد. خواهر زاده موسوى را درسال ٨٨- كشت و او وهمسرش را به زندان انداخت مرحوم شيخ على تهرانى هم  استاد او بود وهم شوهر خواهرش آن دو و فرزندانشان رادر بدر كرد. مورد رفسنجانى ومنتظرى را همه مى دانند. لابد صد ها مورد ديگر رانمى دانيم واين مشت نمونه خروار است. كارنامه خامنه اى در روابط او با ديگران را در ضرب المثل معروف فارسى مبينيم. دست تو سفره مشت تو پيشانى. 

 

پژواک ایران شايعه قتل رفسنجانى چه اساسى وچه فايده اى دارد؟ 

محمد رضا روحانى: اين شايعات واكنش غريزى ناشى از انباشت خشم وتنفر مردم است. شايعه قتل جلال آل احمد،صمد بهرنگى نمونه اى از ان است. در رژيم گذشته رهبر حزب مردم در جاده هاى شمال با گاو تصادف كرد و ماشين چپ شد و او مرد. وقتى حرفهائى مى زديم كه بوى "قرمه سبزى "مى داد مى گفتند مواظب باش گاو شاخت نزنه. اين اشاره اى بود به اينكه رهبر حزب مردم را كشتند و قضيه تصادف با گاو صحنه سازى است. ماشين غلامحسين ابتهاج هنگام رانندگى در جاده هراز با كاميونى تصادف كرد و او مرد. باز هم اصطلاح " كاميونى شدن" را براى اينكه بگويند قتل عمد بود به كار مى بردند. حالا هم يك كلاغ چهل كلاغ مى كنند معاون وزارت بهداشت گفت كه در مراقبت ها كوتاهى شده فوراً خبر پيچيد وشايع شد كه قرص عوضى به خورد رفسنجانى دادند وخانواده او از حسن روحانى خواستند كه جسد را براى كالبد شكافى ببرند اروپا. حسن روحانى از ترس خامنه اى نپذيرفت. اين حرفها تا زمانى كه مستند نباشد اعتبارى ندارد. شايد يكى از دلائل تسليت جانيوز رهبر هم مقابله با اين جنگ روانى باشد. 

 

پژواک ایران: چه كسى جاى خالى رفسنجانى را مى گيرد؟ 

محمد رضا روحانى: من با ولايتى كه "هيچكس" نمى تواند جاى خالى رفسنجانى را بگيرد موافقم. صحبت از ناطق نورى مى كنند يا حسن روحانى، هيچكدام از آنها در دستگاه آدمكشى ولايت مطلقه فقيه به اندازه رفسنجانى نيستند. يك ضرب المثل گويا به نظرم آمد  كه " شتر مرده از خر زنده بزرگتر است" از يك منبع موثق شنيدم كه رفسنجانى از خبر مخالفت خمينى با كانديداتورى اقاى مسعود رجوى در انتخابات رياست جمهورى ناراضى بود ومى گفت با آراى رجوى مى توانستيم اراء بنى صدر و مدنى را در شهر هاى بزرگ سر شكن كنيم مثلاً به ترتيب ٢٠-١٨و١٠ درصد كل اراى يك دست دهات، حاشيه شهرها وشهر هاى كوچك براى كانديداى حزب جمهورى اسلامى و براى برنده شدن كافى بود. بعد هم امكان اداره شمارش آرا دست خودمان است. رفسنجانى پيش از خامنه اى اهل نرمش قهرمانانه بود. البته همين نرمش هم راز ورمز  قدرت او بود وهم باعث مرگش شد او از مقابله با خامنه اى وحشت داشت. 

 

پژواک ایران: چشم انداز تنش هاى دو باند حاكميت بدون مديريت رفسنجانى را چگونه مى بينيد؟ 

محمد رضا روحانى: اين يك كادوى مسموم است براى خامنه اى. او حالا دست باز ترى دارد. اصلاح طلبان صاحب مرده متفرق تر مى شوندبخشى منفعل وبخشى مى روند زير سايه اقا در كوتاه مدت خامنه اى دست بالا را خواهد داشت ولى اصلاح طلبان حائلى بودند وهستند بين حاكميت ادمخوار ومردم به جان امده . از اين پس اصلاح طلبان نقش مهمى در سمت وسو دادن وآرام كردن مردم نمى توانند نقش مهمى داشته باشند. اميد بستن به " قدرت ويرانگر توده هاى نوميد" بدون برنامه ورهبرى يك ماجراجوئى ايران بر بادده است. ما پناهندگان ومهاجران ايرانى بايد از خواستهاى ترقى خواهانه كارگران، معلمين، پرستاران،زنان، بازنشستگان ودانشجويان حمايت كنيم تا امكان سازمان يابى وهمبستگى انان فراهم ايد. بدون دخالت مؤثر مردم در تعين سرنوشت انان راهى به رستگارى نخواهيم يافت. ومداخله خارجى وحدت ملى وتماميت ارضى ميهن را تهديد ميكند. ما در اين گفتگو به تاثيرات مرگ رفسنجانى در روابط منطقه اى وبين المللى نپرداختيم كه فرصتى ديگر مى طلبد.

 

پژواک ایران: بيلان كار. فسنجانى چيست؟ 

محمد رضا روحانى: رفسنجانى در تمام جنايات اين رژيم شريك بود. در قتل دهها هزارجوان، اوارگى صد ها هزار ايرانى،گرسنگى وگور خوابى،باز كردن دست سپاه در غارت همه جانبه،حمله به بهانه " انقلاب فرهنگى"به دانشگاهها، جنگ خانمانسوز ،كشتار زندانيان سياسى،ويرانى اساس دادگسترى،قتل هاى زنجيره اى،نابودى كانون وكلا،سركوبى هموطنان سنى ما، كشتن بهائى ها،فرار دادن يهودى ها وزرتشتى ها سر كوبى زنان، نابودى حقوق كارگران،ترورهاى خارج كشور،سد سازى هاى ايران بر باد ده، نابودى اب خاك،هوا، جنگل، درياوووو من با اينكه نا سوتى هستم ولاهوتى نيستم از مسلمانان خواهش مى كنم دعا كنند

اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين  

                                                                         دوشنبه بيست ديماه ١٣٩٥

 منبع: پژواک ایران