آشنایی با یکی از شکنجه گران دربازداشتگاه مخفی ۸۱ رمضان سپاهبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »  افشای هویت واقعی  یکی از سربازجویان و شکنجه گران قصی القلب شکنجه گاه کاملا مخفی  به نام بازداشتگاه ۸۱ حفاظت و اطلاعات سپاه رمضان وابسته به  سپاه پاسداران در استان آذربایجان غربی. نام این سربازجو و شکنجه گر ارشد بازاشتگاه ۸۱ حفاظت و اطلاعات سپاه رمضان رضا حسن زاده ۳۷ ساله، قد وی حدود ۱۸۰ سانتیمتر، وزن او حدودا ۷۲ کیلو وعینکی می باشد. این فرد دارای چهره ای گرد، سفید و گونه ای قرمز،چشمانی با حالتی تقریبا بادامی و رنگ آن میشی می باشد. او اهل دهستان طلاتپه از توابع بخش نازلو شهرستان ارومیه می باشد.شکنجه گر رضا حسن زاده در حال حاضر در خانه های سازمانی وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه زندگی می کند. این فرد برای شناخته نشدن از اسامی مستعار مختلفی استفاده می کند. سربازجوی ارشد بازداشتگاه ۸۱ حفاظت و اطلاعات سپاه رمضان تحصیلات دبیرستانی خود را در دبیرستان سپاه پاسداران ار،میه به پایان رسانده است و پس از آن وارد دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران گردید و در این دانشگاه فارغ تحصیل گردید. رضا حسن زاده سرهنگ ۲ سپاه پاسداران می باشد و مسئول کارشناس احزاب و گروهای معاند نظام در اطلاعات سپاه و کارشناس جاسوسی و ضد جاسوسی حفاظت و اطلاعات در استان آذربایجان غربی می باشد.


منبع: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایرانجمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵ 
 ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷