حلقه ها چگونه به هم گره می خورند؟مشتی از خروار روابط قاضی خوشنام! کهریزک + عکس
 

حلقه ها چگونه به هم گره می خورند؟مشتی از خروار روابط قاضی خوشنام! کهریزک + عکس

 

بازتاب : با گذشت بیش از 40 روز از دستگیری علی اکبر حیدری فر، قاضی کهریزک به اتهام استفاده غیرقانونی از اسلحه، حمل مواد مخدر، قاچاق عتیقه، اعمال نفوذ و ... «بازتاب» گوشه هایی از روابط گسترده وی با حلقه های مدیریتی قدرتمند در بخشهای مختلف کشور را افشا می کند.
  
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، حیدری فر به عنوان بازپرس شعبه امنیت، بازپرس پرونده کهریزک بود و بدین خاطر تعلیق گردید، اما پس از دستگیری وی به اتهام استفاده غیرقانونی از اسلحه، با توجه به کشفیات از منزل وخودروی وی اتهامات بسیار سنگینی به او وارد شده است که باعث شده فعلا برای 40 روز در بازداشت موقت به سر می برد و ظاهرا این بازداشت ادامه دار خواهد بود.
  
اما پدیده جدیدی که در این پرونده رخ داده، تلاش صاحبان قدرت از یک سو برای بی ارتباط نشان دادن خود با حیدری فر و از سویی دیگر پیگیری آنان برای حل این پرونده می باشد.
 
 بازتاب" برای نمونه سه تن از احکامی که برای حیدری فر صادر شده است را منتشر می کند ، امری که نشان می دهد این جوان 33 ساله که اکنون این مجموعه اتهام را بر گردن دارد، چه روابط گسترده ای با مسوولان بخشهای مختلف نظام، از معاونت امنیتی استانداری تهران گرفته تا مدیر عامل یک بانک مهم و شریف ملک زاده، مهره برجسته جریان مشایی که به تازگی پرونده اش فیصله یافته، داشته و این حلقه های تو در تو چگونه به هم می رسند؛ امری که پاسخ برخی پرسشها در زمینه مشکل بودن برخورد با مفاسد را ساده تر می کند.
 
 جالب اینکه حکم مشاوره معاون استانداری تهران برای حیدری فر، پیش از این به شدت تکذیب شده بود.منبع:بازتاب


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران