چرا و چگونه مقر حفاظت شخصیت های ناجا را عقیم نمودند؟
 

چرا و چگونه مقر حفاظت شخصیت های ناجا را عقیم نمودند؟

در راستای سیاست  تسخیر سنگر به سنگر پست های امنیتی کشور  توسط سپاه پاسداران ،یکی از رده هایی که بسیار برای آنها حائز اهمیت بود حفاظت از شخصیت های سیاسی و همچنین اماکن حساس ،نیمه حساس و بحرانی بود،با اینکه سپاه حفاظت انصار اکثر سرویس های حفاظتی و امنیتی را ارائه مینمود اما سپاه قصد داشت یگان دیگری درگیر این موضوع نباشد و با این اشرافیت سپاه میتوانست در کنار تبدیل شدن به مقام ذی صلاح امنیتی کشور تمامی ترددها ،ملاقات ها و هر آنچه که در ارتباط با شخصیت ها و اماکن مذکور وجود دارد را تحت کنترل خود در بیاورد همچنین در مواقع لزوم با این حدود اختیارات با فراخواندن یا جابجایی نیروهای حفاظتی سوژه به نوعی امنیت آن را تحت کنترل خود داشته باشند.

در طرح توجیهی معاونت عملیات دفاعی ستاد مشترک سپاه تعدد یگان های حفاظتی را به عنوان یک آسیب ذکر نموده بودند اما در حقیقت اینگونه نبود و سپاه قصد داشت علیرغم اینکه در سطوح بالایی و میانی نیروی انتظامی و حتی در 3 معاونت کلیدی سازمان حفاظت اطلاعات آن نیرو ،نیروهای سپاه را به کارگیری نموده بودند با تحت اختیار گرفتن  مقر شهید ابوالفتحی (ستاد حفاظت شخصیت نیروی انتظامی) و کم نمودن حدود اختیارات نیروهای آن و انتقال خاموش و آهسته رده های تحت نظر آنان به سپاه حفاظت انصارالمهدی ،تمامی اماکن و شخصیت هایی که نیاز به سرویس امنیتی داشتند تحت کنترل خود در آورد و آن مقر را در اصل عقیم نماید.

لذا در همین راستا در سال 81 سردار جواد غنچه ها که فرماندهی سپاه حفاظت هواپیمایی را نیز در کارنامه خود داشت و در سپاه به تندروی مشهور می باشد را جهت انجام این پروژه به سمت فرماندهی مقر شهید ابوالفتحی منسوب نمودند و ایشان نیز در مرحله ابتدایی با تغییر معاونت های کلیدی و حائز اهمیت آن از جمله عملیات،بازرسی،اطلاعات تسخیر آن مقر توسط سپاه را کلید زد و سپس حدود اختیارات نیروهای آن را در 2 بند خلاصه نمود:

 

  1.اجرای امور انتظامی گاردهای خدمات عمومی

 

  2.انجام وظیفه خدمات انتظامی با هماهنگی وزارت خانه ها ،موسسات و سازمان های ذیربط برابر مقررات (که وزارت خانه ها نیز امروز زیر نظر سپاه حفاظت انصار می باشند)

 

  و برای نیروهایی که چندین سال در آن مقر فعالیت نموده بودند و در آن زمان حفاظت برخی نمایندگان را بر عهده داشتند و اشراف کامل به امور حفاظتی و امنیتی داشتند عدم نیاز زدند و آنان را به  اطاعات ناجا فرستادند. تا جایی که امروز این مقر فعالیتی جز تامین امنیت آنهم از حیث انتظامی ندارد و سرهنگ واحدی که وی نیز پاسدار می باشد فرماندهی آن را برعهده دارد و تنها حفاظت فیزیکی درب اول برخی وزارت خانه ها و اماکنی چون صدا سیما را بر عهده دارند.
 
امروز تمامی امور حفاظتی ازجمله مجمع تشخیص مصلحت،قوه قضائیه،مجلس و نمایندگان،ریاست جمهوری و تمامی وزارت خانه ها بر عهده سپاه حفاظت انصار می باشد و شاهدیم که چگونه سپاه نبض امنیتی آن اماکن و شخصیت هایش را در دست دارد و در برخی اوقات با فشار بر برخی از شخصیت ها و ارسال نامه که اگر شرایط اینگونه باشد ما توان تامین امنیت شما را نخواهیم داشت و نیروها را فراخوان میکنیم رسما افراد را تهدید به ناامنی  و عواقب آن مینمایند.بنابراین کاملا مشهود است که برخی از مسئولین ما و یا افراد شاخص متمایل به جنبش به دلایل فشارهای وارده و محاصره به نام تامین امنیت از سوی سپاه در حال حاضر قادر به علنی نمودن یا تشدید اعتراضات خود نیستند.
 
احسان سلطانی

منبع:جرس


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران