فرخ نگهدار لکه ننگ چپ ایران: مسوولین در مجلس ترحیم قربانیان شرکت کنند

فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی چپگرا، پیشنها می‌دهد که سران و مسوولین حاکمیت و دستگاه‌های نظامی برای برداشتن گامی مهم در مسیر همدلی با مردم، در مجلس ترحیم «قربانیان فاجعه‌ی هوایی» حاضر شوند و یا خود آن را برگزار کنند.

نگهدار در پیامی به انصاف نیوز، نوشت: «با سلام و خسته نباشید! اهمیت ویژه دارد که رهبر، رییس جمهور، رییس قضا و رییس سپاه در مجلس ترحیم قربانیان فاجعه هوایی حضور یابند و یا خود آن را برگزار کنند.  اگر آنها چنین کنند گام مهمی در مسیر همدلی حکومت با مردم و رعایت جامعه پیش خواهیم رفت.

حضور شما بر خاکِ عزیزِ زخم دیده از شما و نثار یک قطره اشک، یک شاخه گل، یا یک فاتحه، از کارآمدترین درمان‌ها برای ارواح زخم خورده است.».

منبع:انصاف نیوز