ای هوار! ای هوار از وقاحت، ای داد از خبطِ دِماغ
فرج سرکوهی

عضو مثلث معروف برویم سفارت جمهوری اسلامی در لندن رای بدهیم، عکس یادگاری بگیریم و به تهران بفرستیم و... که این روزها به شدت نگران «همدلی حکومت با مردم» است، در متنی که به سایت انصاف نیوز فرستاده، یک کلمه که هیچ حتا یک ویرگول ناقابل در انتقاد از دروغگوئی، سرکوب خشن و تیراندازی به مردم، کشتگان آبان‌ماه و... ننوشته اما از لندن به «رهبر، رییس جمهور، رییس قضا و رییس سپاه» توصیه می‌کند که «در مجلس ترحیم قربانیان فاجعه هوایی حضور یابند و یا خود آن را برگزار کنند. اگر آنها چنین کنند گام مهمی در مسیر همدلی حکومت با مردم و رعایت جامعه پیش خواهیم رفت»
مردم را کشته‌اند، دروغ گفته‌اند، مردم معترض را در خیابان‌ها با گلوله می کشند و... و او فکر می‌کند «یک قطره اشک، یک شاخه گل، یا یک فاتحه»ِ‌ی «رهبر، رییس جمهور، رییس قضا و رییس سپاه» «از کارآمدترین درمان‌ها برای ارواح زخم خورده است». اگر بنویسیم بلاهت و خبطِ دِماغ، که همان آشفتگی ذهنی است، توهین است؟.
.
رهبر سابق سازمان اکثریت به دوران حمایت و همراهی این سازمان با شکنجه و اعدام های سیاسی، مدافع خط استبدادی امام، عضو نمی‌دانم سابق یا کنونی اتحادیه جمهوری‌خواهان، شرکت کننده دعوت شده و سخنران در کنگره‌های حزب چپ، مبلغ و رای دهنده ثابت به جمهوری اسلامی و.. از قاتلان دعوت می‌کند که مجلس یادبود قربانیان خود را مصادره کنند آن هم برای بهره‌برداری سیاسی به سود حکومت. می بینید که ترکیب «ای هوار از وقاحت» نه توهین که صفتی است که موصوف را توصیف می کند. هرچه را با نام اصلی آن باید خواند.
دوره مفید عمر خدماتی فرخ نگهدار در لندن، دوره تبلیغ برای جناح‌های حکومت اسلامی در رسانه‌هائی چون بی. بی. سی فارسی، تبلیغ برای رای دادن به مستبدان، شکاف انداختن در برخی سازمان‌های بی پایگاه و بی‌رنگ به اصطلاح اپوزیسیون خارج از کشور و.. مدت‌ها است که تمام شده‌است اما قدیمی‌ها گفته‌اند «ترک عادت موجب مرض است» به ویژه وقتی کسی عادت دارد که به کثیف ترین حکومت ها خدمت کند
لینک متن اقای نگهدار در سایت انصاف نيوز"

منبع:پژواک ایران