دادگاه تجدیدنظر خراسان جنوبی ۹ تن از شهروندان بهایی ساکن بیرجند را به ۲۸ سال و شش ماه زندان محکوم کرد

به گزارش «هرانا»، دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی ۹ تن از شهروندان بهایی ساکن بیرجند را مجموعا به ۲۸ سال و شش ماه زندان محکوم کرد. بر اساس رای صادره بهمن صالحی، خلیل ملاکی، بیژن احمدی و ساغر محمدی هر کدام به ۴ سال حبس تعزیری، شیدا عابدی به ۳ سال حبس تعزیری، سهراب ملاکی به ۳ سال و نیم حبس تعزیری و فیروز احمدی، سیمین محمدی و مریم مختاری هر کدام به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
 
این حکم ۲۸ آذرماه ۱۳۹۸ صادر شده است. نیروهای امنیتی ایران ۲۹ مهرماه ۹۶ پس از تفتیش منازل این ۹ تن را بازداشت کردند. بازداشت شدگان همان سال پس از نزدیک به یک ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شدند. این افراد تیر امسال در شعبه دوم دادگاه انقلاب بیرجند «عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل امنیت ملی بهایی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. دادگاه تجدیدنظر همچنین حکم به مصادره مبالغی که در مراسم های ضیافت نوزده روزه بهایی تحت عنوان «تبرعات» جهت امور جامعه بهایی این شهر جمع آوری شده بود، داده است.

منبع:پژواک ایران