مسئولیت مشترک روحانی و خامنه‌ای در سرکوب خونین ۹۸
مراد ویسی

منبع:رادیو فردا