شبکه‌های برق ایران‌، عراق و سوریه به هم متصل می‌شوند

رضا اردکانیان، وزیر نیرو ایران گفت این کشور در نظر دارد امکان وصل کردن دو شبکه برق ایران و سوریه را از طریق عراق فراهم کند.

او همچنین گفت که با توجه به سنکرون‌سازی شبکه برق ایران و عراق شبکه برق دو کشور هم زمان شد. سنکرون کردن به معنی وصل کردن دو شبکه کاملاً مجزا به صورتی که جریان برق دچار افت قابل ملاحظه‌ای نشود.

اردکانیان با اشاره به قرارداد سه ساله همکاری با سوریه گفت این توافقنامه شامل ساخت نیروگاه و بازسازی تاسیسات آسیب دیده برق این کشور، بهبود شبکه توزیع، کاهش تلفات شبکه توزیع، آموزش نیروی انسانی و همکاری در سطح مدیریت است.

منبع:پژواک ایران