اطلاعات سپاه فجر فارس: تعدادی از بهائیان در استان فارس دستگیر شدند

تعدادی بهائیان توسط سربازان اطلاعات سپاه فجر استان فارس دستگیر شدند.

به گزارش ایرنا، همزمان با برگزاری مراسم‌ها سالگرد مردن امام رضا تعدادی از بهائیانمتهم به  "مبادرت به برگزاری جشن سالگرد یکی از بزرگان این فرقه ضاله در شهر شیراز سومین حرم اهل بیت کردند"، توس اطلاعات سپاه فجر فارس دستگیر شدند.

بهائیان دستگیر شده در این عملیات  ضمن حرمت شکنی در ایام "سوگواری" مردن امام رضا در حال برگزاری جشن تولد "سرکرده فرقه" به صورت مخفیانه در سطح شهر شیراز بوده‌اند.

سپاه میگوید فرقه بهائیت  مانع از گسترش آموزه‌های اسلام ناب محمدی در سطح جهان میشود، تا امکان تکرار جنبش‌های مذهبی در سراسر دنیا از میان برود.

سپاه ادعا میکند : این فرقه درصدد ضربه زدن به دین مبین اسلام و ازبین بردن خصلت‌های ضداستکباری و ظلم‌ ستیز آن در میان عموم جامعه بوده‌اند 

منبع:ایرنا