دستور صدور بازداشت صبا کمالی، هنرپیشه سینما به اتهام توهین به حسین + پست اینستاگرامی صبا کمالی

قرار بازداشت صبا کمالی بازیگر سینما به اتهام توهین به حسین(امام سوم) صادر شد.

خبرگزاری  فارس، متعلق به سپاه توئیت کمالی را توهین آمیز خوانده است.

منبع:پژواک ایران