قرارگاه امام علی؛ ستاد کشوری سرکوب‌های شهری

منبع:رادیو فردا