محکومیت هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی از فعالان کارگری به یک سال زندان

شنبه, 31 اوت 2019

یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفته است: «از طریق سامانه قوه قضاییه در خصوص احکام صادره به تلفن همراه این سه فعال کارگری پیامک زده شد و در پیگیری‌های بعدی مشخص شد که برای هر کدام از این فعالان حکم یک‌سال حبس تعزیری صادر شده‌است.»

دادگاه این دو فعال کارگری بهمراه «پروین محمدی» نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران روز شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸، در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به صورت جداگانه برگزار شد.

نیروهای امنیتی صبح روز جمعه ۶ اردیبهشت 13۹۸، شماری از فعالان کارگری را به نام‌های:«علیرضا ثقفی»، «هاله صفرزاده»، «پروین محمدی»، «واله زمانی»، «سعید ترابیان»، «فؤاد فتحی»، «مصطفی چهارمحالی»، «امیرعباسی»، «صفیار قربانی» و «بلال قزیانی» در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج بازداشت کردند. همان شب، هشت تن از این بازداشت‌شدگان آزاد شدند، اما آزادی باقی افراد به روزهای بعد موکول شد.

پروین محمدی، نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، هاله صفرزاده و همسرش علیرضا ثقفی از فعالان کارگری روز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ با قرار کفالت آزاد شده بودند.

منبع:ایران وایر