مین چسبان چیست و آیا ایران چنین مین‌هایی دارد؟

منبع:رادیو فردا