انتقاد از 'بازداشت یک شاعر در ایران با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران'

 

کاربران شبکه های اجتماعی در ایران از بازداشت حسین جنتی یک شاعر ساکن ورامین در جنوب تهران که با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته، انتقاد کرده اند.

گزارش شده است که بازداشت حسین جنتی به دلیل خواندن ابیاتی از سروده هایش در دانشگاه اصفهان بوده است.

به گزارش بی بی سی، آقای جنتی با شکایت اطلاعات سپاه اصفهان در ورامین بازداشت شد و بر اساس گزارش ها سپس با دستور قاضی به اصفهان فرستاده شده است.

بر اساس گزارش ها اتهام آقای جنتی "تبلیغ علیه نظام" است و از زمان بازداشت در روز یکشنبه، از سرنوشت او خبری نیست.

حسین جنتی پیش از این در شب شعر سالانه ای که  علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند، شرکت کرده بود و سروده هایی انتقادی با مضامین اجتماعی و اقتصادی خوانده بود. خامنه ای از یکی از سروده های او تمجید کرده بود.

 کاربران منتقد در شبکه های اجتماعی در ایران، دستگیری و بازداشت آقای جنتی را اقدام مناسب و شایسته ای در مورد یک شاعر منتقد ندانسته‌اند.

خامنه ای پیش از این گفته بود در جمهوری اسلامی "کسی برای اظهارنظر تحت تعقیب قرار نمی گیرد" و "هرکس ادعا کند به دلیل انتقاد به حکومت تحت فشار قرار گرفته، دروغ می‌گوید".

نمونه ای از سروده های حسین جنتی:

ایرانیا در این شب بی‌در چگونه‌ای/ از ظالمی به ظالم دیگر چگو‌نه‌ای

ای خسته از تعفّنِ شاهانِ سلطه‌ور/ حالی در این فضای معطر چگو‌نه‌ای

ای شانه‌ات سبک شده از رنجِ تاج و تخت/ امروز زیر پایه‌ی منبر چگونه‌ای

از کشتیِ شکسته رها کرده خویش را/ بر تخته‌پاره مانده شناور چگونه‌ای

برما گذشت نیک و بد روزگار و رفت/ تا بینمت که در صفِ محشر چگونه‌ای

منبع:پژواک ایران