قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!
نیره انصاری

 اختلافات خانوادگی مجوزی بر قتل!

در پرونده قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی موارد حقوقی را مطمح نظر داشته باشیم:

- تحقیقات مقدماتی قضایی از درجه بالای اهمیت قرار دارد و این در حالی است که آقای نجفی مشاور حسن روحانی و شهردار سابق تهران تنها «اقرار» به قتل همسر بدلیل «اختلافات خانوادگی» نموده است و اما این

-  اقرار می‌تواند در مراحل بعدیِ قضایی توسط مُقِر انکار شده و یا اعلام نماید که به منظور پوشش دادن به موضوع دیگری اقرار به قتل کرده است.

اگرچه این اقرار در یک روند تحقیقات قضایی صورت نگرفته است.

_ آلت قتاله: به موجب قانون  آلت قتاله پس از وقوع قتل «مهروموم» و بستیه بندی می شود[ به منظور جلوگیری از آثا انگشتان بر روی اسلحه و…] و سپس این وظیفه پزشکی قانونی است تا آزمایش های لازم را روی آثار برجای مانده بر اسلحه و نیز تطبیق اسلحه بکار رفته با نوع گلوله ها در بدن مقتول انجام دهد که قدرمتیقن این امر بیش از یک روز خواهد انجامید.

و این در حالی است که اسلحه مورد استفاده پس از وقوع قتل در اختیار یک خبرنگار قرار گرفته که هیچ ارتباط و پیوندی با قتل ندارد و اساساً بر خلاف قانون است.

- از دیگر فراز بر اساس ماده (160) قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم قتل اعم است:« اقرار، شهادت و قسامه» است.

الف: مُقِر به نحو مکتوب اقرار به قتل نموده و پس از آن توسط حک مقام قضایی بازداشت  و تحقیقات رسمی قضایی درمورد او آغاز می‌شود و اساساً اقرار بدون انجام تحقیقات قضایی و تنها بر مبنای یک اقرار نمی‌توان فردی را محکوم نمود.

بدین اساس «اقرار مقر» به تنهایی کافی نبوده و اثبات جرم به ویژه « جرم قتل» نایزمند ادله، شواهد و نشانه‌های دیگر است.

ب: آقای نجفی دلیل ارتکاب قتل را اختلافات خانوادگی اعلام داشته و در همه مصاحبه‌ها نیز بر این امر تأکید داشته است.

حال آنکه بر اساس اعلام سایت خبری «انصاف نیوز» قرار بود که میترا استاد به منظور شرکت در یک مصاحبه‌ و افشای یک اختلاس بزرگ که توسط علی انصاری و مجتبا خامنه ای و...صورت گرفته در این سایت حاضر شود اما پس از مدت کوتاهی مصاحبه را بدلیل سفر ملغا می نماید.

اینک پرسش این است که مقتول تصمیم به افشای چه اسنادی را داشته است؟

 اما پرسش این است که آیا خانم میترا استاد در حمام چگونه محمدعلی نجفی را مورد تهدید(موثر ) قرار داده بود؟

خشونت خانگی

اما فارغ از این موارد بر اساس اظهارات فرزند مقتول «میترا استاد» آقای نجفی بارها میترا را مورد ضرب و جرح قرار داده بود که این امر نیز همانا «خشونت خانگی » است.

در اغلب جامعه های امروزی خشونت در خارج از محیط خانواده جرم تلقی می گردد اما همین جرم وقتی در قالب و در درون خانواده صورت می گیرد ،جرم تلقی نمی شود، که البته این معیارهای ارتجاعی و دوگانه ریشه در فرهنگ و اخلاق مردسالار دارد به عنوان نمونه؛ در حالی که در ایران قانوناً ضرب و جرح و شتم( ناسزاگویی) زن توسط شوهر، دلیل محکمه پسندی برای صدور حکم طلاق محسوب نمی شود.

همچنین در ایران هرگز آمار مشخص و دقیقی در خصوص خشونتی که در خانه بر زنان اِعمال می شود منتشر نشده است. از دیگر سو باورهای مردسالار به نوعی این خشونت را طبیعت مرد می داند و می‌کوشد که آن را توجیه نماید.

 بنابراین در فرهنگ پدر سالاری، نیروی بدنی مرد ابزار اِعمال قدرت است و زنان قربانیان مناسبی برای خشونت فیزیکی و روحی به شمار می روند.

 

ضرب و جرح زن، عمدتاُ عامل جدایی نیست، زنان خشونتِ مردان را تحمل می کنند و چنانچه زناشویی منتج به طلاق گردد، می تواند دلایل دیگری از جمله رفتار یا خصوصیات منفیِ دیگرِ مرد باشد که زندگی مشترک را غیر ممکن سازد. البته طبیعی است که هنگام طلاق، مسایل مربوط به خشونت و کتک نیز مطرح می شود، اما طلاق به دلایل گوناگونی از قبیل اختیار کردن همسر دوم، عدم پرداخت نفقه به زن،رها کردنِ زنِ قهر کرده از منزل،حسادت مرد و...صورت می گیرد.

 سطح تحصیلاتِ زن یا مرد در اِعمال خشونت دخالت نداردو سن زن هنگام ازدواج در بروز خشونت مؤثر نیست اما در توجیه خشونت تأثیرگذار است.

در حقیقت عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان در

- تبعیضی یافت که مانع از برابری زن یا مرد در زندگی می شود.

-  تعدد زوجات نیز می تواند به خشونت خانگی دامن زند، زیرا بر خلاف دستورات اسلامی، مردها به طور عموم برای ازدواج مجدد، اجازه همسر اول را جویا نمی شوند و مشاجره در این باره در خیلی از مواقع به خشونت منتهی می شود.

خیانت مجوزی برای قتل!

- در خصوص احتمال خیانت و برخی اخبار که حاکی از اعلام محمدعلی نجفی مبنی بر اینکه « همسرش را به دلیل ارتباط با مردی دیگر» به قتل رسانده  و میترا استاد را «مهدورالدم،( کسی که خونش باطل است)» دانسته با این مقدمه اکنون قصاص یا قتل نفس را «به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول» جستجو کنیم!

- حکم مهدورالدم بودن به استناد ماده(226) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392):« قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و به موجب تبصره (2) ماده (295) همان قانون:« اگر شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالم بودن بکشد و بعداً معلوم گردد مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده، قتل به منزله «خطای شبیه عمد» است.»

البته تدوین ماده(226)  و تبصره(2) ماده(295) قانون موصوف پرسش ها و ابهامات زیادی را برای جامعه حقوق دانان ایجاد نموده است.

- قتل مهدورالدم در مواردی برشخصِ مکلف واجب است مانند «قتل سب النبی» و در مواردی جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل توسط کسی که زن خویش را در حال زنا (630) قانون مجازات اسلامی مشاهده کند یا قتل در مقام دفاع.

در چنین موارد یاد شده دیگر بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایی نخواهد داشت. زیرا بدلیل موجه ادعایی«وصف مجرمانه از قتل درزمان انجام دادن«واجب شرعی یا قانونی یا قتل در مقام دفاع » برداشت می گردد.

- مجوز حمل سلاح برای چه کسانی صادر می شود؟

بنابه اظهارات رئیس پلیس تهران، محمدعلی نجفی مجوز حمل سلاح نداشته است.در حقیقت این فرد به سبب مسئولیتی که در دستگاه‌های دولتی داشته، تا سال (1394) دارای مجوز حمل سلاح بوده؛ اما محافظ نداشته است. با توجه به اینکه ایشان از آن تاریخ به این سو مجوزی برای حمل و استفاده از سلاح (اعم سلاح گرم و سرد) نداشته است.

همچنین بر اساس گفته محود علی نجفی:« از سال 1360 مجوز استفاده از سلاح را داشته، اما از سال 94 این مجوز تمدید نشده بود و نمی‌دانم که تا روز سه شنبه [7،3،1398/روز ارتکاب جرم] اجازه استفاده از سلاح را داشته یا نه»

و این در حالی است که به موجب قانون حمل سلاح:

- حمل هر نوع سلاح گرم مستلزم داشتن مجوز قانونی است و این مجوز را معاونت اسلحه و مهمات ارتش جمهوری اسلامی صادر می‌کند.»

 و پیش از صدور آن بدیهی است که از مراجع مختلفی استعلام می شود. به ویژه اینکه نیاز قطعی و حتمی متقاضی حمل سلاح باید احراز گردد.

البته پرسشی مطمح نظر قرار می‌گیرد که:

- معیار صدور مجوز حمل سلاح کمری برای افراد چیست؟

حتا ماده (617) قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) مقرر می دارد:« هرکس به وسیله...یا هر نوع اسلحه تظاهر به قدرت نمایی کند یا آنرا وسیله مزاحمت اشخاص و یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس (6 ماه تا 2سال و تا 74 ضربه سلاق محکوم خواهد شد.»

در تحلیل این ماده به نکاتی مهم توجه نماییم:

* «تظاهر» بدون قدرت نمایی یا مزاحمت یا تهدید هم قابل تصور است یعنی کافی است فرد حامل سلاح به نوعی آن را نشان دهد.

* «قدرت نمایی» عبارت است از آنکه سلاح را به منظور هرعوب کردن طرف آشکار نماید و در دست گیرد.

* اگر سلاح را به سمت طرف روانه کند مصداق «تهدید» خواهد بود.

بدین سان به استناد قانون حتا افراد نظامی و امنیتی مجاز به حمل اسلاح نیز بدون دلیل و تنها در شرایط خاصی که محدوده آن برای آن‌ها معین شده است، نمی‌توانند آز سلاح استفاده نمایند.

 البته براساس اظهارات عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی این افراد تنها در زمانی می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند که خطر شدیدی آنها را تهدید کند.

نکته اینکه مواد(668 و 669) قانون مجازات اسلامی درباره تهدید و تأثیرات و مجازات آن است.

فراتر از این قانون در مواردی خاص و برای حفاظت از افرادی که دارای مشاغل با حساسیت بالا هستند در اختیار داشتن سلاح به وسیله ی این افراد را مجاز دانسته؛ اما چنین افرادی هم اجازه استفاده از اسلحه را در موارد غیرضروری ندارند و حتا در موارد خاصِ منتج به درگیری نیز تنها در صورتی که طرفِ مقابل به وسیله سلاح گرم جان آن‌ها را مورد تهدید قرار دهد می‌توانند شلیک کنند.

 اما پرسش این است که آیا خانم میترا استاد در حمام چگونه محمدعلی نجفی را مورد تهدید(موثر ) قرار داده بود؟

به باور این قلم:

1- «در شرایطی که گفته می‌شود در ایران بیش از نیم میلیون سلاح مجاز وجود دارد، سایه‌ی خطرات اجتماعی ناشی از افزایش تمایل به استفاده از سلاح های گرم با توجیه داشتن «مجوز» بیش از هر زمان دیگری در جامعه حس می شود!»

افزون بر این در مورد حفظ امنیت توسط سلاح گرم حتا به وسیله افرادی که در مشاغل حساس هستند می‌توان بیان داشت که امنیت افراد باید توسط نیروهای ضامن امنیت اجتماعب صورت گیرد. حتا افراد دارای مشاغل حساس نیز در صورت تأمین حفاظت فیزیکی نیازی به حمل و استفاده از سلاح گرم نخواهند داشت.

در حقیقت وجود میزان سلاح در ایران به معنای «ناکارآمدی نیروهای مسلح و اهانت به آنان» محسوب می گردد.

هنگامی که کشوری این اندازه مجوز سلاح در اختیار افراد غیرنظامی قرار می دهد؛ در عمل می‌گوید که نیروهای مسلح توانایی حفاظت از شمایان و جامعه را دارا نیست و این به معنای «القای حس ناامنی در سطح جامعه». [آتش به اختیار و احیای انتقام های قبیله‌ای و…]

بدین اساس در زمان بحث «تامین امنیت در جامعه» همه افراد ( اعم از شاکی و مجرم) به حیث حقوق با یکدیگر یکسان هستند. بنابراین امنیت در بهترین شکل خود باید با رعایت بی قیدوشرط قانون و توسط نیروهای انتظامی و امنیتی صورت گیرد و «نه اشخاص»

2-« قاتل خودی بی درنگ از «وکیل مدافعِ برگزیده قوه قضاییه« سید محمود علیزاده طباطبایی» بهره مند می گردد!»

3- حال آنکه کارگران، دستمزدبگیران، آموزگاران و معیشت خواهان،  جامعه از هرگونه اعتراض علیه غارتگران وحق طلبی و اجرای عدالت نسبت به حقوق بنیادین بسرقت رفته خود توسط این فرقه تبهکار محروم؛ و به طریق اولی انتخاب وکیل مردمی برایشان ممنوع است!

افزون بر این موارد رخدادهای مهم و برجسته‌ای در ایران به وقوع پیوسته است؛ از جمله در روز گذشته (13) کولبر در کردستان توسط نیروی انتظامی کشته شدند.

نزاع و درگیری‌های مردم شهر زیتون در اهواز نسبت به «شکر» در روز گذشته و...

از دیگرموضوعات بسیار مهمِ روی داده، همانا وضعیت تحریم ها، فشار فزاینده بر مردم ایران، ارتباطات جمهوری اسلامی با آمریکا است. بدین اعتبار؛ مردم وارد دعواهای درونیِ این فرقه تبهکار نشوند!

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

30،5،2019

9،3،1398

 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]